N. F. S. Grundtvig

Brug eventuelt browseren søgefunktion - søg på navn eller årstal.

1783- Grundtvig fødes
- teologer.. - Danmark
En del af de efterfølgende data er hentet her: http://grundtvigsiden.homepage.dk/Tid.html
(
1306)

1783- N. F. S. Grundtvig fødes 8. September
- Salmedigtere -
i Udby på Sjælland, hvor hans far, Johan Grundtvig, var præst.
(1348)

1798- Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt
- Salmedigtere -
en af Grundtvigs senere 'yndlingsaversioner', bliver den nye officielle kirkesangbog
(1349)

1800- Grundtvig student fra Aarhus Katedralskole
- Salmedigtere -
Grundtvig var glad for latinskolen mens han gik der, men indså senere, at "den forvandlede mig til en kold, lavstammet og selvklog person."
(1350)

1803- Grundtvig teologisk kandidat fra Københavns Universitet.
- salmedigtere -

Derpå rejste han hjem til Udby. (1310)

1808- Grundtvig historielærer ved Scousboeske Institut.
- Salmedigtere -
- til 1811. Grundtvig møder Molbech og Sibbern
(1352)

1810- Grundtvigs Dimisprædiken
- teologer.. - Danmark

(1200)

1810- Grundtvigs DimisprædikenR
- -
Salmedigtere
(1313)

1810- Grundtvig i åndelig krise
- Salmedigtere -
I december besluttede han sig til at rejse tilbage
til Udby, og hans ven Sibbern ledsagede ham hjem. Under rejsen overnattede de på Vindbyholt kro, hvor Grundtvig om natten følte sig omslynget af Djævelen. Efter ankomsten til Udby, faldt han til ro. (1354)

1810- Dejlig er den himmel blå
- Salmedigtere -
Grundtvigs første salme
(1355)

1811- Grundtvig kapellan i Udby (til 1813) 1
- salmedigtere -
.. for at hjælpe sin far. Da faderen
døde i 1813, søgte Grundtvig stillingen som præst, men fik den ikke. Derefter bosatte han sig i København. (1316)

1812- Grundtvig: Verdens Krønike 1812
- Udgivelser - Danmark

(1201)

1814- Ingemann, B.S.: De sorte riddere
- forfattere - Danmark
Som vinder ham Grundtvig venskab
(1287)

1814- Norge afstås til Sverige
- Salmedigtere -
Grundtvig chokeret
over bruddet med Norge. Tvillinge-riget havde for ham dyb symbolks karakter (1358)

1816- Grundtvig: Bibelske Prædikener
- Udgivelser - Danmark

(1202)

1816- Grundtvig udgiver Danne-Virke (til 1819)
- Salmedigtere -
Om forholdet mellem fornuft og åbenbaring, følelse og fantasi (indbildningskrafte) i poesi og kunst. Digte og artikler
(1359)

1818- Grundtvig gift med Elisabeth (Lise) Blicher
- Salmedigtere -
12. august efter en syv år lang forlovelse.
(1360)

1818- Grundtvig oversætter og udgiver Saxo og Snorre
- Salmedigtere -
- afsluttet 1822
(1361)

1820- Grundtvig oversætter og udgiver Beowulf
- salmedigtere -
-
(1323)

1822- Grundtvig præst ved Vor Frelsers kirke i København(til 1826)
- Salmedigtere -
-
(1363)

1824- Grundtvig udgiver Nyaars Morgen
- Salmedigtere -
- et stort, selvbiografisk
profetisk digt. (1364)

1825- Grundtvig: Kirkens Gienmæle
- Udgivelser - Danmark
hvori det der (senere?) kaldes Den mageløse opdagelse findes
(1203)

1825- Grundtvigs "mageløse opdagelse."
- Salmedigtere -
Trosbekendelsens værdi som kirkens egentlige fundament - og samdhedskriterium.
(1365)

1826- Grundtvig uden embede indtil 1839
- salmedigtere -
I protest imod, at han var
blevet sat under censur, nedlagde Grundtvig sit embede. Han fik lov til at holde aftensangsprædikener i Christianskirken, dog uden at måtte afholde dåb og nadver (1329)

1826- Grundtvig udgiver Kirkens Gienmæle
- Salmedigtere -

Polemisk skrift mod professer H. N. Clausen (1366)

1828-1831 Grundtvig i England
- - Danmark

(1205)

1831- Grundtvig aftengudstjenester i Fredrikskirken
- - Danmark

(1204)

1832- Grundtvig: Nordens Mytologi
- Udgivelser - Danmark

(1206)

1837- Grundtvig: Sangværk til den danske kirke bd I
- Udgivelser - Danmark

(1210)

1837- Grundtvig udgiver Sang-Værk til den danske Kirke
- Salmedigtere -
indeholder 400 af Grundtvigs i alt 1500 salmer
(1370)

1839- Danske Samfund
- bevægelser, folke- - Danmark
stiftet af Grundtvig og P.C.Kierkegaard
(1213)

1844- Krise i Grundtvigs liv
- Salmedigtere -
igennem hvilken bl.a. "Sov sødt, barnlille" blev til.
(1373)

1849- Grundtvig i Folketinget - til 1858
- Salmedigtere -
..ikke medlem af noget parti; .. liberalt orienteret, gik ind for
religionsfrihed og indførelse af borgerlig vielse - relativt positivt indstillet overfor den spirende kvinderetsbevægelse. (1376)

1850- Matilde Fibiger udgiver skriftet Clara Raphael. Tolv Breve.
- Salmedigtere -
Støttes af Grundtvig
(1377)

1851- Grundtvig Gift med Marie Toft
- Salmedigtere -

(1378)

1856- Roskilde Konvents salmebog
- Udgivelser - Danmark
(70 salmer af Grundtvig; i 1843 havde Mynster ladet udgive tillæg med én salme)
(1211)

1856- Marielyst højskole
- Salmedigtere -
den nuværende Grundtvigs
Højskole i Hillerød oprettes. (1379)

1858- Grundtvig gift med Asta Reedz
- Salmedigtere -
14. april blev den
75-årige Grundtvig viet tredie gang, hvilket vakte almindeligt anstød (1380)

1860- Grundtvig udgiver Christenhedens Syvstjerne
- Salmedigtere -
Digtet udfolder Grundtvigs kirkehistoriske tolkning af de syv menighedsbreve i Johs. Åbenbaring.
De betegner 6 perioder: Den jødiske, den græske, den romerske, den engelske, den tyske og den nordiske. Hvad den syvende skulle blive, måtte fremtiden vise. (1381)

1861- Grundtvig Biskop
- Salmedigtere -
Som 78-årig blev Grundtvig
hædret med en bispetitel (1382)

1863- Vennemøderne frem til 1872
- Salmedigtere -
I 1863 fejrede Grundtvig
sin firs års fødselsdag. Siden blev hver fødselsdag højtideligholdt med et såkaldt 'vennemøde', hvor alle Grundtvigs venner og beundrere mødtes omkring Grundtvig. (1383)

1867- Grundtvig - ny krise
- Salmedigtere -
- en stærkt
manisk periode, hvor han blev så frisk, at han fik kræfter til at gå uden stok og læse uden briller. Perioden kulminerede Palmesøndag, da han under sin gudstjeneste holdt en sær, forblommet prædiken hvori han i en blanding af inspiration og galskab profeterede Herrens komme. Efter dette troede mange, at Grundtvig var brændt ud, men han kom sig og levede i yderligere fem rolige år (1385)

1868- Grundtvig: Den christelige Børnelærdom
- Udgivelser - Danmark

(1209)

1872- Grundtvig dør 2. September
- Salmedigtere -
- knapt en uge før sin 89-års fødselsdag.
Vennemødet, der skulle have været holdt på Grundtvigs fødselsdag blev i stedet til en minde- og sørgegudstjeneste. (1386)

1901- Strid om Jomfrufødselen
- teologer.. - Danmark
Biskop A.S.Poulsen anser betvivlelsen af Jomfrufødselen for et sygdomstilfælde hos sin præst Arboe-Rasmussen. Arboes artikel støder både grundtvigianerne (trosbekendelsen) og IM (bibelsyn). Arboe får, trods menighedsrådsflertal for ham, ikke Vålse.
(1252)

1913- Arboe-Rasmussen-sagen
- - Danmark
De grundtvigske, dog ikke højre-grundtvigianerne, kæmper for Arboe-R. for at cementere den tålssomme folkekirke, for så meget desto bedre eftertrykkeligt at tage afstand fra ham. Pontoppidan konstaterer at dermed proklamerer de for alvor den "ubroderlige Folkekirke". I 1916 får han Vålse under kirkeministerielt tilsyn ved lov.
(1254)

1927- Grundtvigskirken(s tårn) indvies som kirke
- arkitektur, bygningsværker - Danmark

(1267)

1935-1938 Nørgaard, Anders: Grundtvigianismen. Et historisk bidrag
- Udgivelser - Danmark
Tilbagevenden til Grundtvigs syn. Kirkens Gienmæle. Ordsynet og menighedssynet. Menneskeførst og Kristen så .. men ikke så lige værdigt
(1256)

1963-1938 Thaning, Kaj - disputats: Menneske først..
- Udgivelser - Danmark
Formanden for Kirkeligt Samfund erklærer 1964 sig som ordfører for Tidehvervs-grundtvigianismen
(1257)