H. A. Brorson

Brug eventuelt browseren søgefunktion - søg på navn eller årstal.

1666-1714 Arnold, Gottfried
- teologer.. - Europa, de tyske lande
Arnold Paa dén Tid (efter at have nedlagt professorat i Historie) udkom hans HovedVærk, det epokegørende .Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie I-II [1698-1700]. For at være upartisk meddeler hari Aktstykker, af hvilke nogle ellers ere gaaede tabt, men upartisk er han ikke; han er forudindtaget i Kætterne, og blot det, at een har været forfulgt af "Babel", er nok til at vække hans Sympati.
Samtidig udkom ~Geheimnisz der g”ttlichen Sophia~ [I7003, hvori han paa Prosa og paa Vers fremstiller den troende Sjæls Forhold til sin himmelske Brudg6m, og hvori den overspændte religiøse Følelse paa sine Steder er ved at slaa over i en sanselig erotisk. Paa een Gang brød han med sine sværmeriske Tilbøjeligheder, giftede sig og fik Præsteembede. Flere af A.'s Salmer ere oversatte af H. A. Brorson. Denbedsle Udi gave af hans Kirkehistorie er den fra Schafhausen I740ù (Litt.: Dibelius, .Gottfr: A.~ ~Berlin I8731; F1”ring,.G. A. als Kirchenhistorikerù IDarmstadt r88~1~. (
0253)

1694- Brorsons fødsel
- salmedigtere: Brorson - Danmark
i Randrup; faderen dør tidligt, stedfaderen lægger vægt på drengens adel.
(0158)

1712- Student fra Ribe
- salmedigtere: Brorson - Danmark
flytter til København (hos brødrene Nicolai og Broder)
(0159)

1716- Brødrene afslutter teologien
- salmedigtere: Brorson - Danmark
Brorson alvorligt syg, flytter til Nicolai i Bedsted
(0160)

1717-1721 Huslærer
- salmedigtere: Brorson - Danmark
.. hos morbroren Nicolai Clausen i Løgumkloster - forelsker sig i kusinen Cathrine.
Brorson præges i Bedsted-Løgumkloster tiden af vækkelsen gennem brødrene, især Nicolai, samt Enevold Ewald (Johs. Ewalds far), som hjemvendt fra Tyskland holder konventikelsammekomster hjemme hos sin far i Øster Højst. (0161)

1721- Anna Christina dør
- salmedigtere: Brorson - Danmark
i Bedsted (Brorsons svigerinde)
(0163)

1721- Stedfaderen dør
- salmedigtere: Brorson - Danmark

(0164)

1721- Brorson bliver Cand. theol.
- salmedigtere: Brorson - Danmark

(0165)

1722- Ægteskab med Cathrine Clausen
- salmedigtere: Brorson - Danmark
Hun 16, han 28
(0162)

1722-1729 Præst i Randerup
- salmedigtere: Brorson - Danmark
6 børn, hvor af 3 døde
(0166)

1727- Francke (om)
- religiøse ledere - Europa, de tyske lande
Paa dén Tid udk~m hPlns;HOvedVær~,ù den ~epokegørende .Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie~ I-II [1698-1700]i For:at være upartisk meddeler hari Akt9tykker, af hvilke nogle ellers ere gaaede tabt, men upartisk er hah ikke; han er forudindtaget i Kætterne, 6g blot det, at een bar ~været forfulgt af .Babel~, er nok til at vække hans Sympati.
Samtidig udkom ~Geheimnisz der gcittlichen Sophia~ [I7003, hvori han paa Prosa og paa Vers fremstiller den troende Sjæls Forhold til sin himmelske Brudg6m, og hvori den overspEendte religiøse Følelse paa sine Steder er ved at slaa over i en sanselig erotisk. Paa een Gang brød han med sine sværmeriske Tilbøjeligheder, giftede sig og fik Præsteembede. Flere af A.'s Salmer ere oversatte af H. A. Brorson. Denbedsle Udi gave af hans Kirkehistorie er den fra Schafhausen I740ù (Litt.: Dibelius, .Gottfr: A.~ ~Berlin I8731; F1”ring,.G. A. als Kirchenhistorikerù IDarmstadt r88~1~. (0383)

1729-1736 Dansk og tredje præst i Tønder
- salmedigtere: Brorson - Danmark
hos provst Schrader
(0167)

1729-1736 Præst i Tønder
- salmedigtere: Brorson - Danmark
3 børn, sønnen Nicolai bliver sindsyg
(0171)

1732- Tønderhefte, første
- salmedigtere: Brorson - Danmark
Nogle Julesalmer, Gud til ære.. Enfoldige og i hast sammenskrevne af HAB. Herefter et Tønder-hefte om året indtil 1739
(0169)

1739- Brorson: Troens rare Klenodie
- salmedigtere: Brorson - Danmark
Redigeret som Tøder-sangbogen (Schrader). 80 originale digte, 194 oversættelser. Grundstammen er fra Freylinghausen, en del Herrnhuttisk særstof.
(0170)

1741- Brorson biskop i Ribe
- salmedigtere: Brorson - Danmark

(0172)

1741- Cathrine dør
- salmedigtere: Brorson - Danmark
i barselsseng med dødfødt barn. Af Brorsons 13 børn, døde de 6 som børn. Bispevielsen blev udsat fra maj til august.
(0173)

1742- Ægteskab med Johanne Christine
- salmedigtere: Brorson - Danmark
som han får 3 børn med, som alle lever
(0174)

1764- Brorson dør
- salmedigtere: Brorson - Danmark

(0175)

1765- Svane-Sangen udkommer
- salmedigtere: Brorson - Danmark

(0176)