Tidstavle 1800-2002

Tilbage til Intro - Tidstavlerne er en del af www.kristendomsundervisning.dk

Årstalslisten er delt i tre spalter:
1. Teologi og kirke
2. Kultur, herunder: filosofi, videnskab, teknik, litteratur og meget mere
3. Magt og politik

Brug eventuelt browseren søgefunktion - søg på navn eller årstal.
Stærkere og svagere farve i den enkelte spalte indikere højere eller lavere grad af vigtighed (Nb. Se baggrund for årstalslisten). Grøn ramme betyder særlig relevans for Danmarks historie.
Linket weltchronik giver adgang til omfattende tysk historie-database. Nb. for at komme til samme år som her i oversigten skal man i "WELTCHRONIK.DE" klikke videre på "Der n„chtste Jahr".
Firecifret nummer i parentes er "anchor name" - hvis nogen skulle have lyst at linke direkte.

1800-1899 Nittende århundrede
- -

(1405) -- se også: Weltchronik

1801- Det franske konkordat
- aftaler, konkordater - Europa, Frankrig
Staten overtager aflønnningen af gejstligheden, Paven accepterer at kirkegodset er tabt, men bevarer udnævnelsesretten for biskopperne
(0722) -- se også: Weltchronik

1802- Chateaubriand: Genie du Christianisme
- Udgivelser - Europa, Frankrig
trods begejstring for katolicisme og middelalder og ultramontan stemn ing mere i slægt med Rosseau end skolastikken
(0634) -- se også: Weltchronik

1803- Det italienske konkordat
- - Europa, Italien
ved Napoleon
(0635) -- se også: Weltchronik

1803- Herder
- filosofi - Europa, de tyske lande
dør (f. 1744)
(0754) -- se også: Weltchronik

1803- Grundtvig teologisk kandidat fra Københavns Universitet.
- salmedigtere -

Derpå rejste han hjem til Udby. (1310) -- se også: Weltchronik

1804- The British & Foreign Bible Society
- organisationer - Europa, England
(apokryf-striden ca. 1820)
(0623) -- se også: Weltchronik

1804- Code Civil (Napoleon)
- - Europa
Karakteristisk for tidens tankegang indførte Napoleon sin "Code" ordret ens i sine forskellige lande. Kritik af Savigny (Berlin) for den manglende historiske orientering og dens basering på abstrakt naturret
(0637) -- se også: Weltchronik

1804-1814 Napoleon kejser
- - Europa, Frankrig
Paven deltager i kroningen
(0636) -- se også: Weltchronik

1806- Opløsning af Det tysk-romersk Imperium
- -

(0638) -- se også: Weltchronik

1806-1807 Ingemann mister mor og tre brødre af tuberkulose
- forfattere - Danmark
Se digtet Den hemmelighedsfulde Port (1861) >Artikler og emner
(1284) -- se også: Weltchronik

1807- Hegel, G.W.F.: Ph„nomenologie des Geistes
- Udgivelser - Europa, de tyske lande

(0741) -- se også: Weltchronik

1807- Omkring 60 % af børndergårde overgået til selveje
- - Danmark

(1185) -- se også: Weltchronik

1807- Københavns bombardement.
- Salmedigtere -
Englænderne overtager flåden og kontrollerer havene omkring
Danmark. Forbindelse til Norge vanskeliggøres. (1351) -- se også: Weltchronik

1808- Fichtes "Reden an die deutsche Nation"
- -

(0639) -- se også: Weltchronik

1808- Fransk kirkepolitik i Spanien
- - Europa, Spanien
1808 indsætter sin bror som konge; kirkegodset sækulariseres - inkvisitionen ophæves 1813, men genindføres ved restaurationen.
(0640) -- se også: Weltchronik

1808- Grundtvig historielærer ved Scousboeske Institut.
- Salmedigtere -
- til 1811. Grundtvig møder Molbech og Sibbern
(1352) -- se også: Weltchronik

1808-1839 Frederik 6. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1106) -- se også: Weltchronik

1809-1848 Metternich udenrigsminister i Østrig
- statsmænd - Europa, Central-
(f. 1773- d. 1859)
(0725) -- se også: Weltchronik

1809-1882 Darwin, Charles
- videnskabsmænd -

(1301) -- se også: Weltchronik

1810- Universitetet i Berlin
- -

(0641) -- se også: Weltchronik

1810- Grundtvigs Dimisprædiken
- teologer.. - Danmark

(1200) -- se også: Weltchronik

1810- Grundtvigs DimisprædikenR
- -
Salmedigtere
(1313) -- se også: Weltchronik

1810- Grundtvig i åndelig krise
- Salmedigtere -
I december besluttede han sig til at rejse tilbage
til Udby, og hans ven Sibbern ledsagede ham hjem. Under rejsen overnattede de på Vindbyholt kro, hvor Grundtvig om natten følte sig omslynget af Djævelen. Efter ankomsten til Udby, faldt han til ro. (1354) -- se også: Weltchronik

1810- Dejlig er den himmel blå
- Salmedigtere -
Grundtvigs første salme
(1355) -- se også: Weltchronik

1811- Konkordatet ophæves
- aftaler, konkordater - Europa, Frankrig
(Paven fange i Paris)
(0723) -- se også: Weltchronik

1811- Mynster, I.P præst ved Vor Frue
- - Danmark

(1197) -- se også: Weltchronik

1811- Grundtvig kapellan i Udby (til 1813) 1
- salmedigtere -
.. for at hjælpe sin far. Da faderen
døde i 1813, søgte Grundtvig stillingen som præst, men fik den ikke. Derefter bosatte han sig i København. (1316) -- se også: Weltchronik

1812- Grundtvig: Verdens Krønike 1812
- Udgivelser - Danmark

(1201) -- se også: Weltchronik

1813- Frihedskampen mod Napoleon
- -

(0642) -- se også: Weltchronik

1813- Napoleon lider nederlag i Rusland
- Salmedigtere -
De fleste af Europas fyrster løber over i den antifranske
koalition, mens Frederik VI forbliver på Napoleons side (1357) -- se også: Weltchronik

1814- Det Danske Bibelselskab
- organisationer - Danmark
I styrelsen sad Frederik Mnter (1761-1830)
(0624) -- se også: Weltchronik

1814- Jesuitterordenen genoprettes
- ordener - Europa, Italien

(0643) -- se også: Weltchronik

1814- Norge afstås til Sverige
- fredsslutninger - Danmark

(1222) -- se også: Weltchronik

1814- Ingemann, B.S.: De sorte riddere
- forfattere - Danmark
Som vinder ham Grundtvig venskab
(1287) -- se også: Weltchronik

1814- Norge afstås til Sverige
- Salmedigtere -
Grundtvig chokeret
over bruddet med Norge. Tvillinge-riget havde for ham dyb symbolks karakter (1358) -- se også: Weltchronik

1814-1815 Wienerkongressen (-1815)
- kongresser, regerings- - Europa
Bourbonnerne tilbage til deres troner; Det tyske Forbund, under Østrigs ledelse, Holland-Belgien under huser Oranien, Kirkestaten genoprettes, stærk østrigsk indflydelse.
(0644) -- se også: Weltchronik

1814-1824 Ludvig XVIII
- -

(0645) -- se også: Weltchronik

1815- Baseler-Missionselskab
- organisationer - Europa, Central-

(0746) -- se også: Weltchronik

1816- Grundtvig: Bibelske Prædikener
- Udgivelser - Danmark

(1202) -- se også: Weltchronik

1816- Grundtvig udgiver Danne-Virke (til 1819)
- Salmedigtere -
Om forholdet mellem fornuft og åbenbaring, følelse og fantasi (indbildningskrafte) i poesi og kunst. Digte og artikler
(1359) -- se også: Weltchronik

1817- Konkordat med Bayern
- -

(0646) -- se også: Weltchronik

1817- Reformationsfesten på Wartburg
- -

(0647) -- se også: Weltchronik

1817- Den prøjsiske Union
- -

(0648) -- se også: Weltchronik

1817- Reformationsfestligheder i anl. af 300-året
- - Danmark

(1195) -- se også: Weltchronik

1818- Cousin, Victor: L'art pour l'art
- Udgivelser - Europa
Sagt i foredrag. Trykt i 1836. Il faut de la religion pour la religion, de la morale pour la morale et de l'art pour l'art.
(0745) -- se også: Weltchronik

1818- Grundtvig gift med Elisabeth (Lise) Blicher
- Salmedigtere -
12. august efter en syv år lang forlovelse.
(1360) -- se også: Weltchronik

1818- Grundtvig oversætter og udgiver Saxo og Snorre
- Salmedigtere -
- afsluttet 1822
(1361) -- se også: Weltchronik

1818-1883 Marx, Karl
- filosofi - Europa, de tyske lande

(0743) -- se også: Weltchronik

1819- De Maistre: Du pape
- Udgivelser - Europa, Frankrig
Ultramontan, tilhænger af pavens autoritet hinsides bjergene
(0649) -- se også: Weltchronik

1819- Mødet i Karlsbad (Metternichs politimetoder i de protestantiske stater
- -

(0650) -- se også: Weltchronik

1820- Grundtvig oversætter og udgiver Beowulf
- salmedigtere -
-
(1323) -- se også: Weltchronik

1821- Prøjsisk aftale med Pavestolen
- -

(0651) -- se også: Weltchronik

1821- Det danske Missionsselskab
- - Danmark
stiftes af Bone Falch Rønne (præst i Lyngby). Oprindeligt rationalistisk orienteret, efterhånden "Bibelkristen".
(1196) -- se også: Weltchronik

1822- Ingemann, B.S.: Lærer på Sorø Akademi
- forfattere - Danmark

(1288) -- se også: Weltchronik

1822- Grundtvig præst ved Vor Frelsers kirke i København(til 1826)
- Salmedigtere -
-
(1363) -- se også: Weltchronik

1822-1889 Albrecht Ritschl
- -

(0705) -- se også: Weltchronik

1823-1829 Leo XII
- paver - Europa, Italien

(0653) -- se også: Weltchronik

1823-1829 Leo 12. (della Genza)
- Paver - Europa, Italien

(1046) -- se også: Weltchronik

1824- Grundtvig udgiver Nyaars Morgen
- Salmedigtere -
- et stort, selvbiografisk
profetisk digt. (1364) -- se også: Weltchronik

1824-1830 KarlX af Frankrig
- -

(0654) -- se også: Weltchronik

1824-1836 Ingemann, B.S.: historiske romaner
- forfattere - Danmark
Med forbillede i Walter Scott - digtcyclussen Holger Danske i 1837
(1289) -- se også: Weltchronik

1825- Grundtvig: Kirkens Gienmæle
- Udgivelser - Danmark
hvori det der (senere?) kaldes Den mageløse opdagelse findes
(1203) -- se også: Weltchronik

1825- Grundtvigs "mageløse opdagelse."
- Salmedigtere -
Trosbekendelsens værdi som kirkens egentlige fundament - og samdhedskriterium.
(1365) -- se også: Weltchronik

1826- Grundtvig uden embede indtil 1839
- salmedigtere -
I protest imod, at han var
blevet sat under censur, nedlagde Grundtvig sit embede. Han fik lov til at holde aftensangsprædikener i Christianskirken, dog uden at måtte afholde dåb og nadver (1329) -- se også: Weltchronik

1826- Grundtvig udgiver Kirkens Gienmæle
- Salmedigtere -

Polemisk skrift mod professer H. N. Clausen (1366) -- se også: Weltchronik

1826- Gundtvig under censur til 1837
- Salmedigtere -
.. efter injuriesag anlagt af H.N. Clausen
(1367) -- se også: Weltchronik

1827- Hengstenbergs "Evangelische Kirchenzeitung"
- -

(0655) -- se også: Weltchronik

1828- "Theologische Studien und Kritiken" (mæglingsteologi)
- -

(0687) -- se også: Weltchronik

1828- Testaktens ophævelse (de engelske nonkonformister)
- -

(0688) -- se også: Weltchronik

1828-1831 Grundtvig i England
- - Danmark

(1205) -- se også: Weltchronik

1829- De engelske katolikkers emancipation
- -

(0689) -- se også: Weltchronik

1829-1830 Pius VIII
- paver -

(0656) -- se også: Weltchronik

1829-1830 Pius 8. (Castiglione)
- Paver - Europa, Italien

(1047) -- se også: Weltchronik

1830- Julirevolutionen
- -

(0657) -- se også: Weltchronik

1830- Belgien løsrives fra Holland
- -

(0658) -- se også: Weltchronik

1830-1842 Comte: Cours de philosophie positive
- videnskab og filosofi - Europa, Frankrig
tre stadier: det teologiske (guder og ånder årsagsforklaring), 2, det metafysiske (spekulativer teorier om kræfer og evner) 3) det positive, erfaringsmæssig konstaterede lovmæssigheder. (NB cf Salmonsen i sine senere år åndsformørket - menneskeheden skulle dyrkes som det store væsen.)
(0736) -- se også: Weltchronik

1831- Bauer, F.C.: Kristuspartiet i den korinthiske menighed
- Udgivelser - Europa, de tyske lande
sandhed findes kun i konkret-historisk skikkelse (Hegelsk påvirket)
(0740) -- se også: Weltchronik

1831- Grundtvig aftengudstjenester i Fredrikskirken
- - Danmark

(1204) -- se også: Weltchronik

1831- Ingemann, B.S.: Huldregaverne eller Ole Navnløs
- forfattere - Danmark
Opgør med den litterærekritik. Huldregaven er evnen til at se det himmelsk fortryllende bag det verden ser,
(1291) -- se også: Weltchronik

1831-1447 Engenius4. (Condulmaro)
- Paver - Europa, Italien

(1000) -- se også: Weltchronik

1831-1836 Darwins rejse bl. a. til Patagonien
- opdagelser -
"a naturalist on the surveying expedition of
HMS Beagle to Patagonia (1831-6)". http://userwww.sfsu.edu/~rsauzier/Darwin.html (1302) -- se også: Weltchronik

1831-1846 Gregor XVI
- -

(0659) -- se også: Weltchronik

1831-1846 Gregor 16. (Capellari)
- Paver - Europa, Italien

(1048) -- se også: Weltchronik

1832- Encyklika "Mirari vos" mod den liberale katolicisme
- -

(0660) -- se også: Weltchronik

1832- Parlamentsreform i England
- -

(0661) -- se også: Weltchronik

1832- Bentham, Jeremy
- - Europa, England
dør (f. 1748)
(0731) -- se også: Weltchronik

1832- Grundtvig: Nordens Mytologi
- Udgivelser - Danmark

(1206) -- se også: Weltchronik

1833- Guizots skolelov (Frankrig).
- - Europa, Frankrig

(0662) -- se også: Weltchronik

1833- Første parlamentsbevilling til skoleselskaberne.
- - Europa, England

(0663) -- se også: Weltchronik

1833- The Irish Church Bill
- -

(0664) -- se også: Weltchronik

1834- Dannelse af den tyske "Zollverein"
- - Europa, de tyske lande

(0667) -- se også: Weltchronik

1834- Rådgivende stænderforsamlinger
- Institutioner - Danmark
Bl.a. under indtryk fra frihedskrav i Slesvig-Holsten.
(1223) -- se også: Weltchronik

1835- Strauss, D.F.: "Das Leben Jesu"
- Udgivelser -
Jesus-myten og Kristus-ideen
(0668) -- se også: Weltchronik

1835- "Ecclesiastical Commission".
- -

(0669) -- se også: Weltchronik

1835- Oprettelse af Université catholique de Louvain
- -

(0670) -- se også: Weltchronik

1835- De første stænderforsamlinger i Roskilde og Itzehoe
- Salmedigtere -

(1369) -- se også: Weltchronik

1837- Grundtvig: Sangværk til den danske kirke bd I
- Udgivelser - Danmark

(1210) -- se også: Weltchronik

1837- Grundtvig udgiver Sang-Værk til den danske Kirke
- Salmedigtere -
indeholder 400 af Grundtvigs i alt 1500 salmer
(1370) -- se også: Weltchronik

1837-1839 Ingemann, B.S.: Morgensange for børn (1837) - Aftensange.. (1839)
- forfattere - Danmark

(1290) -- se også: Weltchronik

1838- Johann Adam M”hler. Den tyske Tbingerskole
- -
dør, f. 1796
(0671) -- se også: Weltchronik

1838- "People's Charter"
- -

(0672) -- se også: Weltchronik

1839- Baptistisk menighed i København
- bevægelser, kirkelige - Danmark

(1212) -- se også: Weltchronik

1839- Danske Samfund
- bevægelser, folke- - Danmark
stiftet af Grundtvig og P.C.Kierkegaard
(1213) -- se også: Weltchronik

1839-1848 Christian 8. (fætter)
- Konger, danske - Danmark

(1107) -- se også: Weltchronik

1840- Feuerbach: Das Wesen des Christentums
- Udgivelser - Europa, de tyske lande

(0747) -- se også: Weltchronik

1844- Den hellige kjortel i Trier
- -

(0674) -- se også: Weltchronik

1844- Den første Højskole (Rødding)
- - Danmark

(1207) -- se også: Weltchronik

1844- Verdens første folkehøjskole, Rødding højskole
- . -
i Sønderjylland, indvies
(1372) -- se også: Weltchronik

1844- Krise i Grundtvigs liv
- Salmedigtere -
igennem hvilken bl.a. "Sov sødt, barnlille" blev til.
(1373) -- se også: Weltchronik

1845- John Henry Newman konverterer
- -

(0675) -- se også: Weltchronik

1845-1846 økonomisk krise i Europa
- -

(0676) -- se også: Weltchronik

1846- Ophævelse af de engelske kornlove
- dekreter, love - Europa, England

(0677) -- se også: Weltchronik

1846-1878 Pius IX
- -

(0678) -- se også: Weltchronik

1846-1878 Pius 9. (Mastai
- paver - Paver

(1049) -- se også: Weltchronik

1847- Sidste militære opgør mellem katolicisme og protestantisme i Schweiz
- -

(0679) -- se også: Weltchronik

1848- Det kommunistiske manifest (Marx og Engells)
- -

(0680) -- se også: Weltchronik

1848- Revolution i Europa.
- -

(0681) -- se også: Weltchronik

1848- Første tyske kirkedag og første "Katholikentag"
- -

(0682) -- se også: Weltchronik

1848- Den kristne socialisme i England
- -

(0683) -- se også: Weltchronik

1848- "Marts-revolutionen" i København
- Salmedigtere -
21. marts marcherede et stort optog af københavnske borgere til
Christiansborg for at rejse krav om en fri forfatning. Kongen indvilligede i at der blev udarbejdet en ny forfatning (1374) -- se også: Weltchronik

1848-1851 Slesvigske krig, første
- Krige - Danmark

(1224) -- se også: Weltchronik

1848-1863 Frederik 7. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1108) -- se også: Weltchronik

1849- Juni-grundloven
- dekreter, love - Danmark
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. H.N. Clausens folkekirkedefinition: "Det er nærmest en historisk kendsgerning, som udtales, den nemlig at en vis kirke, en vis form for trosbekendelse, står i et særegent forhold til folket, som bor og bygger i landet, at folket i sin store flerhed føler sig hendraget til den."
(1214) -- se også: Weltchronik

1849- Danmarks Grundlov
- Salmedigtere -
5. juni
(1375) -- se også: Weltchronik

1849- Grundtvig i Folketinget - til 1858
- Salmedigtere -
..ikke medlem af noget parti; .. liberalt orienteret, gik ind for
religionsfrihed og indførelse af borgerlig vielse - relativt positivt indstillet overfor den spirende kvinderetsbevægelse. (1376) -- se også: Weltchronik

1849-1854 Mondrad, D.G. Lolland-Falster stift
- biskopper, ærkebisper - Danmark
Medforfatter til Juni-grundloven, folketingsmand, diverse poster, Afskediget som biskop p.g.a strid med Ørsted, 1863 Statsminister. 1864 emigrerer, 1871 atter biskop L-Fstift
(1229) -- se også: Weltchronik

1850- Ny fransk skolelov (Loi Falloux).
- -

(0684) -- se også: Weltchronik

1850- Evangelischer Oberkirchenrat i Prøjsen
- -

(0685) -- se også: Weltchronik

1850- Matilde Fibiger udgiver skriftet Clara Raphael. Tolv Breve.
- Salmedigtere -
Støttes af Grundtvig
(1377) -- se også: Weltchronik

1851- Højskolen i Ryslinge (Kristen Kold)
- skoler og uddannelse - Danmark

(1208) -- se også: Weltchronik

1851- Grundtvig Gift med Marie Toft
- Salmedigtere -

(1378) -- se også: Weltchronik

1853- Indre Mission, forening for (lægmænd)
- bevægelser, kirkelige - Danmark

(1220) -- se også: Weltchronik

1854- Dogmet om Marias ubesmittede undfangelse
- dekreter, edikter: buller - Europa, Italien

(0686) -- se også: Weltchronik

1854- Mynster, I.P. dør
- biskopper, ærkebisper - Danmark

(1215) -- se også: Weltchronik

1854- Ingemann, B.S.: Redigerer Roskildekonvents Salmebogen
- forfattere - Danmark

(1292) -- se også: Weltchronik

1854-1884 Martensen Sjællands biskop
- biskopper, ærkebisper - Danmark
Mynsters linie, for kirkeforfatning. Den christelige Ethik 1871-78, Socialisme og Christendom 1874).
(1230) -- se også: Weltchronik

1855- Lov om sognebåndsløsning
- dekreter, love - Danmark

(1216) -- se også: Weltchronik

1855- Kierkegaard, Søren dør
- filosofi - Danmark
Udgivelsen af Øieblikket 1855.
(1218) -- se også: Weltchronik

1855- Helstatsforfatningen gennemføres for hele riget
- dekreter, edikter - Danmark

(1225) -- se også: Weltchronik

1855- Ingemann, B.S.: Tankebreve fra en afdød
- forfattere - Danmark

(1293) -- se også: Weltchronik

1856- Befolkningstallet i Europa: 256 mill.
- statistik - Europa

(0728) -- se også: Weltchronik

1856- Roskilde Konvents salmebog
- Udgivelser - Danmark
(70 salmer af Grundtvig; i 1843 havde Mynster ladet udgive tillæg med én salme)
(1211) -- se også: Weltchronik

1856- Marielyst højskole
- Salmedigtere -
den nuværende Grundtvigs
Højskole i Hillerød oprettes. (1379) -- se også: Weltchronik

1857- Øresundstolden ophæves
- dekreter, edikter - Danmark
Næringsfrihed mm.
(1226) -- se også: Weltchronik

1858- Grundtvig gift med Asta Reedz
- Salmedigtere -
14. april blev den
75-årige Grundtvig viet tredie gang, hvilket vakte almindeligt anstød (1380) -- se også: Weltchronik

1859- Darwin:"Origin of Species"
- Udgivelser -

(0715) -- se også: Weltchronik

1859- Kongeriget Italien
- - Europa, Italien
Oprettes i samarbejde med Napoleon d. III. 1866 indlemmes Venzia. 1870 Kirkestaten.
(0716) -- se også: Weltchronik

1859- Darwin: Om Arternes oprindelse ved kvalitetsvalg
- Udgivelser - Europa, England
eller ved de Heldigst stillede formers sejr i kampen for tilværelsen. Overs. af I.P.Jacobsen 1872 til dansk.
(0737) -- se også: Weltchronik

1860- Baur, Ferdinand Christian
- -
dør, f. 1792
(0717) -- se også: Weltchronik

1860- Schopenhauer, Arthur
- filosofi - Europa, de tyske lande
dør (f. 1788). (Nej'et til livsviljen).
(0748) -- se også: Weltchronik

1860- Grundtvig udgiver Christenhedens Syvstjerne
- Salmedigtere -
Digtet udfolder Grundtvigs kirkehistoriske tolkning af de syv menighedsbreve i Johs. Åbenbaring.
De betegner 6 perioder: Den jødiske, den græske, den romerske, den engelske, den tyske og den nordiske. Hvad den syvende skulle blive, måtte fremtiden vise. (1381) -- se også: Weltchronik

1861- Protestantpatentet i Østrig
- -

(0718) -- se også: Weltchronik

1861- Indre Mission, Kirkelig forening for (Vilhelm Beck)
- bevægelser, kirkelige - Danmark

(1221) -- se også: Weltchronik

1861- Grundtvig Biskop
- Salmedigtere -
Som 78-årig blev Grundtvig
hædret med en bispetitel (1382) -- se også: Weltchronik

1862- Bismarck, Otto v. statsminister i Preussen
- statsmænd - Europa, de tyske lande
1862-3 alliance med Rusl. om Polen, 1864 tager Slesvig-Holsten fra DK sammen med Østrig, slår Østrig i 1866, Frankrig 1870-71.
(0739) -- se også: Weltchronik

1862- Ingemann, B.S. dør
- forfattere - Danmark

(1282) -- se også: Weltchronik

1862-1892 Spencer, Herbert: System of Synthetic Philosphy
- Udgivelser - Europa, England
Udviklingsoptimisme på darwinistisk fundament
(0749) -- se også: Weltchronik

1863- Katolikkongressen i Mecheln (Belgien)
- -

(0719) -- se også: Weltchronik

1863- Vennemøderne frem til 1872
- Salmedigtere -
I 1863 fejrede Grundtvig
sin firs års fødselsdag. Siden blev hver fødselsdag højtideligholdt med et såkaldt 'vennemøde', hvor alle Grundtvigs venner og beundrere mødtes omkring Grundtvig. (1383) -- se også: Weltchronik

1863-1906 Christian 9 (Glycksb, nedst Chr. 3)
- Konger, danske - Danmark

(1109) -- se også: Weltchronik

1864- 1. Internationale stiftes
- Institutioner, foreninger - Europa, England

(0733) -- se også: Weltchronik

1864- Syllabus
- dekreter, edikter: buller -
Mod liberale ideer
(0757) -- se også: Weltchronik

1864- Hertugdømmerne afstås
- fredsslutninger - Danmark

(1227) -- se også: Weltchronik

1864- Slesvig og Holsten afstås
- Salmedigtere -

(1384) -- se også: Weltchronik

1865- Indre Mission, Københavnsk filial af
- bevægelser, kirkelige - Danmark
Bl.a. N.G.Blædel
(1236) -- se også: Weltchronik

1866- Den prøjsisk-østrigske krig
- Krige - Europa, Central-, Tyskland
som ender med Østrigs nederlag
(0691) -- se også: Weltchronik

1867- Richard Rothe dør (f. 1799)
- -

(0692) -- se også: Weltchronik

1867- Marx, Karl: Das Kapital bd. 1
- Udgivelser - Europa, England
bd. 2 og 3 udg. af Engells 1885 og 1894
(0742) -- se også: Weltchronik

1867- Grundtvig - ny krise
- Salmedigtere -
- en stærkt
manisk periode, hvor han blev så frisk, at han fik kræfter til at gå uden stok og læse uden briller. Perioden kulminerede Palmesøndag, da han under sin gudstjeneste holdt en sær, forblommet prædiken hvori han i en blanding af inspiration og galskab profeterede Herrens komme. Efter dette troede mange, at Grundtvig var brændt ud, men han kom sig og levede i yderligere fem rolige år (1385) -- se også: Weltchronik

1867-1868 Parlamentsreformer i England
- -

(0693) -- se også: Weltchronik

1868- Grundtvig: Den christelige Børnelærdom
- Udgivelser - Danmark

(1209) -- se også: Weltchronik

1869- Den tyske socialdemokrati (Lasalles)
- Institutioner, partier - Europa, de tyske lande

(0734) -- se også: Weltchronik

1869- Luthersk Missionsforening
- bevægelser, kirkelige - Danmark
til evangeliets fremme i Danmark
(1240) -- se også: Weltchronik

1869-1870 Vatikanerkonciliet
- -

(0694) -- se også: Weltchronik

1870- Kirkestaten annekteres af Italien
- -

(0695) -- se også: Weltchronik

1870- Første "Board Schools" i England
- -

(0696) -- se også: Weltchronik

1870- Dogmet om pavens ufejlbarlighed
- dekreter, edikter: buller - Europa, Italien

(0744) -- se også: Weltchronik

1870-1871 Den fransk-tyske krig
- -

(0697) -- se også: Weltchronik

1871- Pariserkommunen
- -

(0699) -- se også: Weltchronik

1871- Darwin: Menneskets oprindelse
- Udgivelser - Europa, England
(d.o 1875)
(0738) -- se også: Weltchronik

1871- Pio, Louis stifter Dansk afd. af Internationale
- politikere - Danmark
Fængsles 1873, løslades 1875, bestikkes til ar rejse til USA 1877.
(1231) -- se også: Weltchronik

1871-1887 Den prøjsiske kulturkamp
- -

(0700) -- se også: Weltchronik

1872- Hemmelige valg i England
- - Europa, England

(0732) -- se også: Weltchronik

1872- Grundtvig dør 2. September
- Salmedigtere -
- knapt en uge før sin 89-års fødselsdag.
Vennemødet, der skulle have været holdt på Grundtvigs fødselsdag blev i stedet til en minde- og sørgegudstjeneste. (1386) -- se også: Weltchronik

1875- Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Gothaprogrammet.
- -

(0701) -- se også: Weltchronik

1875- Direktøren for Patent Office træder tilbage
- teknik, opfindelser - Amerika, Nord-
Der er ikke mere at opfinde
(1299) -- se også: Weltchronik

1875-1894 Estrup statsminister
- statsmænd - Danmark

(1228) -- se også: Weltchronik

1877- J. C. K. von Hofmann dør (f1810)
- -

(0702) -- se også: Weltchronik

1878- Wellhausen: Gechichte Israels
- Udgivelser - Europa, de tyske lande

(0752) -- se også: Weltchronik

1878- Frelsens Hær
- organisationer - Europa, England
grundlagt af William og mrs. Booth
(0753) -- se også: Weltchronik

1878- KFUM stiftes i København
- bevægelser, kirkelige - Danmark

(1245) -- se også: Weltchronik

1878-1903 Leo XIII
- paver - Europa, Italien
.. bl.a. formidlende indsatss i Preussen
(0703) -- se også: Weltchronik

1878-1903 Leo 13. (Pecci)
- Paver - Europa, Italien

(1050) -- se også: Weltchronik

1879- Jon Sigurdsson dør
- politikere - Europa, Norden, Island
Forkæmper for Islands nationale selvstændighed
(0396) -- se også: Weltchronik

1879- Encyklika "Aeterni patris" (Thomismen)
- -

(0704) -- se også: Weltchronik

1880-1890 Sædelighedsfejden
- - Danmark
Ibsen: Et dukkehjem 1879; Bjørnson: En handske 1883; Garborg: Ungdom (novelle) 1885, Brandes anmeldelse heraf. Brandes: Luther 1885. Bjørnson: Engifte og mangegifte 1887(foredrag).
(1232) -- se også: Weltchronik

1881- Dostojewski
- forfattere - Europa, Rusland
dør (f. 1821)
(0751) -- se også: Weltchronik

1882- Bethesda, København, centrum for Harald Steins virke
- bevægelser, kirkelige - Danmark
.. erstatte den djævelske socialisme med Vor Herres socialisme. Vilh. Beck bekæmper Steins linie - og sejrer.
(1237) -- se også: Weltchronik

1884- Martensen, H.L. dør
- biskopper, ærkebisper - Danmark

(1217) -- se også: Weltchronik

1886- Bethesda-møderne begynder
- - Danmark

(1233) -- se også: Weltchronik

1886- Møde på Sagatun mellem kristne og fritænkere (V. Brcker)
- - Danmark

(1235) -- se også: Weltchronik

1886- Foreningen til opførelse af små kirker i København
- bevægelser, kirkelige - Danmark
Stiftere: Thea von Ripperda, Emilie Neergaard, Inger Marie Schiøler
(1242) -- se også: Weltchronik

1887- Nietzsche: Zur Genealogie der Moral
- Udgivelser - Europa, de tyske lande
Schopenhauers "Livsvilje" omtydes til "magtvilje"
(0750) -- se også: Weltchronik

1887- Kemiker Marcelin:Universet er for fremtiden uden hemmeligheder for os
- videnskab og filosofi - Amerika, Nord-

(1300) -- se også: Weltchronik

1891- Rerum novarum
- dekreter, edikter: buller -
Om kirkens sociale forpligtelse (Det italienske socialistparti stiftes samme år)
(0755) -- se også: Weltchronik

1893- Harboøre-katastrofen
- - Danmark

(1238) -- se også: Weltchronik

1896- Det Københavnske Kirkefond
- bevægelser, kirkelige - Danmark

(1241) -- se også: Weltchronik

1898- Kirkeligt Samfund grundlægges
- - Danmark

(1234) -- se også: Weltchronik

1899- Tredje Retning (Kirkeligt Centrum)
- bevægelser, kirkelige - Danmark

(1239) -- se også: Weltchronik

1900- Harnack:"Das Wesen des Labour Party i England
- Udgivelser -

(0707) -- se også: Weltchronik

1900- Befolkningstallet i Europa: 401 mill.
- statistik - Europa

(0729) -- se også: Weltchronik

1900-1999 Tyvende århundrede
- -

(1406) -- se også: Weltchronik

1901- I.C. Christensen: Menighedsrådsloven
- jura, lovgivning - Danmark
1903 kompromis: lovene midlertidige, ingen indfl. på præstevalget. 1912: rådene permanente. "Kirkelige garantier".
(1249) -- se også: Weltchronik

1901- Strid om Jomfrufødselen
- teologer.. - Danmark
Biskop A.S.Poulsen anser betvivlelsen af Jomfrufødselen for et sygdomstilfælde hos sin præst Arboe-Rasmussen. Arboes artikel støder både grundtvigianerne (trosbekendelsen) og IM (bibelsyn). Arboe får, trods menighedsrådsflertal for ham, ikke Vålse.
(1252) -- se også: Weltchronik

1903-1814 Pius X
- -

(0708) -- se også: Weltchronik

1903-1914 Pius 10. (Sarto)
- Paver - Europa, Italien

(1051) -- se også: Weltchronik

1904-1905 Weber, Max: Die protestantische Ethik und Geist der Kapitalismus
- Udgivelser - Europa, Central-, Tyskland
Max Weber (f.1864)
(0758) -- se også: Weltchronik

1905- Adskillelse mellem kirke og stat i Frankrig
- -

(0709) -- se også: Weltchronik

1905- Ricard, Olfert: Ungdomsliv
- Udgivelser - Danmark
Fra 1989 var Ricard sekretær i Kbh.s KFUM
(1244) -- se også: Weltchronik

1905- Krarup, F.C: Religionsfilosofi
- Udgivelser - Danmark
Ingen uoverenstemmelse mulig mellem videnskab og teologi. Værensudsagn overfor værdiudsagn. Etikken en vigtig del.
(1246) -- se også: Weltchronik

1906-1912 Frederik 8. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1110) -- se også: Weltchronik

1907- Encyklika "Pascendi" (mod modernistene)
- -

(0711) -- se også: Weltchronik

1907- Dowling, L.H.: The Aquarian Gospel of Jesus Christ
- Udgivelser -
Vandmandens tidsalder /ny religiøsitet. Bogen blev flittigt brugt af teosoffen Alice Bailey.
(1286) -- se også: Weltchronik

1909- Pontoppidan, Morten: Stenløse Kirkepostil
- Udgivelser - Danmark

(1266) -- se også: Weltchronik

1910- Antimodernist-eden
- -

(0712) -- se også: Weltchronik

1910- Verdensmissionskonference i Edinburgh
- kirkemøder/synoder/koncilier - Europa, England

(0713) -- se også: Weltchronik

1912- Troeltsch:"Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen"
- -

(0714) -- se også: Weltchronik

1912-1947 Christian 10. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1111) -- se også: Weltchronik

1913- De radikale danner regering
- regeringer - Danmark
Kirkeligt program: Den tålsomme folkekirke
(1248) -- se også: Weltchronik

1913- Arboe-Rasmussen-sagen
- - Danmark
De grundtvigske, dog ikke højre-grundtvigianerne, kæmper for Arboe-R. for at cementere den tålssomme folkekirke, for så meget desto bedre eftertrykkeligt at tage afstand fra ham. Pontoppidan konstaterer at dermed proklamerer de for alvor den "ubroderlige Folkekirke". I 1916 får han Vålse under kirkeministerielt tilsyn ved lov.
(1254) -- se også: Weltchronik

1914-1922 Benedikt 15. (della Chiesa)
- Paver - Europa, Italien

(1052) -- se også: Weltchronik

1915- Ludwigs, Chr. biskop i Ålborg
- biskopper, ærkebisper - Danmark
Den tålsomme kirkes folkekirkes forkæmper: Hvorfor tabte den kirkepolitik, som vil bygge på menighedsbegrebet.. sognekirkeligheden havde dybere rødder end som så. "Derfor tabte vi. Og derfor vil enhver kirkepolitik tabe hvis den kun regner med den bevidste menighedsbevidsthed og ikke med den ubevidste menighedsbevidsthed.
(1243) -- se også: Weltchronik

1917- Otto, Rudolf: Das Heilige
- Udgivelser - Europa, Central-, Tyskland

(0759) -- se også: Weltchronik

1918- Barth, Karl: Der R”merbrief
- Udgivelser - Europa, Central-, Tyskland

(0785) -- se også: Weltchronik

1922- I.C. Christensen: Kirkelige love
- jura, lovgivning - Danmark
Menighedsrådslov i stadig gældene form. Bispevalgslov.
(1250) -- se også: Weltchronik

1922-1939 Pius 11. (Achille Ratti)
- Paver - Europa, Italien

(1053) -- se også: Weltchronik

1926- Bultmann, Rudolf: Jesus
- Udgivelser - Europa, Central-, Tyskland

(0784) -- se også: Weltchronik

1926- Tidehverv udkommer
- Udgivelser - Danmark
"Hejeanerne" udgiver (N.I. Heje).
(1262) -- se også: Weltchronik

1927- Lausanne, Faith- and Order konference
- kirkemøder/synoder/koncilier -

(0780) -- se også: Weltchronik

1927- Grundtvigskirken(s tårn) indvies som kirke
- arkitektur, bygningsværker - Danmark

(1267) -- se også: Weltchronik

1930- Life and Work, Universal Christian Council of
- bevægelser, kirkelige -
(Nathan S”derblom)
(0781) -- se også: Weltchronik

1932- Glaubensbewegung Deutschen Christen
- bevægelser, kirkelige - Europa, Central-, Tyskland
Emanuel Hirsch, P. Althaus m. fl. slutter op - udfra en "Sch”pfungsordnungstheologie": Eine evangelische Kirche detscher Nation. Mennesket eksisterer altid i og med et af Gud skænket folkeligt fællesskab, og evangeliet må således tage skikkelse efter Den tyske folkelighed. Hitler en "Wundermann" sendt af Gud.
(0786) -- se også: Weltchronik

1933- Gejstligt tilsyn med skolen ophæves
- skoler og uddannelse - Danmark

(1268) -- se også: Weltchronik

1934- Barmenerklæringen
- dekreter, erklæringer - Europa, Central-, Tyskland

(0760) -- se også: Weltchronik

1934- Bartholdy, Christian formand for Indre Mission
- religiøse ledere - Danmark

(1269) -- se også: Weltchronik

1935- Oxford-bevægelsen etablerer sig i Danmark
- bevægelser, kirkelige - Danmark
senere bliver den til Moralsk Oprustning, overvejen vendt i kamp mod kommunismen
(1270) -- se også: Weltchronik

1935-1938 Nørgaard, Anders: Grundtvigianismen. Et historisk bidrag
- Udgivelser - Danmark
Tilbagevenden til Grundtvigs syn. Kirkens Gienmæle. Ordsynet og menighedssynet. Menneskeførst og Kristen så .. men ikke så lige værdigt
(1256) -- se også: Weltchronik

1939- Prenter, Regin: Kristendom og Kultur
- Udgivelser - Danmark
Med inspiration fra Karl Barths kompromisløse kirkekamp mod nazismen (1933)
(1260) -- se også: Weltchronik

1939-1958 Pius 12. (Pacelli)
- Paver - Europa, Italien

(1054) -- se også: Weltchronik

1945- Bonhoeffer, Dietrich henrettes
- teologer.. - Europa, Central-, Tyskland

(0783) -- se også: Weltchronik

1947- Frederik 9. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1112) -- se også: Weltchronik

1947- Kvinder får ret til at søge præsteembede
- jura, lovgivning - Danmark
Første kvinde ordineres 1948
(1261) -- se også: Weltchronik

1948- World Council of Churches etableres
- organisationer -
i Amsterdam
(0782) -- se også: Weltchronik

1952- Lindhardts foredrag: Det evige liv
- Udgivelser - Danmark

(1263) -- se også: Weltchronik

1956- Løgstrup, K.E.: Den etiske Fordring
- Udgivelser - Danmark

(1264) -- se også: Weltchronik

1958- Johannes 23. (Roncalli)
- Paver - Europa, Italien

(1055) -- se også: Weltchronik

1958-1963 Johannes XXIII
- paver -
(Roncalli). Sammenkalder 2. Vatikanerkoncil - uden forberedelse med henvisning til guddommelig inspiration.
(0756) -- se også: Weltchronik

1961- Adskillelse af kirke og stat tages af socialdemokratiets program
- - Danmark
I 30'rne aggressiv kamp for adskillelse. Men 1935 udskiftes P.Dahl som kirkeminister og linien bliver forsonlig.
(1251) -- se også: Weltchronik

1963-1938 Thaning, Kaj - disputats: Menneske først..
- Udgivelser - Danmark
Formanden for Kirkeligt Samfund erklærer 1964 sig som ordfører for Tidehvervs-grundtvigianismen
(1257) -- se også: Weltchronik

1964- Koch, Bodil nedsætter strukturkomissionen
- politikere - Danmark

(1271) -- se også: Weltchronik

1964- Kirkens Ja og Nej
- Udgivelser - Danmark

(1272) -- se også: Weltchronik

1967- New Age of Aquarius (Musical'en Hair)
- Udgivelser -
Vandmandens tidsalder /ny religiøsitet
(1285) -- se også: Weltchronik

1968- De kristne Verdenstudenterbevægelsers møde i Åbo
- kirkemøder/synoder/koncilier - Europa, Norden
1968 Syv teser om Gud i revolutionen Jrgen Moltmann på De kristne Verdensstudenterbevægelsers møde i Åbo.
(0787) -- se også: Weltchronik

1973- Menighedsfakultet i Århus
- - Danmark
1971 Dansk Bibel Institut i København
(1259) -- se også: Weltchronik

1974- Kirketjenesten oprettes (Århus/Aagaard)
- organisationer - Danmark

(1255) -- se også: Weltchronik

1978- Indre Mission bryder med KFUM og K
- bevægelser, kirkelige - Danmark
Spørgsmål om skilsmisse mm.
(1258) -- se også: Weltchronik

1992- Ny oversættelse af hele bibelen autoriseres
- Udgivelser -

(1412) -- se også: Weltchronik

1995- Jensen, Jørgen I: Den fjerne Kirke
- Udgivelser - Danmark

(1265) -- se også: Weltchronik

2000-2099 Enogtyvende århundrede
- -

(1407) -- se også: Weltchronik

2005-9999 Sidste post på tidstavle 4
- -

Tidstavle 1 (0-1299)
Tidstavle 2 (1300-1499)
Tidstavle 3 (1500-1799)
Tidstavle 4 (1800-2002)
(1411) -- se også: Weltchronik

9999- Om de danske konger - links mm.
- Konger, danske -
http://www.fortidensjelling.dk/jelling10.htm - på hjemmeside om Jellings historie - med billeder
http://www.eid.dk/konger/konger.htm et større projekt med facts om den enkelt - pt frem til ca 1300 http://www.danskekonger.dk/oversigt.html tidstavle fra ca. 1400 til og med Fr. VII henvisning til (korte biografier også om andre ..) http://www.kongehuset.dk/ .. hvor der er facts om de enkelte glcksburgske konger og dronning (1413) -- se også: Weltchronik