Tidstavle 1300-1499

Tilbage til Intro - Tidstavlerne er en del af www.kristendomsundervisning.dk

Årstalslisten er delt i tre spalter:
1. Teologi og kirke
2. Kultur, herunder: filosofi, videnskab, teknik, litteratur og meget mere
3. Magt og politik

Brug eventuelt browseren søgefunktion - søg på navn eller årstal.
Stærkere og svagere farve i den enkelte spalte indikere højere eller lavere grad af vigtighed (Nb. Se baggrund for årstalslisten). Grøn ramme betyder særlig relevans for Danmarks historie.
Linket weltchronik giver adgang til omfattende tysk historie-database. Nb. for at komme til samme år som her i oversigten skal man i "WELTCHRONIK.DE" klikke videre på "Der n„chtste Jahr".
Firecifret nummer i parentes er "anchor name" - hvis nogen skulle have lyst at linke direkte.

1300-1301 Jubelår
- dekreter, edikter: buller - Europa
Korstogsafladen forvandles til aflad ved pilgrimsrejse til Rom
(0150) -- se også: Weltchronik

1300-1349 Occam
- teologer.. - Vesteuropa, England
Nominalisme. Potentia absoluta. Potentia ordinata.
(0151) -- se også: Weltchronik

1302- Unam Sanctam
- dekreter, edikter: buller - Vesteuropa
Udstedt af Bonifacius mod Filip d. Smukke
(0117) -- se også: Weltchronik

1303-1304 Benedikt 11. (Bocasini)
- Paver - Europa, Italien

(0983) -- se også: Weltchronik

1305-1314 Clemens 5. (Bertrand de Got) i Avignon (1309)
- Paver - Europa, Italien

(0984) -- se også: Weltchronik

1311-1312 15. økumeniske koncilium i Vienne
- kirkemøder/synoder/koncilier - Vesteuropa, Frankrig
foranstaltet af Philip den Smukke. Begyndelsen til konciliarismen.
(0149) -- se også: Weltchronik ?

1314-1316 Dantes Divina Commedia
- litteratur -

(0133) -- se også: Weltchronik

1316-1334 Johannes 22. (Jakob DuŠse)
- Paver - Europa, Italien

(0985) -- se også: Weltchronik

1320-1326 Christoffer 2. (bror)
- Konger, danske - Danmark
præsenteres ved tronbestigelse for Håndfæstning, som garanterede den kirkelige frihed og privilegier
(1084) -- se også: Weltchronik

1323- Fattigdomsidealet forkætres
- dekreter, edikter: buller - Vesteuropa

(0152) -- se også: Weltchronik

1326-1330 Valdemar 3. af SønderJylland (nedstammer fra Abel)
- Konger, danske - Danmark

(1085) -- se også: Weltchronik

1327- Jens Grand dør
- biskopper, ærkebisper - Danmark
i Sydfrankrig - efter omtumlet tilværelse efter at være flygtet fra Søborg til sin fæstning Hammershus forbitret over at paven støttede Erik Menved.
(1132) -- se også: Weltchronik

1329-1384 Wycliffe
- teologer.. - Vesteuropa, England
Engelsk reformteolog
(0153) -- se også: Weltchronik

1330-1332 Christoffer 2. Igen
- Konger, danske - Danmark

(1086) -- se også: Weltchronik

1332-1340 Kongeløse
- Konger, danske - Danmark

(1087) -- se også: Weltchronik ?

1334-1342 Benedikt 12. (Fournler)
- Paver - Europa, Italien

(0986) -- se også: Weltchronik

1339-1349 Strid på Paris' universitet
- videnskab og filosofi - Vesteuropa, Frankrig
mellem via antiqua (Thomas) og via moderna (Occam)
(0154) -- se også: Weltchronik

1339-1453 Hundreårskrigen Frankrig og England
- Krige - Vesteuropa

(0134) -- se også: Weltchronik

1340-1375 Valdemar 4. Atterdag (bror)
- Konger, danske - Danmark

(1088) -- se også: Weltchronik

1342-1352 Clemens 6. (Pierre Roger)
- Paver - Europa, Italien

(0987) -- se også: Weltchronik

1347-1351 Pest i Europa (Den sorte Død)
- sygdomme, epidemier, plager - Europa

(0135) -- se også: Weltchronik

1352-1362 Innocens 6. (Aubert)
- Paver - Europa, Italien

(0988) -- se også: Weltchronik

1362-1370 Urban 5. (Grimoard)
- Paver - Europa, Italien

(0989) -- se også: Weltchronik

1370-1378 Gregor 11. (i Rom 1377)(Beaufort)
- Paver - Europa, Italien
afslutter ca. 70 års landflygtighed i Avignion - men med dobbeltpavedømme tilfølge (Margrete af Danmark støtter paven i Rom).
(0990) -- se også: Weltchronik ?

1376-1387 Oluf 2. (d.s.)
- Konger, danske - Danmark

(1089) -- se også: Weltchronik

1378-1389 Urban 6. (i Rom) (Prignano)
- Paver - Europa, Italien

(0991) -- se også: Weltchronik

1378-1394 Clemens 7. (Avignon)
- Paver - Europa, Italien

(0992) -- se også: Weltchronik

1387-1412 Margrethe, "fuldmægtige frue"(moder)
- Konger, danske - Danmark
Egentl. fra 1375 (sønnen Oluf d.2)
(1090) -- se også: Weltchronik

1389-1404 Bonifacius 9. (Rom)(Tomacelli)
- Paver - Europa, Italien

(0993) -- se også: Weltchronik

1394-1417 Benedikt 13. (Avignon) (Luna)
- Paver - Europa, Italien

(0994) -- se også: Weltchronik

1397- Kalmarmødet
- fredsslutninger - Danmark

(1134) -- se også: Weltchronik

1400-1499 Femtende århundrede
- -

(1401) -- se også: Weltchronik

1404-1406 Innocens 7. (Rom) (Migliorati)
- Paver - Europa, Italien

(0995) -- se også: Weltchronik ?

1406-1409 Gregor 12. (Rom) (Corrario)
- paver - Europa, Italien

(0996) -- se også: Weltchronik

1406-1415 Skisma, Avignon-pavedømme
- paver - Vesteuropa

(0136) -- se også: Weltchronik

1409-1410 Alexander 5. (i Bologna)(Philargi)
- Paver - Europa, Italien

(0997) -- se også: Weltchronik

1410-1415 Johannes 23. (i Pisa) (Cossa)
- Paver - Europa, Italien

(0998) -- se også: Weltchronik

1412-1439 Erik 7. af Pommern (d.d.s. af Valdemar Atterdag
- Konger, danske - Danmark

(1091) -- se også: Weltchronik

1414-1418 Konciliet i Konstanz
- kirkemøder/synoder/koncilier - Vesteuropa
"Haec sancta synodus" Biskop Peder Lykke DK medvirker
(0155) -- se også: Weltchronik

1415- Johann Hus brændes
- reformatorer - Europa
Biskop Johannes Skondelev (d. 1421) er med i Domstolen
(0137) -- se også: Weltchronik

1417-1431 Martin 5. (Colonoa)
- Paver - Europa, Italien

(0999) -- se også: Weltchronik

1429- Jeanne d'Arc ved Orleans
- slag, afgørende - Europa, Frankrig

(0142) -- se også: Weltchronik ?

1434-1464 Firenze centrum for Renaissance (Medici)
- perioder, kultur- - Europa, Italien

(0138) -- se også: Weltchronik

1439-1449 Felix 5. (Amadeus 8. af Savoyen)
- Paver - Europa, Italien

(1001) -- se også: Weltchronik

1440-1448 Christoffer 3. af Bayern (se.s.)
- Konger, danske - Danmark
Ærkekonge - Bondeopstande
(1092) -- se også: Weltchronik

1443- Hans Laxmand dør
- biskopper, ærkebisper - Danmark

(1136) -- se også: Weltchronik

1447-1455 Nikolaus S.(Parentucelli)
- Paver - Europa, Italien

(1002) -- se også: Weltchronik

1448-1481 Christian 1 (Oldenb. nedst. Erik Glipping)
- Konger, danske - Danmark

(1093) -- se også: Weltchronik

1450- Gutenberg. Bogtrykkerkunstens opfindelse
- opfindelser - Europa, de tyske lande

(0140) -- se også: Weltchronik

1453- Konstantinopel erobres af tyrkerne
- slag, afgørende - Europa, syd-øst

(0139) -- se også: Weltchronik

1455-1458 Calixtus 3. (Sorgia)
- Paver - Europa, Italien

(1003) -- se også: Weltchronik ?

1458-1464 Pius 2. (Piccolomini)
- Paver - Europa, Italien

(1004) -- se også: Weltchronik

1464-1471 Paul 2. (Barbo)
- Paver - Europa, Italien

(1005) -- se også: Weltchronik

1471-1484 Sixtus 4. (Rovere)
- Paver - Europa, Italien

(1006) -- se også: Weltchronik

1473-1543 Kopernikus
- videnskabsmænd - Europa, Polen
.. det heliocentriske solsystem
Doktor i kirkeret 1503 - bliver ved astronomiske studier og studier af den græske astronom Ptolemæus - klar over hvilke beregningsmæssige forenklinger det heliocebtriske solsystem giver. Udgiver - se 1543 (Kopernikus dødsår) (0157) -- se også: Weltchronik

1476- Afladshandlen institueres
- dekreter, edikter: buller - Europa

(0143) -- se også: Weltchronik

1479- Københavns Universitet indvies
- videnskab og filosofi - Danmark

(1137) -- se også: Weltchronik

1481-1513 Hans (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1094) -- se også: Weltchronik

1483- Luther fødes
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
den 10. november som søn af Margarethe og Hans Luther. Faderen er bjergværksejer.
(0178) -- se også: Weltchronik

1483-1520 Raffael
- kunstnere - Europa, Italien

(0156) -- se også: Weltchronik ?

1484-1492 Innocens 8. (Cibo)
- Paver - Europa, Italien

(1007) -- se også: Weltchronik

1487- Heksehammeren
- forfølgelser - Europa
Malleus Maleficiarum. Dominikanermunken Sprenger.
(0144) -- se også: Weltchronik

1492- Kolumbus opdager Amerika
- opdagelser - Amerika

(0141) -- se også: Weltchronik

1492- Jødeforfølgelse i Spanien
- forfølgelser - Europa
Udbredt Anti-semitisme i det kristne Europa. Også blandt reformatorerne. Hebraisten Reuchlin (1455-1522) en undtagelse.
(0145) -- se også: Weltchronik

1492- Granada indtages
- slag, afgørende -
Maurerne fordrives fra Spanien
(0198) -- se også: Weltchronik

1492-1503 Alexander 6. (Borgia)
- Paver - Europa, Italien

(1008) -- se også: Weltchronik

1494-1561 Tausen, Hans
- reformatorer - Danmark

(1163) -- se også: Weltchronik

1494-1576 Sachs, Hans
- - Europa, de tyske lande
Nrnberger Meistersinger, Tilhænger af Luther
(1274) -- se også: Weltchronik

1497- Martin Luther sendes til Magdeburg
- Reformatorer, Luther - Europa, Tyskland
for at gå i skole hos "brødrene af fælleslivet", en senmiddelalderlig lægmandsorden.
(0179) -- se også: Weltchronik ?

1499-9999 Sidste post på tidstavle 2
- -

Tidstavle 1 (0-1299)
Tidstavle 2 (1300-1499)
Tidstavle 3 (1500-1799)
Tidstavle 4 (1800-2002)
(1410) -- se også: Weltchronik ?