Baggrund

Kirkehistorisk årstalsliste opstod i forbindelse med undervisning i kirkehistorie under en række kurser i Helsingør under overskriften "Teologi for alle". På tre! sæsoner nåede vi kirkehistorien igennem - og en række oversigter var hjælp til at danne overblik.
Jeg har løbende suppleret listen - også med automatisk indlæste facts. Rubrikkerne med stærkere farve er de punkter,som indgik kirkehistorieoversigterne - rubrikkerne med svagere farve kan være ganske ubetydelige begivenheder, men kan også dreje sig om vigtigere begivenheder, men hvor jeg har altså på daværende tidspunkt (1992-4) ikke har ment, at de har belyst den linie, jeg lagde for gennemgangen.

Dit bidrag! Send pr. mail et punkt til tidstavlen - eller et par uddybende linier til et allerede ekstisterende punkt. Husk som minimum at anføre årstal! Jeg optager bidrag så hurtigit som muligt.

Fejl og mangler
Jeg er meget interesseret i at blive gjort opmærksom på faktuelle fejl og mangler ved årstalslisten. Send en mail!

Kristen Skriver Frandsen