Danske Konger

Tilbage til Intro - Tidstavlerne er en del af www.kristendomsundervisning.dk

Brug eventuelt browserens søgefunktion - søg på navn eller årstal.
- Se også: Links til hjemmesider vedrørende de danske konger

810- Godfred dør
- Konger, danske - Danmark
tronstridigheder - Harald Klak søger hjælp hos kejser Ludvig.
(1056)

940- Gorm den Gamle
- Konger, danske - Danmark

(1057)

985- Harald 1. Blåtand (s.) dør
- Konger, danske - Danmark
skriver på Jellingestenen: gjorde danerne kristne
(1058)

1014- Svend 1. Tveskæg (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1059)

1014-1018 Harald 2. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1060)

1018-1035 Knud 1. den Store (br.)
- Konger, danske - Danmark
I hele perioden 1013-42 stærk engelsk påvirkning
(1061)

1035-1042 Hardeknud (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1062)

1042-1047 Magnus den Gode (af Norge)
- Konger, danske - Danmark

(1063)

1047-1074 Svend d 2. Estridsen (sø.s. af Knud 1.)
- Konger, danske - Danmark
kæmper stærkt for at få Ærkebispesæde
(1064)

1074-1080 Harald 3. Hén (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1065)

1080-1086 Knud 2. den Hellige (br.)
- Konger, danske - Danmark

(1066)

1086-1095 Oluf 1. Hunger (br.)
- Konger, danske - Danmark

(1067)

1095-1103 Erik 1. Ejegod (br.)
- Konger, danske - Danmark
får broderen Knud helgenkåret - og udvirker efter besøg i Rom at Lund bliver ærkebispesæde (fra 1104).
(1068)

1104-1134 Niels (br.)
- Konger, danske - Danmark

(1069)

1134-1137 Erik 2. Emune (s. af Erik Ejegod)
- Konger, danske - Danmark

(1070)

1137-1146 Erik 3. Lam (sø.s.)
- Konger, danske - Danmark

(1071)

1146-1157 Svend, Knud og Valdemar
- Konger, danske - Danmark

(1072)

1146-1157 Svend (s. af Erik Emune)
- Konger, danske - Danmark
Valgt på Sjælland
(1073)

1146-1157 Knud (s.s. af Niels)
- Konger, danske - Danmark
Valgt i Jylland
(1074)

1146-1157 Valdemar (s.s. af Erik Ejegod)
- Konger, danske - Danmark
Valgt i alliance med Svend
(1075)

1157-1182 Valdemar 1. den Store
- Konger, danske - Danmark

(1076)

1182-1202 Knud 4. "den Sjette® (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1077)

1202-1241 Valdemar 2. Sejr (br.)
- Konger, danske - Danmark

(1078)

1241-1250 Erik 4. Plovpenning (s.)
- Konger, danske - Danmark
Kampen mod lensherremænden (inkl. broderen Abel og biskopper)
(1079)

1250-1252 Abel (bror)
- Konger, danske - Danmark

(1080)

1252-1259 Christoffer 1. (bror)
- Konger, danske - Danmark

(1081)

1259-1286 Erik 5. Klipping (søn)
- Konger, danske - Danmark

(1082)

1286-1319 Erik 6. Menved (søn)
- Konger, danske - Danmark

(1083)

1320-1326 Christoffer 2. (bror)
- Konger, danske - Danmark
præsenteres ved tronbestigelse for Håndfæstning, som garanterede den kirkelige frihed og privilegier
(1084)

1326-1330 Valdemar 3. af SønderJylland (nedstammer fra Abel)
- Konger, danske - Danmark

(1085)

1330-1332 Christoffer 2. Igen
- Konger, danske - Danmark

(1086)

1332-1340 Kongeløse
- Konger, danske - Danmark

(1087)

1340-1375 Valdemar 4. Atterdag (bror)
- Konger, danske - Danmark

(1088)

1376-1387 Oluf 2. (d.s.)
- Konger, danske - Danmark

(1089)

1387-1412 Margrethe, "fuldmægtige frue"(moder)
- Konger, danske - Danmark
Egentl. fra 1375 (sønnen Oluf d.2)
(1090)

1412-1439 Erik 7. af Pommern (d.d.s. af Valdemar Atterdag
- Konger, danske - Danmark

(1091)

1440-1448 Christoffer 3. af Bayern (se.s.)
- Konger, danske - Danmark
Ærkekonge - Bondeopstande
(1092)

1448-1481 Christian 1 (Oldenb. nedst. Erik Glipping)
- Konger, danske - Danmark

(1093)

1481-1513 Hans (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1094)

1513-1523 Christian 2. (s.)
- Konger, danske - Danmark
Konge i Sverige 1520-1. Efter afsættelsen i 1523 i Nederlandene (Lier) - en tid lutheraner, men vender til bage for at få Karl d. V. støtte. 1531-2 hyldes i Norge. Fanges ved forræderi under frit lejde. Sønderborg. Fra 1549 ret frit fangenskab i Kalundborg.
Dør 1559 (1095)

1523-1533 Frederik 1. (farbr.)
- Konger, danske - Danmark
anti-luthersk og antireformvenlig håndfæstning
(1096)

1533-1534 Danmark kongeløs juni - juni
- Konger, danske - Danmark

(1142)

1534-1559 Christian 3. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1097)

1559-1588 Frederik 2. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1098)

1588-1648 Christian 4. (s)
- Konger, danske - Danmark
Valgsprog: Regna Firmat Pietas (Folkeligt: Riget fattes penge)
(1099)

1648-1670 Frederik 3. (s)
- Konger, danske - Danmark
Biskop Jesper Brochmann: Den ubegrænsede magt, som Gud udøver over alle verdens riger, den vil han dele med dig, når det gælder Danmarks og Norges herlige lande.
(1100)

1670-1699 Christian 5. (s.)
- Konger, danske - Danmark
Forsøgte forgæves revanche mod Sverige.
(1101)

1699-1730 Frederik 4. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1102)

1730-1746 Christian 6. (s.)
- Konger, danske - Danmark
Giver sammen med sin dronning Sophie Magdalene af Brandenburg hoffet et tysk og pietistisk præg. Bygger Christiansborg og Eremitagen.
(1103)

1746-1766 Frederik 5. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1104)

1766-1808 Christian 7. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1105)

1808-1839 Frederik 6. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1106)

1839-1848 Christian 8. (fætter)
- Konger, danske - Danmark

(1107)

1848-1863 Frederik 7. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1108)

1863-1906 Christian 9 (Glycksb, nedst Chr. 3)
- Konger, danske - Danmark

(1109)

1906-1912 Frederik 8. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1110)

1912-1947 Christian 10. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1111)

1947- Frederik 9. (s.)
- Konger, danske - Danmark

(1112)

9999- Om de danske konger - links mm.
- Konger, danske -
Se hjemmeside om
Jellings historie - med billeder
- eller et større projekt med facts om den enkelte regent - pt frem til ca 1300.
- eller tidstavle fra ca. 1400 til og med Fr. VII henvisning til (korte biografier også om andre ..)
- ellerKongehusets hjemmeside, hvor der er facts om de enkelte glcksburgske konger og dronninger. (1413)