Tidstavle frem til 1799

Tilbage til Intro - Tidstavlerne er en del af www.kristendomsundervisning.dk

Årstalslisten er delt i tre spalter:
1. Teologi og kirke
2. Kultur, herunder: filosofi, videnskab, teknik, litteratur og meget mere
3. Magt og politik

Brug eventuelt browseren søgefunktion - søg på navn eller årstal.
Stærkere og svagere farve i den enkelte spalte indikere højere eller lavere grad af vigtighed (Nb. Se
baggrund for årstalslisten). Grøn ramme betyder særlig relevnas for Danmarks historie.
Linket weltchronik giver adgang til omfattende tysk historie-database. Nb. for at komme til samme år som her i oversigten skal man i "WELTCHRONIK.DE" klikke videre på "Der n„chtste Jahr".

1500-1599 Sekstende århundrede
- -

(1402) -- se også: Weltchronik

1501- universitetet i Erfurt
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
hvor Luther ved artistfakultetet uddannes i trivium (grammatik, dialektik og retorik) og quadrivium (geometri, astronomi, musik, aritmetik) og tager sin Baccalaur-grad og senere sin magistergrad. Uddannelsen omfatter et grundigt kendskab til Aristoteles, hvis tænkning var den tids videnskabsteoretiske grundlag. Endvidere har Luther i Erfurt mødt den nye humanisme med vægtlæggen på litteratur, historie og retorik.
(0180) -- se også: Weltchronik

1503- Pius 3. (Todeschini)
- paver - Paver

(1009) -- se også: Weltchronik

1503-1513 Julius 2. (Rovere)
- Paver - Europa, Italien

(1010) -- se også: Weltchronik

1505- Påbegynder Luther juridisk studium.
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland

(0181) -- se også: Weltchronik

1505- Tordenvejret og Luther
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
På vej hjem fra Erfurt overfaldes han om sommeren af et voldsomt tordenvejr og lover den hellige Anna (Jomfru Marias mor), at han vil gå i kloster, hvis han overlever. Mod alles forventning holder han fast ved løftet og lader sig optage i augustiner-eremitternes kloster i Erfurt.
(0182) -- se også: Weltchronik

1509-1547 Henrik d. 8. i England
- konger - Europa, England

(0199) -- se også: Weltchronik

1510- Rejse til Rom
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
hvor Luther formentlig får en stærk antipati mod paven og den katolske kirkes styring.
(0183) -- se også: Weltchronik

1511- Luther overtager et professorat i Witten
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland

(0184) -- se også: Weltchronik

1513- Luthers tårnoplevelse
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
Luthers andet gennembrud, den såkaldte tårnoplevelse, hvor han vinder klarhed over, hvad evangeliet er, efter i lang tid at have udkæmpet sin "klosterkamp" for at finde en nådig Gud. Han ønskede at angre sine synder for at få tilgivelse. Den sande anger bestod i at man var ked af de onde ting, man havde gjort. Luther opdagede imidlertid, at han angrede, foIdi han var bange for straffen, fortabelsen, eller fordi han gerne ville tilgives, altså en anger udfra falske motiver. Og dermed ikke værdig til at opnå tilgivelse. NU bliver han klar over, at tilgivelsen kommer mennesket i forkøbet og er uafhængig af menneskets forsøg på at angre.
(0185) -- se også: Weltchronik

1513-1521 Leo 10. (Medici)
- Paver - Europa, Italien

(1011) -- se også: Weltchronik

1513-1523 Christian 2. (s.)
- Konger, danske - Danmark
Konge i Sverige 1520-1. Efter afsættelsen i 1523 i Nederlandene (Lier) - en tid lutheraner, men vender til bage for at få Karl d. V. støtte. 1531-2 hyldes i Norge. Fanges ved forræderi under frit lejde. Sønderborg. Fra 1549 ret frit fangenskab i Kalundborg.
Dør 1559 (1095) -- se også: Weltchronik

1515- Romerbrevkommentaren
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
Gennembruddet udmønter sig i udlægningen af Paulus' brev til romerne, hvor Luther opdager, at hovedsagen er "retfærdiggørelse af tro" og altså ikke gerninger.
(0186) -- se også: Weltchronik

1515-1547 Franz d. 1 konge af Frankrig
- konger - Europa, Frankrig

(0202) -- se også: Weltchronik

1517- Teserne i Wittenberg
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
Den 31. oktober slår Luther sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Heri drager han den grasserende afladshandel i tvivl. Den katolske kirke solgte dokumenter, der skulle sikre at køberen eller hans slægtninge fik forkortet deres ophold i den pinefulde skærsild.
(0187) -- se også: Weltchronik

1519-1530 Poul Helgesen underviser i København
- reformatorer - Danmark
(ej 1522-25) - mente at kirken kunne reformeres indefra. Det mente de konservative ikke den skulle, og hans studenter fulgte ham ikke, de blev lutherske.
(1140) -- se også: Weltchronik

1519-1556 Karl d. V kejser
- kejsere - Europa
Valget financieres af Jakob Fugger
(0203) -- se også: Weltchronik

1520- Paven udsteder en bulle mod Luther
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
hvori denne trues med udstødelse af kirken, hvis han ikke inden 60 dage tilbagekalder sine teologiske påstande. Luther brænder bullen offentligt.
(0188) -- se også: Weltchronik

1520- De "reformatoriske hovedskrifter"
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
bl.a. Om de gode gerninger, Om kirkens babyloniske fangenskab (om sakramenterne og messen), Om et kristenmenneskes frihed.
(0189) -- se også: Weltchronik

1521- Ekskomunikation
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
Den 3. januar ekskommunicerer (udstøder) pave Leo X Luther af den katolske kirke.
(0190) -- se også: Weltchronik

1521- Rigsdagen i Worms
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
i april indkaldt af den nye kejser Karl V. Luther indkaldes for at forsvare sig. Luther afslutter sin optræden med de berømte ord: Med mindre jeg bliver overbevist ved vidnesbyrd fra skrifterne eller ved klare grunde thi jeg tror hverken på paven eller kirkelederne alene, så er jeg overvundet af de af mig anførte skriftord, og min samvittighed er fanget i Guds ord". På vejen hjem fra Worms til W¡ttenberg arrangerer Luthers velgører og beskytter, Frederik den Vise, et falsk overfald på Luther, som indlogeres på Wartburgridderborgen. Her lever han incognito og er beskyttet mod kejser og pave. I Iøbet af efteråret oversætter han Det nye Testamente til tysk under brug af de nyeste filologiske hjælpemidler, herunder Erasmus af Rotterdams udgave af NT på græsk.
(0191) -- se også: Weltchronik

1521-1522 Byloven og landloven - Chr. d. 2. humanistiske reformer
- jura, lovgivning - Danmark

(1138) -- se også: Weltchronik

1522-1523 Hadrian 6. (fra Utrecht)
- Paver - Europa, Italien

(1012) -- se også: Weltchronik

1523-1533 Frederik 1. (farbr.)
- Konger, danske - Danmark
anti-luthersk og antireformvenlig håndfæstning
(1096) -- se også: Weltchronik

1523-1534 Clemens 7. (Medici)
- Paver - Europa, Italien

(1013) -- se også: Weltchronik

1524- Bondekrigen
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
hvor bønder over hele Tyskland gør oprør mod adel og kirke og er ved at fremkalde en revolutioIIær omvæltning. Luther griber ind flere gange, først ved at formane fyrsterne til at behandle bønderne ordentligt, senere med krasse opfordringer til at slå dem ned. Da oprøret er knust, formaner han igen fyrsterne til at vise overbærenhed.
(0192) -- se også: Weltchronik

1524- Christian d. II (abdiceret) har kontakt med Luther i Wittenberg
- reformatorer - Danmark
og formidler NT udgivet på dansk
(1141) -- se også: Weltchronik

1524-1525 Bondekrigene, Thomas Mnzer
- krige - Europa, de tyske lande
Bondehærene udslettes, Thomas Mnzer henrettes
(0206) -- se også: Weltchronik

1525- "Om den trælbundne vilje"
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
udkommer.
(0193) -- se også: Weltchronik

1525- Luther gifter sig
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
med en bortløben nonne, Katerina von Bora.
(0194) -- se også: Weltchronik

1525- Hertug Christian lensmand i Haderslev og Tørning
- reformatorer - Danmark
og indfører lutherdommen. Havde været til stede ved mødet i Worms.
(1139) -- se også: Weltchronik

1525- Hans Tausen forkynder evangelisk i Viborg
- reformatorer - Danmark
udstødes af munkeordenen
(1164) -- se også: Weltchronik

1527- Macchiavelli dør
- filosofi -
f. 1469 (Il Principe 1514)
(0200) -- se også: Weltchronik

1527- Claus Mortensen Tøndebinder og Hans Olufsen Spandemager i Malmø
- reformatorer - Danmark

(1165) -- se også: Weltchronik

1528- Den store og lille katekismus udkommer.
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland

(0195) -- se også: Weltchronik

1528- Albrecht Drer dør
- kunstnere - Europa, de tyske lande
f. 1471
(0211) -- se også: Weltchronik

1529- Tyrkerne stoppes ved Wien
- slag, afgørende -

(1275) -- se også: Weltchronik

1530- Rigsdagen i Augsburg
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
der gøres et nyt forsøg på at finde en Iøsning på det kirkelige skisma. Luthers ven og medarbejder Melanchthon udarbejder en skitse til fælles bekendelse, den såkaldte Confessio Augustana (den augsburgske bekendelse), hvor han kommer katolikkerne noget i møde. Dog ikke nok til et forlig, og bekendelsen bliver i stedet protestanternes samlingsmærke. Den hører til den danske folkekirkes læregrundlag.
(0196) -- se også: Weltchronik

1530- Rigsdagen i Augsburg
- rigsdage - Europa, de tyske lande
Confessio Augustana
(0205) -- se også: Weltchronik

1531- Zwingli dør
- reformatorer - Europa
f. 1484
(0204) -- se også: Weltchronik

1532-1605 Clemens 8. (Aldobrandini)
- Paver - Europa, Italien

(1025) -- se også: Weltchronik

1533-1534 Danmark kongeløs juni - juni
- Konger, danske - Danmark

(1142) -- se også: Weltchronik

1534-1536 Grevens Fejde
- Krige - Danmark
Lbecks borgmester forsøger at alliere sig med Hertug Christian, men afvises, støtter i stedet Chr. II via frænden Grev Christoffer af Oldenburg. Greven går i land ved København - Øst danmark på hans side. Hertug Christian vælges som Chr. III i Jylland - og hans hærfører Johan Rantzau får slået Vendelboeroprør (Skipper Clement) ned. Gustav Vasa blander sig mod Lbeck. Kun få byer tilbage under greven. I 1635 belejrer Chr. III København og i 1536 falder den.
(1143) -- se også: Weltchronik

1534-1549 Paul 3. (Fanlese)
- Paver - Europa, Italien

(1014) -- se også: Weltchronik

1534-1559 Christian 3. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1097) -- se også: Weltchronik

1535- Poul Helgesen dør
- humanister - Danmark

(1153) -- se også: Weltchronik

1536- Erasmus af Rotterdam dør
- humanister - Europa
f. 1465
(0209) -- se også: Weltchronik

1536- Reformations indføres i Danmark
- reformationer - Danmark
Chr. d. III drager ind i København. Biskopperne fængsler. Rigsrådet skal være rent verdsligt, rådet skriver under på ikke at ville modarbejde den luthersk-evangeliske forkyndelse, for kirken peges på koncilietanken (frit, generelt). En herredag (stænderforsamling) samles på Gråbrødretorv. Bispegodset sekulariseres.
(1161) -- se også: Weltchronik

1537- Bugenhagen kroner Chr. III og Dorothea
- konger - Danmark

(1144) -- se også: Weltchronik

1537- Kirkeordinansen skrives under af Chr III
- dekreter, ordinanser - Danmark
1539 oversættes denne latinske udgave, som Bugenhagen havde med, til dansk af Peder Palladius.
(1145) -- se også: Weltchronik

1537-1560 Palladius, Peder
- biskopper, ærkebisper - Danmark

(1154) -- se også: Weltchronik

1543- Kopernikus
- videnskabsmænd - Europa
dør. f. 1473,
(0239) -- se også: Weltchronik

1543- Kopernikus: De revolutionibus orbium coelestium
- Udgivelser - Europa

(1273) -- se også: Weltchronik

1545-1563 Tridentiner-koncilet
- kirkemøder/synoder/koncilier - Europa

(0207) -- se også: Weltchronik

1546- Luther dør
- reformatorer, Luther - Europa, de tyske lande
i Eisleben
(0210) -- se også: Weltchronik

1546-1547 Den schmalkaldiske krig
- Krige - Europa, de tyske lande
som enden mer protestanternes nederlag ved Mlheim
(0212) -- se også: Weltchronik

1550-1555 Julius 3. (Monte)
- Paver - Europa, Italien

(1015) -- se også: Weltchronik

1555- Den augsburgske religionsfred
- rigsdage - Europa, de tyske lande
Eius Regio, Cujus Religio
(0208) -- se også: Weltchronik

1555- Marcellus 2. (Cervini)
- Paver - Europa, Italien

(1016) -- se også: Weltchronik

1555-1558 Paul 4ù. (Caraffa)
- Paver - Europa, Italien

(1017) -- se også: Weltchronik

1556- Ignatius von Loyola
- ordensledere og stiftere - Europa, Spanien
dør f. 1491
(0213) -- se også: Weltchronik

1556- Karl d. V abdicerer
- kejsere -

(0215) -- se også: Weltchronik

1559-1565 Pius 4. (1Medici)
- Paver - Europa, Italien

(1018) -- se også: Weltchronik

1559-1588 Frederik 2. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1098) -- se også: Weltchronik

1560- Melanchton dør
- reformatorer - Europa, de tyske lande
f. 1497
(0201) -- se også: Weltchronik

1560-1574 Katahrina von Medici
- konger - Europa, Frankrig
regerer gennem sønnerne Frans II og Karl IX
(0216) -- se også: Weltchronik

1563- Tridentiner koncilet afluttes
- kirkemøder/synoder/koncilier - Europa, Italien

(0237) -- se også: Weltchronik

1564- Calvin dør
- reformatorer - Europa
f. 1509
(0214) -- se også: Weltchronik

1566-1572 P;us 5. (6h;sl;er;)
- Paver - Europa, Italien

(1019) -- se også: Weltchronik

1569- Brueghel, Peter d. æ. dør
- kunstnere - Europa, Nederlandene

(0217) -- se også: Weltchronik

1569- Fremmedloven og censurbestemmelser
- dekreter, love - Danmark

(1146) -- se også: Weltchronik

1569- Hans Thomissøns salmebog
- Udgivelser - Danmark

(1155) -- se også: Weltchronik

1572- Bartholomæus-natten
- forfølgelser - Europa, Frankrig
Catherina von Medici foranstalter blodbad på den franske huguenotiske adel
(0220) -- se også: Weltchronik

1572-1585 Gregor 13. (Buoncompagni)
- Paver - Europa, Italien

(1020) -- se også: Weltchronik

1580- Den tyske Konkordiebog afvises
- dekreter, love - Danmark
..som ellers var en besindelse på det ægte lutherske overfor filipisterne; men den danske kongemagt ønskede ikke teologisk diskussion.
(1147) -- se også: Weltchronik

1585-1590 Sixtus 5. (Peretti)
- Paver - Europa, Italien

(1021) -- se også: Weltchronik

1588- Den spanske Armada sænkes
- slag, afgørende - Europa, England

(0218) -- se også: Weltchronik

1588- Anno Mirabilis
- - - Danmark
Den mærkelige sild, Den spanske Armada, Frederik d. II dør, Du Herre Christ.

Elementer til Kateketik: her | C | D | E| (1162) -- se også: Weltchronik

1588-1648 Christian 4. (s)
- Konger, danske - Danmark
Valgsprog: Regna Firmat Pietas (Folkeligt: Riget fattes penge)
(1099) -- se også: Weltchronik

1590- Urban 7
- Paver - Europa, Italien

(1022) -- se også: Weltchronik

1590-1591 Gregor 14. (Sfondrati)
- Paver - Europa, Italien

(1023) -- se også: Weltchronik

1591-1592 Innocens 9. (Facchinetti)
- Paver - Europa, Italien

(1024) -- se også: Weltchronik

1598- Nantes-ediktet
- dekreter, edikter - Europa, Frankrig
Henrik d. IV giver huguenotterne religionsfrihed, men katolicismen er stadig statsreligion
(0219) -- se også: Weltchronik

1600- Giordano Bruno brændes
- forfølgelser - Europa, Italien

(0225) -- se også: Weltchronik

1600-1699 Syttende århundrede
- -

(1403) -- se også: Weltchronik

1605- Leo 11. (Medici)
- Paver - Europa, Italien

(1026) -- se også: Weltchronik

1605-1621 Paul 5. (Borghese)
- Paver - Europa, Italien

(1027) -- se også: Weltchronik

1607-1675 Gerhardt, Paul
- salmedigtere - Europa, de tyske lande

(1179) -- se også: Weltchronik

1611- Sthen, Hans Christensen dør
- salmedigtere - Danmark
f. 1540? (1544?)
(1158) -- se også: Weltchronik

1617- Reformationsjubilæum
- Krige - Danmark
Sjællands bisp skriver til dagen "Lutherus triumphans". (1604 ingen embeder og stillinger til unge, der havde studeret hos jesuitter. 1613 katoliker må ikke bosætte sig i Danmark.)
(1148) -- se også: Weltchronik

1618-1648 30-årskrigen
- Krige - Europa, de tyske lande
1620 den katolske Ligas Tilly sejrer ved Det hvide bjerg, Bøhmen tvangskatoliceres; 1629 Chr. IV slåes ved Lutter am Barenberg 1626 af Wallenstein. Vendepunkt: Slaget ved Ltzen 1632, hvor Gustav II Adolf dog falder.
(0221) -- se også: Weltchronik

1621- Arndt, Johan dør
- teologer.. -

(1169) -- se også: Weltchronik

1621-1623 Gregor 15 (Ludovisi)
- Paver - Europa, Italien

(1028) -- se også: Weltchronik

1623-1644 Urban 8. (Barberini)
- Paver - Europa, Italien

(1029) -- se også: Weltchronik

1624- Jakob B”hme
- mystikere - Europa, de tyske lande
dør - f. 1575 - Erfarede det "uskabte lys" - bevægelsen, som har sin grund i at både det gode og det onde findes i Gud
(0232) -- se også: Weltchronik

1626- Slaget ved Lutter am Barenberg
- slag, afgørende - Europa, de tyske lande
hvor Wallenstein slår Christian IV af Danmark
(0223) -- se også: Weltchronik

1629- Forordning med vidtgående "kirketugt"
- dekreter, edikter - Danmark

(1157) -- se også: Weltchronik

1632- Slaget ved Ltzen
- slag, afgørende - Europa, de tyske lande
hvor den katolske liga slåes af Gustav II Adolf, som dog selv falder i slaget
(0222) -- se også: Weltchronik

1633- Brochmand, Jesper: Universæ Theologiæ Systema
- Udgivelser - Danmark
Trods formel skriftfundamentalisme systemet forrest.
(1156) -- se også: Weltchronik

1634-1703 Kingo, Thomas Hansen
- salmedigtere - Danmark

(1166) -- se også: Weltchronik

1642- Galileo Galilei
- videnskab og filosofi - Europa, Italien
dør. f. 1564
(0234) -- se også: Weltchronik

1642-1661 Mazarin minister
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0401) -- se også: Weltchronik

1643-1645 Torstenssonskrigen
- - Europa, Nord-, Sverige

(0402) -- se også: Weltchronik

1643-1715 Ludvig d. XIV
- konger - Europa, Frankrig
af Frankrig (Solkongen/ Versailles) gm. Marie Teresia af Spanien
(0391) -- se også: Weltchronik

1644- Slag i Listerdyb
- -

(0403) -- se også: Weltchronik

1644- Kristina overtager regeringen
- - Europa, Nord-, Sverige

(0404) -- se også: Weltchronik

1645- Fred i Br”msebro
- -

(0405) -- se også: Weltchronik

1645- Slag ved Naseby (Cromwell)
- - Europa, Nordvest-, England

(0406) -- se også: Weltchronik

1645- Grotius, Hugo, dør
- - Europa, Nordvest-, Holland

(0407) -- se også: Weltchronik

1646- Pascal vindes for Jansenismen
- teologer.. - Europa, Vest-, Frankrig
da to normanniske adelsmænd plejer faderens brækkede ben
(1294) -- se også: Weltchronik

1647- Karl 1. fængsles af parlamentet
- - Europa, Nordvest-, England

(0408) -- se også: Weltchronik

1648- Den Westphalske fred
- fredsslutninger - Europa, de tyske lande
I Tyskland får protestanterne fuld ligeberettigelse med katoliker, er ikke blot tolerede kættere; de reformerte tillades ligeledes; cuius regio eius religio sættes ud af kraft i mellem protestanter og reformerte. 1624 "normalår" for så vidt angår fyrstens religion (det må være mellem katolicisme og protestantisme/reformert retning.
(0224) -- se også: Weltchronik

1648- Den vestfalske fred
- - Europa, Central-, Tyskland

(0409) -- se også: Weltchronik

1648- De nordlige Nederlandes uafhængighed ane
- - Europa, Nordvest-, Holland

(0410) -- se også: Weltchronik

1648- Schweiziske edsforbund uafh. af det tyske rige
- - Europa, Central-, Schweiz

(0411) -- se også: Weltchronik

1648-1658 Oliver Cromwell i England
- regenter - Europa, England

(0231) -- se også: Weltchronik

1648-1670 Frederik 3. (s)
- Konger, danske - Danmark
Biskop Jesper Brochmann: Den ubegrænsede magt, som Gud udøver over alle verdens riger, den vil han dele med dig, når det gælder Danmarks og Norges herlige lande.
(1100) -- se også: Weltchronik

1649- Karl 1. henrettes
- - Europa, Nordvest-, England

(0413) -- se også: Weltchronik

1649- Pascal får patent på regnemaskine
- teologer.. - Europa, Vest-, Frankrig
Første kendte regnemaskine i verden. Foruden denne maskine anses Pascal som den der fandt reglerne for differential- og integralregning - og lavede berømte eksperimenter med væskers ligevægt og luftens tyngde.
(1297) -- se også: Weltchronik

1649-1660 England Republik
- - Europa, Nordvest-, England

(0414) -- se også: Weltchronik

1650- Descartes dør
- filosofi - Europa, Frankrig

(0226) -- se også: Weltchronik

1650- Descartes dør
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0415) -- se også: Weltchronik

1650-1672 Ingen statholder i Nederlandene (Jan de
- - Europa, Nordvest-, Holland

(0416) -- se også: Weltchronik

1651- Navigationsakten
- - Europa, Nordvest-, England

(0417) -- se også: Weltchronik

1652-1654 Navigationskrigen mellem England og Holl
- - Europa, Nordvest-, England

(0419) -- se også: Weltchronik

1653- Det "korte parlament" - Cromwell Lord Protector
- - Europa, Nordvest-, England

(0420) -- se også: Weltchronik

1654- Pascal har den 23. november sin omvendelsesoplevelse
- teologer.. - Europa, Vest-, Frankrig
En natlig, mystisk oplevelse, om hvilket han skriver Memorial - digt han siden altid bærer på sig. Herefter vil han forsage verden og vende sig mod Gud.
(1295) -- se også: Weltchronik

1654-1655 Innocens 10. (Pamfili)
- Paver - Europa, Italien

(1030) -- se også: Weltchronik

1655- England får Jamaica
- - Europa, Nordvest-, England

(0421) -- se også: Weltchronik

1655-1667 Alexander 7. (Chigi)
- Paver - Europa, Italien

(1031) -- se også: Weltchronik

1656- Pascal udgiver Brev til en Provinsboer
- teologer.. - Europa, Vest-, Frankrig
En satire og et debatindlæg mod jesuitterne
(1296) -- se også: Weltchronik

1657-1658 1. Karl Gustavkrig
- - Norden

(0422) -- se også: Weltchronik

1658- Fred i Tåstrup-Roskilde
- - Europa, Nord-, Danmark

(0423) -- se også: Weltchronik

1658- Gottorperne lensfrihed for Slesvig
- - Europa, Nord-, Danmark

(0424) -- se også: Weltchronik

1658- Cromwell dør
- - Europa, Nordvest-, England

(0425) -- se også: Weltchronik

1658-1660 2. Karl Gustavkrig
- - Norden

(0426) -- se også: Weltchronik

1659- 11.2. Stormen på København
- - Europa, Nord-, Danmark

(0427) -- se også: Weltchronik

1660- Fred i København
- - Europa, Nord-, Danmark

(0428) -- se også: Weltchronik

1660- Enevælden indføres i Danmark - Adelens
- - Europa, Nord-, Danmark

(0429) -- se også: Weltchronik

1660- Restaurationen i England
- - Englands

(0430) -- se også: Weltchronik

1660- Vel zquez dør
- - Europa, Syd-Spanien

(0431) -- se også: Weltchronik

1660- Hans Svane udnævnes til ærke!biskop
- biskopper, ærkebisper - Danmark
i forbindelse med hans indsats ved enevældens indførelse
(1149) -- se også: Weltchronik

1661- Ludvig d. 14.s personlige styre begynder
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0432) -- se også: Weltchronik

1661-1683 Colbert minister
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0433) -- se også: Weltchronik

1662- Pascal
- filosofi - Europa, Frankrig
dør - f. 1623
(0229) -- se også: Weltchronik

1662- Uniformitetsloven vedtages atter
- -

(0434) -- se også: Weltchronik

1662- Blaise Pascal dør
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0435) -- se også: Weltchronik

1662- Pascal dør
- teologer.. - Europa, Vest-, Frankrig

(1298) -- se også: Weltchronik

1663- Regensburg sæde for den tyske rigsdag
- - Europa, Central-, Tyskland

(0436) -- se også: Weltchronik

1663-1672 Jus Regium udgives af biskop Hans Wandal
- jura, lovgivning -
som i øvrigt ved Chr. V. salving i 1671 taler at "Eders majestæt her på jorden repræsenterer os Gud selv"
(1150) -- se også: Weltchronik

1665- Engelsk-Hollandsk krig
- Krige -

(0384) -- se også: Weltchronik

1665- Frederik 3. underskriver Kongeloven
- - Europa, Nord-, Danmark

(0437) -- se også: Weltchronik

1665- Universitet i Kiel
- - Europa, Central-, Tyskland

(0438) -- se også: Weltchronik

1665- Pest i England
- - Europa, Nordvest-, England

(0439) -- se også: Weltchronik

1665- Engelsk-hollandsk krig
- - Europa, Nordvest-, England

(0440) -- se også: Weltchronik

1666- Hals, Frans
- kunstnere -
dør
(0283) -- se også: Weltchronik

1666- Frans Hals dør
- - Europa, Central-, Tyskland

(0441) -- se også: Weltchronik

1666-1714 Arnold, Gottfried
- teologer.. - Europa, de tyske lande
Arnold Paa dén Tid (efter at have nedlagt professorat i Historie) udkom hans HovedVærk, det epokegørende .Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie I-II [1698-1700]. For at være upartisk meddeler hari Aktstykker, af hvilke nogle ellers ere gaaede tabt, men upartisk er han ikke; han er forudindtaget i Kætterne, og blot det, at een har været forfulgt af "Babel", er nok til at vække hans Sympati.
Samtidig udkom ~Geheimnisz der g”ttlichen Sophia~ [I7003, hvori han paa Prosa og paa Vers fremstiller den troende Sjæls Forhold til sin himmelske Brudg6m, og hvori den overspændte religiøse Følelse paa sine Steder er ved at slaa over i en sanselig erotisk. Paa een Gang brød han med sine sværmeriske Tilbøjeligheder, giftede sig og fik Præsteembede. Flere af A.'s Salmer ere oversatte af H. A. Brorson. Denbedsle Udi gave af hans Kirkehistorie er den fra Schafhausen I740ù (Litt.: Dibelius, .Gottfr: A.~ ~Berlin I8731; F1”ring,.G. A. als Kirchenhistorikerù IDarmstadt r88~1~. (0253) -- se også: Weltchronik

1667- Nederlandene afstår besiddelser i Nordamerika
- - Europa, Nordvest-, England

(0442) -- se også: Weltchronik

1667- Polsk-russisk fred
- - Europa, Øst-, Rusland

(0443) -- se også: Weltchronik

1667- Niels Steensen konverterer
- hellige kvinder og mænd -

(1151) -- se også: Weltchronik

1667-1669 Clemens 9. (Rospligliosi)
- Paver - Europa, Italien

(1032) -- se også: Weltchronik

1668- Triplealliancen (Sverige, Holland, Engla
- - Europa, Nord-

(0444) -- se også: Weltchronik

1668- Universit i Lund
- - Europa, Nord-, Sverige

(0445) -- se også: Weltchronik

1668- Fred i Aachen
- - Europa, Nordvest-, Holland

(0446) -- se også: Weltchronik

1669- Rembrandt dør
- - Europa, Nordvest-, Holland

(0447) -- se også: Weltchronik

1670-1676 Clemens 10. (Altieri)
- Paver - Europa, Italien

(1033) -- se også: Weltchronik

1670-1699 Christian 5. (s.)
- Konger, danske - Danmark
Forsøgte forgæves revanche mod Sverige.
(1101) -- se også: Weltchronik

1672- Forbund mellem Frankrig, England og Sverige
- -

(0449) -- se også: Weltchronik

1672-1678 Hollandsk-fransk krig
- Krige - Europa, Nederlandene

(0291) -- se også: Weltchronik

1672-1678 Den hollandske hævnkrig
- - Europa, Nordvest-, Holland

(0450) -- se også: Weltchronik

1673- Testakten i England
- - Europa, Nordvest-, England

(0451) -- se også: Weltchronik

1673- MoliŠre dør
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0452) -- se også: Weltchronik

1673- Kingo: Åndeligt Sjungekors Første Part
- salmedigtere - Danmark

(1168) -- se også: Weltchronik

1674- John Milton dør
- - Europa, Nordvest-, England

(0453) -- se også: Weltchronik

1674- John Bunyan:"En pilgrims vandringer"
- - Europa, Nordvest-, England

(0454) -- se også: Weltchronik

1674- Spener: "Pia desideria"
- - Europa, Central-, Tyskland

(0455) -- se også: Weltchronik

1674-1676 Griffenfeld (Peter Schumacher) Rigskansler
- statsmænd - Danmark
udformer kongeloven 1675, dømt for højforrædderi 1676, benådet, i fængsel til 1679, dør 1699.
(1160) -- se også: Weltchronik

1675- Scrivers sjæleskat
- litteratur - Europa, de tyske lande

(0233) -- se også: Weltchronik

1675- Spener, Jakop
- teologer.. - Europa, de tyske lande
offentliggør Pia Desideria (Fromme ønsker)
(0240) -- se også: Weltchronik

1675- Danmark erklærer Sverige krig
- - Danmark

(0458) -- se også: Weltchronik

1675- Søslag ved ™land; Slag ved Lund
- - Europa, Nord-, Danmark

(0459) -- se også: Weltchronik

1675-1679 Den skånske krig
- - Europa, Nord-, Danmark
Chr. V og militærledelsen mod Griffenfelds ønske. Niels Juel: Sejre Gotland 1676, Køge bugt 1677; Skåne erobres, men tabes igen.
(0456) -- se også: Weltchronik

1676- Paul Gerhardt dør
- salmedigtere - Europa, de tyske lande
f. 1607
(0228) -- se også: Weltchronik

1676- Griffenfeld fængsles
- - Europa, Nord-, Danmark

(0457) -- se også: Weltchronik

1676-1689 Innocens 11. (Odescalchi)
- Paver - Europa, Italien

(1034) -- se også: Weltchronik

1677- Spinoza dør
- filosofi - Europa

(0227) -- se også: Weltchronik

1677- Slag i Køge Bugt, Slag ved Landskrona
- - Europa, Nord-, Danmark

(0460) -- se også: Weltchronik

1677- Spinoza dør
- - Europa, Syd-Spanien

(0461) -- se også: Weltchronik

1677- Kingo biskop i Odense
- salmedigtere - Danmark

(1167) -- se også: Weltchronik

1678- Bossuet: "Verdenshistorie
- - Europa, Frankrig

(0462) -- se også: Weltchronik

1678- Hobbes dør
- - Europa, England

(0463) -- se også: Weltchronik

1678- Jordaens dør
- - Europa, Nordvest-, Holland

(0517) -- se også: Weltchronik

1678- Milton dør
- - Europa, Nordvest-, England

(0518) -- se også: Weltchronik

1680- Enevælden indføres i Sverige
- - Europa, Nord-

(0464) -- se også: Weltchronik

1682- Ruysdael dør
- - Europa, Nordvest

(0465) -- se også: Weltchronik

1682-1725 Peter d. Store
- konger - Europa, Rusland
af Rusland
(0392) -- se også: Weltchronik

1683- Slaget ved Kahlenberg, Wien
- slag, afgørende -
hvor Tyrkernes slås tilbage
(0238) -- se også: Weltchronik

1683- Christian 5.s danske lov
- - Europa, Nord-, Danmark

(0467) -- se også: Weltchronik

1684- Hallgrimur Petturson dør
- salmedigtere - Europa, Norden, Island
Historien om Tyrker-Gudda. 380 bortførte slaver under Tyrkerranet (1627) (Algierske sørøvere) - 35 løsgivet, til genkristning i København - af HP. Gudridur Simonardottir bliver gravid af det! Hor, da hun var gift i Island. Mand dør, HP oh kan gifte sig og undgår hængning. Salmer oversatte: DDS 50 Jesus er min drot, 616 Se, døden alle dage, 614 Nu ledet er min lille (alle oversat af C.J.Brandt)
(0395) -- se også: Weltchronik

1684- Corneille dør
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0468) -- se også: Weltchronik

1685- Det nantiske edikt ophæves
- - , Vest-, Frankrig

(0469) -- se også: Weltchronik

1685- Dansk kirkeritual
- - Europa, Nord-, Danmark

(0470) -- se også: Weltchronik

1685- Religionsfrihed for Huguenotter
- dekreter, edikter -
Året før havde jøder fået lov til at samles til gudstjeneste i egne hjem - uden prædiken!
(1152) -- se også: Weltchronik

1687- Newtons "Principia"
- - Europa, Nordvest-, England

(0471) -- se også: Weltchronik

1688- Ophævelsen af Nantes-ediktet
- dekreter, edikter - Europa, Frankrig
(ved Ludvig XIV)
(0235) -- se også: Weltchronik

1688- John Bunyan dør
- - Europa, Nordvest-, England

(0473) -- se også: Weltchronik

1688-1689 Den engelske revolution ("The Glorious")
- - Europa, Nordvest-, England

(0472) -- se også: Weltchronik

1688-1697 Den pfalziske arvefølgekrig
- - Europa, Central-, Tyskland

(0474) -- se også: Weltchronik

1689- Declaration of Rights
- dekreter, edikter - Europa, England
(England) (s. 147 Hal Koch: Toleranceakt)
(0245) -- se også: Weltchronik

1689- Declaration of rights
- - Amerika, Nord-

(0475) -- se også: Weltchronik

1689-1631 Alexander 8. (Ottofioni)
- Paver - Europa, Italien

(1035) -- se også: Weltchronik

1690- Locke, John
- filosofi - Europa, England
(1632-1704) udgiver "An Essay Concerning Human Understanding"
(0244) -- se også: Weltchronik

1691-1700 Innocens 12. (Pignatelli)
- Paver - Europa, Italien

(1036) -- se også: Weltchronik

1692- Kristne får trosfrihed i Kina
- - Fjernøsten

(0476) -- se også: Weltchronik

1693- Locke: "Om opdragelse"
- - Europa, Nordvest-, England

(0477) -- se også: Weltchronik

1694- Brorsons fødsel
- salmedigtere: Brorson - Danmark
i Randrup; faderen dør tidligt, stedfaderen lægger vægt på drengens adel.
(0158) -- se også: Weltchronik

1694- Francke, Herman August
- teologer.. - Europa, de tyske lande
(f. 1663) begynder sit virke i det nyoprettede universitet i Halle.
(0241) -- se også: Weltchronik

1694-1778 Voltaire
- filosofi - Europa, Frankrig
Hans produktion giver udtryk for hans epikuræiske libsanskuelse, han tror på fremskridtet og hader fanatismen (som han mener at alle religioner er befængt med) og kæmper ivrigt for tolerancen.
(0247) -- se også: Weltchronik

1695- Franckestiftelsen i Halle
- - Europa, Central-, Tyskland

(0478) -- se også: Weltchronik

1697- Fred i Rijswijk
- - Europa

(0479) -- se også: Weltchronik

1698-1700 Arnold, Gottfried
- teologer.. - Europa, de tyske lande
(1666-1714) - udgiver "Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie"
(0252) -- se også: Weltchronik

1699- Fred i Karlowitz
- - Europa

(0480) -- se også: Weltchronik

1699- Griffenfeld dør
- - Europa, Nord-, Danmark

(0482) -- se også: Weltchronik

1699- Racine dør
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0483) -- se også: Weltchronik

1699-1730 Frederik 4. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1102) -- se også: Weltchronik

1699-1930 Kingos salmebog (Den forordnede salmebog)
- salmedigtere - Danmark
De sidste oplag blev trykt i 1930 - i Norge i 1950. Vinterparten (1689) havde været forløber, men intriger betød at Kingo ikke kom til at stå for den officielle salmebog, derimod Søren Jonæson i Roskilde - som udgiver salmebog helt uden Kingo. Ti år senere kom Den forordnede Salmebog med en kommison, som udgiver. Denne indeholdt 85 Kingo-salmer udaf de 301.
(0481) -- se også: Weltchronik

1700- Fred i Traventhal
- - Europa

(0485) -- se også: Weltchronik

1700- Slag ved Narva
- - Europa

(0486) -- se også: Weltchronik

1700- Kalenderreform: den gregorianske kalender
- - Europa, Nord-, Danmark

(0487) -- se også: Weltchronik

1700-1713 Den spanske arvefølgekrig
- Krige - Europa, Spanien
(hvor Ludvig d. XIV bl. a. får indsat sin søn på Spaniens trone
(0386) -- se også: Weltchronik

1700-1713 Den spanske arvefølgekrig
- - Europa

(0488) -- se også: Weltchronik

1700-1721 Den store Nordiske Krig
- Krige - Europa, Norden
Krig om herredømmet i Østersøen (Alliance Rusland, Danmark, Polen mod Sverige (Karl d. 12).
(0387) -- se også: Weltchronik

1700-1721 Clemens 11 (Albani)
- Paver - Europa, Italien

(1037) -- se også: Weltchronik

1700-1799 Attende århundrede
- -

(1404) -- se også: Weltchronik

1701- Slag ved Riga
- - Europa, Nord-, Danmark

(0489) -- se også: Weltchronik

1703- Peter d. St. grundlægger Peterborg
- - Europa

(0490) -- se også: Weltchronik

1703- Kingo dør
- salmedigtere - Danmark

(0491) -- se også: Weltchronik

1704- Bossuet
- filosofi - Europa, Frankrig
dør - retorisk begavet prædikant (Hal Koch - han var da også historiefilosof?)
(0230) -- se også: Weltchronik

1704- England erobrer Gibraltar
- - Europa

(0492) -- se også: Weltchronik

1704- John Locke dør
- - Europa, Nordvest-, England

(0493) -- se også: Weltchronik

1704- Ltkens, F.L. ansat som hofpræst
- teologer.. - Danmark
Inspireret af Halle-pietismen, men vender sig stærkt mod den københavnske (af Gottfried Arnold og Conrad Dippel inspirerede) kirkefjendske pietisme. Ansat af Frd. IV, men afsat da han kritiserer hans livsform. Men er med i kredsen som former sønnen Chr. VI.
(1171) -- se også: Weltchronik

1705- Mission i Indien (Trankebar)
- - Europa

(0494) -- se også: Weltchronik

1705- Spener dør
- - Europa, Central-, Tyskland

(0495) -- se også: Weltchronik

1705- Missionærer (Ziegenbalg) udsendes til Trankebar
- mission - Danmark
Missionsaktiviteten kritiseres af ortodokse teologer (Hans Bartholin) - den er overflødig, p.g.a. menneskets naturlige gudserkendelse, og et indgreb i Guds styrelse. Morten Volfburg angriber Ziegenbalg for at være "en pietist og vanhellig idiot"
(1172) -- se også: Weltchronik

1707- Det skotske parlament forenes med det engelske
- - Europa, Nordvest-, England

(0496) -- se også: Weltchronik

1708- Karl 12. angriber Rusland
- - Europa

(0497) -- se også: Weltchronik

1709- Slaget ved Malplaquet
- - Europa

(0498) -- se også: Weltchronik

1709- Slag ved Poltava
- - Europa

(0499) -- se også: Weltchronik

1709-1720 Danmark deltager igen i den store nordiske krig
- - Europa, Nord-, Danmark

(0500) -- se også: Weltchronik

1710- Leibniz
- filosofi - Europa, de tyske lande
(1646-1716) udgiver Theodicé
(0248) -- se også: Weltchronik

1710- Slag ved Helsingborg
- - Europa, Nord-, Danmark

(0501) -- se også: Weltchronik

1710- Whiggerne styrtes
- - Europa, Nordvest-, England

(0502) -- se også: Weltchronik

1710- Slag i Køge Bugt
- - Europa, Nord-, Danmark

(0503) -- se også: Weltchronik

1711- Pest i København
- - Europa, Nord-, Danmark

(0504) -- se også: Weltchronik

1712- Student fra Ribe
- salmedigtere: Brorson - Danmark
flytter til København (hos brødrene Nicolai og Broder)
(0159) -- se også: Weltchronik

1712- Slag ved Gadebusch
- - Europa

(0505) -- se også: Weltchronik

1712-1778 Rousseau
- filosofi - Europa, Frankrig
Priser den primitive, uberørte naturtilstand på bekostning af deb raffineret-beregnende kultur og forklarer de sociale ulykker som følge af privatejendomsretten.
(0251) -- se også: Weltchronik

1713- Tønning overgiver sig
- - Europa

(0506) -- se også: Weltchronik

1713- Fred i Utrecht
- - Europa

(0507) -- se også: Weltchronik

1715- Ludvig d. XIV
- konger - Europa, Frankrig
af Frankrig (Solkongen) dør - efter at have været konge siden 1643
(0394) -- se også: Weltchronik

1716- Brødrene afslutter teologien
- salmedigtere: Brorson - Danmark
Brorson alvorligt syg, flytter til Nicolai i Bedsted
(0160) -- se også: Weltchronik

1716- Krig ved Norges grænse (Dynekilen)
- - Europa, Nord-, Danmark

(0508) -- se også: Weltchronik

1716- Leibniz dør
- - Europa

(0509) -- se også: Weltchronik

1717-1721 Huslærer
- salmedigtere: Brorson - Danmark
.. hos morbroren Nicolai Clausen i Løgumkloster - forelsker sig i kusinen Cathrine.
Brorson præges i Bedsted-Løgumkloster tiden af vækkelsen gennem brødrene, især Nicolai, samt Enevold Ewald (Johs. Ewalds far), som hjemvendt fra Tyskland holder konventikelsammekomster hjemme hos sin far i Øster Højst. (0161) -- se også: Weltchronik

1718- Angrebet på Frederikssten - Karl 12. falder
- - Europa

(0510) -- se også: Weltchronik

1719- Defoe: Robinson Crusoe
- Udgivelser - Europa, England

(0388) -- se også: Weltchronik

1720- Kongeriget Sardinien
- - Europa

(0513) -- se også: Weltchronik

1721- Anna Christina dør
- salmedigtere: Brorson - Danmark
i Bedsted (Brorsons svigerinde)
(0163) -- se også: Weltchronik

1721- Stedfaderen dør
- salmedigtere: Brorson - Danmark

(0164) -- se også: Weltchronik

1721- Brorson bliver Cand. theol.
- salmedigtere: Brorson - Danmark

(0165) -- se også: Weltchronik

1721- Fred i Nystad
- - Europa

(0514) -- se også: Weltchronik

1721- Montesquieu: "Lettres Persanes"
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0515) -- se også: Weltchronik

1721- Hans Egede etablerer sig på Grønland
- mission - Danmark

(1173) -- se også: Weltchronik

1721- Rytterskolerne
- skoler og uddannelse - Danmark
240 skoler oprettes på danske godser
(1174) -- se også: Weltchronik

1721-1724 Innocens 13. (Conti)
- Paver - Europa, Italien

(1038) -- se også: Weltchronik

1722- Ægteskab med Cathrine Clausen
- salmedigtere: Brorson - Danmark
Hun 16, han 28
(0162) -- se også: Weltchronik

1722- Zinzendorf, grev opretter Herrnhut
- teologer.. - Europa, de tyske lande
for en koloni af b”hmiske brødre
(0242) -- se også: Weltchronik

1722- "Herrnhut" grundlægges
- - Europa, Central-, Tyskland

(0519) -- se også: Weltchronik

1722- Første danske teater
- - Europa, Nord-, Danmark

(0520) -- se også: Weltchronik

1722-1729 Præst i Randerup
- salmedigtere: Brorson - Danmark
6 børn, hvor af 3 døde
(0166) -- se også: Weltchronik

1723-1790 Adam Smith
- -

(0730) -- se også: Weltchronik

1724- Otto Lorenzen Strandiger dør
- teologer.. - Danmark
Suspenderet præst fra Flensborg. Kirkefjendsk pietisme. Mod barnedåben.
(1170) -- se også: Weltchronik

1724-1730 Benedikt 13. (Orsini)
- Paver - Europa, Italien

(1039) -- se også: Weltchronik

1725- Det russiske videnskabs akademi
- - Europa, Øst-, Rusland

(0521) -- se også: Weltchronik

1726- Swift: "Gullivers rejser"
- - Europa, Nordvest-, England

(0522) -- se også: Weltchronik

1727- Francke
- religiøse ledere - Europa, de tyske lande
dør. (f. 1663)
(0236) -- se også: Weltchronik

1727- Francke (om)
- religiøse ledere - Europa, de tyske lande
Paa dén Tid udk~m hPlns;HOvedVær~,ù den ~epokegørende .Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie~ I-II [1698-1700]i For:at være upartisk meddeler hari Akt9tykker, af hvilke nogle ellers ere gaaede tabt, men upartisk er hah ikke; han er forudindtaget i Kætterne, 6g blot det, at een bar ~været forfulgt af .Babel~, er nok til at vække hans Sympati.
Samtidig udkom ~Geheimnisz der gcittlichen Sophia~ [I7003, hvori han paa Prosa og paa Vers fremstiller den troende Sjæls Forhold til sin himmelske Brudg6m, og hvori den overspEendte religiøse Følelse paa sine Steder er ved at slaa over i en sanselig erotisk. Paa een Gang brød han med sine sværmeriske Tilbøjeligheder, giftede sig og fik Præsteembede. Flere af A.'s Salmer ere oversatte af H. A. Brorson. Denbedsle Udi gave af hans Kirkehistorie er den fra Schafhausen I740ù (Litt.: Dibelius, .Gottfr: A.~ ~Berlin I8731; F1”ring,.G. A. als Kirchenhistorikerù IDarmstadt r88~1~. (0383) -- se også: Weltchronik

1727- Vajsenhuset i København
- - Europa, Nord-, Danmark

(0523) -- se også: Weltchronik

1727- Newton dør
- - Europa, Nordvest-, England

(0524) -- se også: Weltchronik

1727- Francke dør
- - Europa, Central-, Tyskland

(0525) -- se også: Weltchronik

1728- Ildebrand i København
- - Europa, Nord-, Danmark

(0526) -- se også: Weltchronik

1728- Vajsenhuset i København
- Institutioner - Danmark

(1175) -- se også: Weltchronik

1729-1736 Dansk og tredje præst i Tønder
- salmedigtere: Brorson - Danmark
hos provst Schrader
(0167) -- se også: Weltchronik

1729-1736 Præst i Tønder
- salmedigtere: Brorson - Danmark
3 børn, sønnen Nicolai bliver sindsyg
(0171) -- se også: Weltchronik

1730-1740 Clemens 12. (Corsini)
- Paver - Europa, Italien

(1040) -- se også: Weltchronik

1730-1746 Christian 6. (s.)
- Konger, danske - Danmark
Giver sammen med sin dronning Sophie Magdalene af Brandenburg hoffet et tysk og pietistisk præg. Bygger Christiansborg og Eremitagen.
(1103) -- se også: Weltchronik

1731- Schraders Tøndersalmebog
- salmedigtere: Schrader - Danmark
Bygget over Freulinghausens udvalg og ordning: over kirkeåret + et ordo salutis afsnit: skabelse og forsyn, Om Guds Billede og menneskets elendighed og fordærvelse", igenfødelse, omvendelse osv. Fik stor betydning for den tyske menighed i Tønder.
(0168) -- se også: Weltchronik

1731- Zinzendorf deltager i Chr. VIs kroning
- teologer.. - Danmark
Zinzendorf fik stor betydning gennem møder omkr. Vajsenshusets Enevold Ewald og Maria Wulf, værtshuset Den gyldne Okse. Dippel-tilhængere landsforvist fra Sverige trækker i kirkefjendsk retning. 1734 landsforvises de fra Danmark. Ewald får bøde. Zinzendorf falder i unåde fordi han ikke klart nok har taget afstand fra Dippel.
(1176) -- se også: Weltchronik

1732- Tønderhefte, første
- salmedigtere: Brorson - Danmark
Nogle Julesalmer, Gud til ære.. Enfoldige og i hast sammenskrevne af HAB. Herefter et Tønder-hefte om året indtil 1739
(0169) -- se også: Weltchronik

1733- Stavnsbåndet indføres i Danmark
- - Europa, Nord-, Danmark
Alle mænd mellem 4-40 må ikke flytte fra det gods, de er fødte - formelt a. h. t. militærtjenesten
(0527) -- se også: Weltchronik

1733- Voltaire: "Lettres philosophiques sur le
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0528) -- se også: Weltchronik

1733-1735 Den polske tronfølgekrig
- - Europa, Øst-, Polen

(0529) -- se også: Weltchronik

1734- Voltaire
- filosofi - Europa, Frankrig
(1694-1778) udgiver Lettres Filosofiques.
(0246) -- se også: Weltchronik

1735- Fred i Wien
- - Europa, Central-, Østrig

(0530) -- se også: Weltchronik

1735- Dansk kornimportforbud
- - Europa, Nord-, Danmark

(0531) -- se også: Weltchronik

1736- Konfirmationen i Danmark
- - Europa, Nord-, Danmark

(0532) -- se også: Weltchronik

1736- fattigforsorg i Danmark, kgl. forordning
- - Europa, Nord-, Danmark

(0533) -- se også: Weltchronik

1737- Hersleb, Peder Sjællands biskop
- biskopper, ærkebisper - Danmark
f. 1689, d. 1757. Oslo Stift 1730.
(1181) -- se også: Weltchronik

1738- Wesley, John
- teologer.. - Europa, England
religiøst gennembrud, imspiration fra Herrnhut. Methodistkirken.
(0243) -- se også: Weltchronik

1738- Erik Pontoppidans katekismus autoriseres
- - Europa, Nord-, Danmark

(0534) -- se også: Weltchronik

1738- Forordning om skolevæsenet på landet i D
- - Europa, Nord-, Danmark

(0535) -- se også: Weltchronik

1739- Brorson: Troens rare Klenodie
- salmedigtere: Brorson - Danmark
Redigeret som Tøder-sangbogen (Schrader). 80 originale digte, 194 oversættelser. Grundstammen er fra Freylinghausen, en del Herrnhuttisk særstof.
(0170) -- se også: Weltchronik

1739- Forordning om Folkeskolen
- skoler og uddannelse - Danmark
insp. af Rytterskolerne. Undervisning i katekismen og læsning var gratis. Der skulle betales for skrivning og regning.
(1177) -- se også: Weltchronik

1739-1765 "Hattene" ved magten i Sverige
- - Europa, Nord-, Sverige

(0536) -- se også: Weltchronik

1740-1748 Den østrigske arvefølgekrig
- Krige - Europa, syd-øst

(0389) -- se også: Weltchronik

1740-1758 Benedikt 14. (Lambertini)
- Paver - Europa, Italien

(1041) -- se også: Weltchronik

1740-1786 Frederik d. Store
- konger - Europa, de tyske lande
af Preussen
(0393) -- se også: Weltchronik

1741- Brorson biskop i Ribe
- salmedigtere: Brorson - Danmark

(0172) -- se også: Weltchronik

1741- Cathrine dør
- salmedigtere: Brorson - Danmark
i barselsseng med dødfødt barn. Af Brorsons 13 børn, døde de 6 som børn. Bispevielsen blev udsat fra maj til august.
(0173) -- se også: Weltchronik

1741- Celsius dør
- -

(0538) -- se også: Weltchronik

1741- Konventikelplakaten
- dekreter, edikter - Danmark
ansvaret for religiøse møder lægges under sognepræsten
(1178) -- se også: Weltchronik

1741-1743 Sverige i krig med Rusland
- -

(0339) -- se også: Weltchronik

1742- Ægteskab med Johanne Christine
- salmedigtere: Brorson - Danmark
som han får 3 børn med, som alle lever
(0174) -- se også: Weltchronik

1742- Videnskabernes Selskab
- - Europa, Nord-, Danmark

(0540) -- se også: Weltchronik

1746- Slag ved Culloden
- -

(0541) -- se også: Weltchronik

1746-1766 Frederik 5. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1104) -- se også: Weltchronik

1748- Fred i Aachen
- - Europa, Central-, Tyskland

(0542) -- se også: Weltchronik

1748- Montesquieu: "Lovenes ånd" (L'Esprit des
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0543) -- se også: Weltchronik

1748- Pompei genfindes
- - I

(0544) -- se også: Weltchronik

1749- Rousseau
- filosofi - Europa, Frankrig
(1712-78) udgiver "Discours sur les sciences et les arts"
(0250) -- se også: Weltchronik

1750- Den store Encyclopædi
- Udgivelser - Europa, Frankrig
påbegyndes udgivet af kredsen omkring Voltaire
(0249) -- se også: Weltchronik

1750- Bach, Johs, Seb.
- kunstnere - Europa, de tyske lande
dør
(0390) -- se også: Weltchronik

1750- Den industrielle Revolution begynder
- - Europa, Nordvest-, England

(0545) -- se også: Weltchronik

1750- Den florissante periode begynder
- - Europa, Nord-, Danmark

(0546) -- se også: Weltchronik

1750- Supranaturalismen (den ældre)
- retninger, teologiske - Europa, Central-, Tyskland
Åbenbaringen nødvendig, og identisk med skriften. Tillige med skriften fastholdes dogmerne, hvis rigtig man kan bevise. Moralen afledes af åbenbaringen, men afgjort det overordnede. (Personer: Walch, Mosheim, Micha‰lis, Semler)
(0618) -- se også: Weltchronik

1750- Supranaturalismen (den ældre)
- retninger, teologiske - Europa, Central-, Tyskland
Åbenbaringen nødvendig, og identisk med skriften. Tillige med skriften fastholdes dogmerne, hvis rigtig man kan bevise. Moralen afledes af åbenbaringen, men afgjort det overordnede. (Personer: Walch, Mosheim, Micha‰lis, Semler)
(0619) -- se også: Weltchronik

1751-1770 J.H.E. Bernstorff udenrigsminister
- - Europa, Nord-, Danmark

(0548) -- se også: Weltchronik

1754- Wolff, Chr.
- filosofi - Europa, de tyske lande
dør. I 1723 fordrives han fra professorat i Halle, men Frederik d. Store genindsætter ham i 1740.
(0397) -- se også: Weltchronik

1754- Ludvig Holberg dør
- - Europa, Nord-, Danmark

(0550) -- se også: Weltchronik

1755- Jordskælv i Lissabon
- naturkatastrofer - Europa, syd-vest

(0399) -- se også: Weltchronik

1755- Sammenstød mellem England og Frankrig
- - Amerika, Nord-

(0551) -- se også: Weltchronik

1755- Montesquieu dør
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0553) -- se også: Weltchronik

1756-1763 Kolonikrig: Frankrig - England
- Krige - Oversø

(0352) -- se også: Weltchronik

1756-1763 Syvårskrig, Preussen
- Krige - Europa, de tyske lande

(0381) -- se også: Weltchronik

1756-1763 Kolonikrig mellem England og Frankrig
- - Europa, Nordvest-, England

(0555) -- se også: Weltchronik

1757-1761 Pitt d. Ældre minister i England
- - Europa, Nordvest-, England

(0556) -- se også: Weltchronik

1758- Quesnay: "Tableau économique" (fysiokrat
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0557) -- se også: Weltchronik

1758- Hume: "Om nationaløkonomi"
- - Europa, Nordvest-, England

(0558) -- se også: Weltchronik

1758-1769 Clemens 13. (Bezzolllco)
- Paver - Europa, Italien

(1042) -- se også: Weltchronik

1759- England erobrer Canada
- - Europa, England

(0380) -- se også: Weltchronik

1759- Slag ved Kunersdorf
- - Europa, Central-, Tyskland

(0559) -- se også: Weltchronik

1759- Jesuiterne fordrives fra Portugal
- - POR

(0560) -- se også: Weltchronik

1759- H„ndel
- kunstnere - Europa, Central-, Tyskland
dør
(0561) -- se også: Weltchronik

1760- Bridgewaterkanalen
- - Europa, Nordvest-, England

(0562) -- se også: Weltchronik

1760- Zinzendorf dør
- - Europa, Central-, Tyskland

(0563) -- se også: Weltchronik

1761-1767 Rosseau
- Udgivelser -
udgiver "Emile" og "Samfundspagten"
(0358) -- se også: Weltchronik

1762- Rousseau: "Emile" og "Samfundspagten"
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0564) -- se også: Weltchronik

1763- Fredsslutninger
- -
i Hubertsburg og i Paris
(0359) -- se også: Weltchronik

1763- Fred i Paris
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0565) -- se også: Weltchronik

1764- Brorson dør
- salmedigtere: Brorson - Danmark

(0175) -- se også: Weltchronik

1764- Spindemaskinen Jenny
- opfindelser - Europa, England
opfindes af James Hargreaves
(0360) -- se også: Weltchronik

1764- Jesuitterordenen nedlægges
- ordener - Europa, Frankrig

(0379) -- se også: Weltchronik

1765- Svane-Sangen udkommer
- salmedigtere: Brorson - Danmark

(0176) -- se også: Weltchronik

1765- James Watts 1. dampmaskine
- - Europa, Nordvest-, England

(0568) -- se også: Weltchronik

1766- Lothringen (Lorraine) til Frankrig
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0569) -- se også: Weltchronik

1766-1808 Christian 7. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1105) -- se også: Weltchronik

1767- Jesuiterne fordrives fra Spanien
- - SP

(0570) -- se også: Weltchronik

1768- Reimarus
- filosofi - Europa, de tyske lande
dør (f. 1694)
(0398) -- se også: Weltchronik

1768- Korsika til Frankrig
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0571) -- se også: Weltchronik

1768- spindemaskine ("Water frame" Richard Ark
- - Europa, Nordvest-, England

(0572) -- se også: Weltchronik

1768-1779 Cooks rejser
- -

(0573) -- se også: Weltchronik

1768-1834 F. Schleiermacher
- -

(0666) -- se også: Weltchronik

1769- J. Watts 2. dampmaskinepatent
- - Europa, Nordvest-, England

(0574) -- se også: Weltchronik

1769- Cugnots dampvogn (Frankrig)
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0575) -- se også: Weltchronik

1769- Napoleon fødes
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0576) -- se også: Weltchronik

1769-1774 Clemens 14. (Ganganelli)
- Paver - Europa, Italien

(1043) -- se også: Weltchronik

1770- Neologi
- retninger, teologiske - Europa, Central-, Tyskland
Åbenbaringen nødvendig, men ikke identisk med skriften.
(0620) -- se også: Weltchronik

1770-1772 Struensees regering i Danmark
- - Europa, Nord-, Danmark

(0577) -- se også: Weltchronik

1771- De Holckske friskoler i København
- - Europa, Nord-, Danmark

(0578) -- se også: Weltchronik

1771- Frihedsrettigheder til Hernhutterne (Christiansfeld)
- - Danmark
foranlediget af brødrene A.C. og J.F.Struensen
(1182) -- se også: Weltchronik

1772- Omvæltning i Sverige
- - Europa, Nord-, Sverige

(0579) -- se også: Weltchronik

1772- Polens første deling
- - Europa, Øst-, Polen

(0580) -- se også: Weltchronik

1772- Struensee henrettes
- - Danmark
sammen med hofmanden Enevold Brandt - efter de har talt med hver deres skriftefader, hhv. Baltasar Mnter og Jørgen Hee.
(0581) -- se også: Weltchronik

1772-1784 Høegh-Guldberg, Ove ved magten
- statsmænd - Danmark
Ove Guldberg, adlet Høegh-, 1731-1808, udgiver af Den naturlige Theologi 1765, en vis tolerance, tortur genindføres dog, trykkefriheden indskrænkes (Goethes Werthers lidelser forbudt).
(1183) -- se også: Weltchronik

1773- Jesuiterordenen ophæves
- -

(0583) -- se også: Weltchronik

1773-1780 A.P. Bernstorff dansk udenrigsminister 1
- - Europa, Nord-, Danmark
Nb. Udenrigsminister igen fra 1784-1797
(0584) -- se også: Weltchronik

1774- Englænderne blokerer Boston
- - AM

(0585) -- se også: Weltchronik

1774-1776 Turgot minister i Frankrig
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0586) -- se også: Weltchronik

1775- Koloniernes oprør
- - Nordamerika

(0587) -- se også: Weltchronik

1775- Bastholm, C: Den gejstlige Talekonst
- Udgivelser - Danmark
.. udgivet over store dele af Europa
(1180) -- se også: Weltchronik

1775-1799 Pius 6. (Braschi)
- Paver - Europa, Italien

(1044) -- se også: Weltchronik

1776- Uafhængighedserklæringen 4. juli
- - Amerika, Nord-
Philadelphia
(0590) -- se også: Weltchronik

1776- Adam Smith: "Nationernes velstand"
- - Europa, Nordvest-, England

(0591) -- se også: Weltchronik

1776-1783 Den nordamerikanske frihedskrig
- - Amerika, Nord-

(0588) -- se også: Weltchronik

1776-1788 Gibbon: "Det romerske riges forfald og undergang
- - Europa, Nordvest-, England

(0589) -- se også: Weltchronik

1778- Voltaire
- - Europa, Vest-, Frankrig
dør
(0592) -- se også: Weltchronik

1778- Rousseau dør
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0593) -- se også: Weltchronik

1778- Linné dør
- - Europa, Nord-, Sverige

(0594) -- se også: Weltchronik

1778- Voltaire, Rosseau og Linné
- - Europa, Vest-, Frankrig
dør
(0616) -- se også: Weltchronik

1778-1783 Fransk-engelsk krig
- - Europa, Nordvest-, England

(0595) -- se også: Weltchronik

1779- Cook dør
- - Europa, Nordvest-, England

(0596) -- se også: Weltchronik

1779-1783 Spansk-engelsk krig
- - Europa, Nordvest-, England

(0597) -- se også: Weltchronik

1780- Søndagsskolerne begynder i England
- - Europa, Nordvest-, England

(0598) -- se også: Weltchronik

1780- A.P. Bernstorff afskediges
- - Europa, Nord-, Danmark

(0599) -- se også: Weltchronik

1781- Yorktowns overgivelse
- -

(0600) -- se også: Weltchronik

1781- Lessing
- - Europa, Central-, Tyskland
dør
(0601) -- se også: Weltchronik

1781- Kritik der reinen Vernunft
- filosofi, udgivelser - Europa, Central-, Tyskland
af Immanuel Kant (1724-1804)
(0621) -- se også: Weltchronik

1782- Pestalozzi: "Lienhard og Gertrud"
- skoler og uddannelse - Europa, Central-

(0602) -- se også: Weltchronik

1783- Tatar-khanen afstår Krim
- fredsslutninger - Europa, Rusland

(0603) -- se også: Weltchronik

1783- Djævleuddrivelse ved barnedåb afskaffes
- - Danmark
ved Ove Høegh-Guldberg
(1184) -- se også: Weltchronik

1783- Balle, N.E. Sjællands biskop
- biskopper, ærkebisper - Danmark
1744-1816
(1186) -- se også: Weltchronik

1783- Grundtvig fødes
- teologer.. - Danmark
En del af de efterfølgende data er hentet her: http://grundtvigsiden.homepage.dk/Tid.html
(1306) -- se også: Weltchronik

1783- N. F. S. Grundtvig fødes 8. September
- Salmedigtere -
i Udby på Sjælland, hvor hans far, Johan Grundtvig, var præst.
(1348) -- se også: Weltchronik

1783-1784 Henry Cort: Stenkuls anvendelse til fredelige formål
- - Europa, Nordvest-, England

(0605) -- se også: Weltchronik

1783-1801 Pitt d. Yngre engelsk førsteminister
- - Europa, Nordvest-, England

(0604) -- se også: Weltchronik

1784- Kronprins Frederik overtager styrelsen i
- - Europa, Nord-, Danmark

(0606) -- se også: Weltchronik

1784-1797 A.P. Bernstorff dansk udenrigsminister 2
- - Europa, Nord-, Danmark

(0607) -- se også: Weltchronik

1785- En forbedret plan i den udvortes Gudstjeneste (Bastholm)
- Udgivelser - Danmark

(1191) -- se også: Weltchronik

1786- Den store landbokommission i Danmark
- - Europa, Nord-, Danmark

(0608) -- se også: Weltchronik

1786- Engelsk-fransk handelstraktat
- - Europa, Nordvest-, England

(0609) -- se også: Weltchronik

1786- Mendelssohn dør
- - Europa, Central-, Tyskland

(0610) -- se også: Weltchronik

1786- Frederik d. Store dør
- regenter - Europa, Central-, Tyskland

(0622) -- se også: Weltchronik

1787- Fæstebønders retstilling, forordning om
- jura, lovgivning -
Forordningen om fæstebon dens retsstilling udstedes - Ef terslægtsselskabets og Bor gerdydsskolerne i K~benhavn 1787
(0322) -- se også: Weltchronik

1787-1792 Krig mellem Østrig, Rusland og Tyrkiet
- - Europa, Central-, Østrig

(0611) -- se også: Weltchronik

1788- Sydney grundlægges
- - Oversø

(0323) -- se også: Weltchronik

1788- Stavnsbåndet ophæves
- - Danmark
gradvist frem til 1800 - af den nye regering: Bernstorff, Colbjørnsen m.fl.
(0382) -- se også: Weltchronik

1788- Necker finansminister i Frankrig
- - Europa, Vest-, Frankrig

(0613) -- se også: Weltchronik

1788- Gainsborough dør
- - Europa, Nordvest-, England

(0614) -- se også: Weltchronik

1788-1790 Krig mellem Sverige og Rusland (Danmark)
- - Europa, Nord-, Sverige

(0615) -- se også: Weltchronik

1789- Den franske revolution
- revolutioner - Europa, Vest-, Frankrig

(0617) -- se også: Weltchronik

1789- 05/05:Generalstænderforsamlingen i Paris
- revolutioner - Europa, Frankrig

(0625) -- se også: Weltchronik

1789- 17/06 Nationalforsamlingen nedsætter sig
- revolutioner - Europa, Frankrig
.. da tredjestand ikke kunne få igennem at der skulle stemmes efter hoveder og ikke stænder på Generalstænderforsamlingen d. 5/5. Efter tre dage tilslutter de fleste af de gejstlige sig.
(0626) -- se også: Weltchronik

1789- 14/07 Stormen på Bastillen
- revolutioner - Europa, Frankrig

(0627) -- se også: Weltchronik

1789- 03/08 Gejstlighedens privilegier ophæves
- revolutioner - Europa, Frankrig
- og tiende afskaffes d. 11/08.
(0628) -- se også: Weltchronik

1789- 00/11 Kirkegodset sekulariseres
- revolutioner - Europa, Frankrig
i november
(0629) -- se også: Weltchronik

1789- Menneskerettighedserklæringen
- revolutioner - Europa, Frankrig
26. august
(0633) -- se også: Weltchronik

1789-1862 Ingemann, B.S. liv
- forfattere - Danmark

(1281) -- se også: Weltchronik

1790- De kontemplative ordener ophæves
- revolutioner - Europa, Frankrig
i november
(0630) -- se også: Weltchronik

1790- Civilforfatning for gejstligheden
- revolutioner - Europa, Frankrig
bl.a. med forbud mod at adlyde gejstlig myndighed udenfor landet - cf. gallikanismen. Biskopperne vil ikke skrive under fordi de bestrider statens ret til at ændre kirkens stilling - ikke så meget på grund af forholdet til paven. De fleste af bisperne forlader landet, da de i december tvinges til at aflægge ed til staten.
(0631) -- se også: Weltchronik

1790- Reflections on the Revolution in France. Edmund Burke.
- Udgivelser - Europa, England

(0724) -- se også: Weltchronik

1790- De stærke jyder
- bevægelser, kirkelige - Danmark
Peder Frandsen d. 1810 (Uldum), Hans Nielsen d. 1824 (Korning), Peder Laursen d. 1835 (Rårup)
(1198) -- se også: Weltchronik

1791- Balles lærebog
- Udgivelser - Danmark
Lærebog i den evangelisk-christlige Religion. I samarbejde med Bastholm
(1187) -- se også: Weltchronik

1792- Borgerlig ægteskabslovgivning
- revolutioner - Europa, Frankrig

(0632) -- se også: Weltchronik

1793- Balles ugentlige bibeltimer i København
- Udgivelser - Danmark
Da de skal udgives abbonerer 36.000 på dem, hvilket får kritikerne til skrive om hvad man kunne have fået for de penge af samfundsnyttige ting.
(1188) -- se også: Weltchronik

1796- Tanker om vor Tids Fremgangsmaade for at befordre den religieuse Oplys
- Udgivelser - Danmark
Folkelærere istf. præster. En stadig reformation af dogmerne (fx forsoningslæren), dog kan lærerne stadig anvende dem til medkristnes roliggørelse, selv om de selv anser dem for vildfarelser. Dette får Horrebow til udgive modskriftet "Er det kristelig lærers pligt at lyve for almuen?
(1192) -- se også: Weltchronik

1796-1801 Jesus og Fornuften. Et Religions-Blad.
- Udgivelser - Danmark
Udg. af Otto Horrebow
(1189) -- se også: Weltchronik

1798- Christeligt Religionsblad under Opskrift: Bibelen forsvarer sig selv
- Udgivelser - Danmark
Udg. Balle: direkte svar på Jesus og Fornuften. Et Religions-Blad. En modudgivelse til Balles blad blev: Ortodoxien nedriver sig selv.
(1190) -- se også: Weltchronik

1798- Evangelisk-Christelig Psalmebog
- Udgivelser - Danmark
(Balle)
(1194) -- se også: Weltchronik

1798- Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt
- Salmedigtere -
en af Grundtvigs senere 'yndlingsaversioner', bliver den nye officielle kirkesangbog
(1349) -- se også: Weltchronik

1798-1857 Comte, August
- videnskab og filosofi - Europa, Frankrig

(0735) -- se også: Weltchronik

1799- Schleiermacher udgiver Reden ber die Religion
- Udgivelser - Europa, de tyske lande

(0721) -- se også: Weltchronik

1799- Trykkefriheden (fra 1790) begrænses
- -

(1193) -- se også: Weltchronik

1799- Ingemanns far dør
- forfattere - Danmark
Provst Søren Ingemann, provst Thorkildstrup, Falster gift med Birgitte Swane.
(1283) -- se også: Weltchronik

1799-9999 Sidste post på tidstavle 3
- -

Tidstavle 1 (0-1299)
Tidstavle 2 (1300-1499)
Tidstavle 3 (1500-1799)
Tidstavle 4 (1800-2002)
(1409) -- se også: Weltchronik