Kultur og religionssamtale - forsiden - Mødet - perspektiver i Bibelen

Sameksistens

Oversigt:
Hold mine befalinger og du skal leve (5. Mos. 30, 15-16 ) - Etikkens motivation og begrundelse
..og din Gud er min Gud (Ruth 1, 16-b ) - [ægteskab - forsyn]
Na'amans helbredelse i Jordanfloden (2. Kg. 5, 1-19a ) - [konvertit-problematik]
Et lystent blik er ægteskabsbrud (Mt. 5, 27-28 ) - Etikkens motivation og begrundelse
Om skilsmisse (Mt. 5, 31-32 ) - Jesu taler
Den gyldne regel (Mt. 7, 12- ) - [vejledning]
Gud, i hvem vi lever og røres og er (Apg. 17, 28-f ) - [Guds rummelighed - subjektivt problem]
Alle buds sammenfatning: Næstekærlighed (Rom. 13, 8-10 ) - Etikkens motivation og begrundelse
Alt er tilladt, men ikke alt gavner (1. Kor. 6, 12-20 ) - Etikkens motivation og begrundelse
Om at lade sig skille fra ikke-troende (1. Kor. 7, 10-16 ) - Samliv på tværs af tro
Afgudsofferkød (1. Kor. 8, 1- ) - [hvad er tilladt? - ytringsfrihed - forargelse]
Alt er tilladt, men ikke alt bygger op (1. Kor. 10, 23-33 ) - Etikkens motivation og begrundelse
Forsoningstjenesten (2. Kor. 4, 1-f5 ) - [Den kristnes forsoningsopgave i verden]
Gud har elsket os, derfor skylder vi (1. Joh. 4, 10-11 ) - Etikkens motivation og begrundelse

Alle temagrupper:
Samme Gud - Erkendelse og sandhed - Jesu forkyndelse og praksis - Frelse og forløsning - Sameksistens - Religionsdialog og mission - Lærepunkter og konfrontationer

Samlet bibelindeks
Litteraturhenvisninger Oversigt over litteratur, der er citeret fra.

.


Hold mine befalinger og du skal leve 5. Mos. 30, 15-16 .
Folket (eller den troende) stilles overfor livet og lykken, døden og ulykken. Hvis det holder Guds befalinger skal det leve og blive talrigt
Teksten on-line hos Bibelselskabet: 5. Mos. 30, 15-16

Motivet for de gode handlinger er det at få lykkelige liv nu, i tiden, og at kunne leve med håbet om at man vil få efterkommere. Her er det sammenstillet med koranens sura 28,77, hvor motivet for handlingen er den hinsides, evige løn, men hvor det understreges at man for det hinsidige måls skyld netop ikke må glemme denne verden. Tørklæde, tolkning og tro 3

Gør godt, ligesom Gud har gjort godt mod dig Stræb efter den hinsidige bolig med det, som Gud har givet dig, men glem ikke din andel i denne verden! Gør godt, ligesom Gud har gjort godt mod dig! Stræb ikke efter fordærv på jorden! Gud elsker ikke dem, der skaber fordærv." Sura 28,77 [Tekst 1.18] Tørklæde, tolkning og tro 6

[top]


..og din Gud er min Gud Ruth 1, 16-b .
Ruth er svigerdatter til No'omi, som er fra Israel, men bosat i Moab. Da No'omi har mistet sin mand og begge sine svigersønner, vil hun - ramt af den dybe ulykke - rejse hjem. Den ene af svigerdøtrene, Ruth, insisterer på at forlade alt for i sin kærlighed til hende at følge hende - og erklærer: "hvor du går hen, vil jeg gå, hvor du bor, vil jeg bo; dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud". Ruth møder så på sit nye sted i tilværelsen Boaz. Han har hørt om hendes kærlighed til No'omi, hjælper hende og ønsker hende Guds hjælp og velsignelse - og efter retlige og økonomiske forhandlinger træder han ind som "forløser" for No'omi og hendes svigerdatter - og gifter sig med Ruth. Og No'omi får lov at blive plejemor for deres søn - og får på den måde navn og efterslægt på jorden - og ikke en ubetydelig - det bliver nemlig kong Davids slægt.
Teksten on-line hos Bibelselskabet: Ruth 1, 16-b

Begyndelsen af fortællingen om Ruth handler om overgang fra tro på en gud til en anden. Hver stamme har hver sin Gud. Det er ikke samme Gud, mennesker i forskellige folk med forskellig tro tilbeder. Fortællingens første pointe at kærlighed er større end stammeguder. Og det er den kærlighed Herren, Israels Gud, velsigner. Fortællingen om Ruths kærlighed og den måde, den modtages på, bliver derved en fortælling om, hvordan "stammen" Israels Gud bevidner sin universalitet og bliver Gud for alle - "guders Gud" (Dan. 2,46). Den anden pointe i fortællingen er troen på den overordnede førelse i alle ting: moabitten Ruth bliver en stammoder til kong David (Ruth 4,22).
Fortællingen kan meget let blive anledning til overvejelse af og samtale om, hvor langt skal vi følge den anden i kærlighed. Realiteterne i menneskenes tilværelse er, at de følger den, kærligheden gælder, langt. Og det er et kompliceret spil af nødvendigheder udsprunget af de forskellige religioner/kulturers eksplicitte eller implicitte krav hvor langt, hvem og hvilken af parterne går.
Skal den kristne mene, at den ven eller veninde, der er konverteret til islam, nu er fremmed for Gud?
Og ikke beder til den samme Gud, som én selv?
Bliver Gud ( igen) blot stammegud, hvis man (i dag) mener, at det ikke er samme Gud?
Hvad taber et menneske ved konversion for kærlighedens skyld - hvad vinder det i forhold til Gud og mennesker - i forhold til frelse?
-

[top]


Na'amans helbredelse i Jordanfloden 2. Kg. 5, 1-19a.
Naaman søger helbredelse hos Elisa og bliver helbredt, og erkender Guds universalitet. Og han får tilgivelse forud for at måtte tage hjem og bøje sig for afguden Rimmon.
Teksten on-line hos Bibelselskabet: 2. Kg. 5, 1-19a

En fortælling relevant for "hemmeligt kristne", altså kristne der har omvendt sig, men af forskellige grunde ikke kan leve det offentligt. [Wingate, s. 72] -

[top]


Et lystent blik er ægteskabsbrud Mt. 5, 27-28 .
Jesus siger at loven (det tidligere sagte) er at man ikke må bryde et ægteskab, men skærper så sagen: den der ser med et lystent blik på en andens hustru har begået ægteskabsbrud med hende.
Teksten on-line hos Bibelselskabet: Mt. 5, 27-28

Jesu ord er en skærpelse og et skift fra fokus på det faktisk gjorte til det indre, sindelaget. Der peges ofte på at i islam reguleres ideelt set adfærden mellem kønnene, sådan at fristelsen, det indre, slet ikke aktiveres. Nedenstående citater fra hhv koranen og kulturdebatten viser at det er en forenkling af sagen Tørklæde, tolkning og tro 3

Sig til de troende mænd, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn. Det er mere renfærdigt for dem. Gud er fuldt vidende om, hvad de laver. (Sura 24,30 Koranen online) )Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn; de må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring... (Sura 24,31 Koranen online) -

Progressive kvindelige islamister og nogle imamer hævder, at det eneste formål med sløret i islam er beskyttelse, for det islamiske tørklæde er i modsætning til den tidligere kristne tilsløring ikke et tegn på mandens bestemmelse over kvinden eller kvindens underkastelse i forhold til manden.
Den islamiske tilsløring er derimod et vidnesbyrd om blufærdighed og har til formål at beskytte kvinder. Men det er netop her, at kimen til problemet ligger. Det er en menneskeret at være blufærdig, men forestillingen om, at kvinden skal beskyttes, er problematisk.
Udgangspunktet er at kvinden skal beskyttes fra mændenes øjne ... MEN HVORFOR IKKE OPDRAGE VORE DRENGEBØRN SÅLEDES AT KVINDEN IKKE SKAL BESKYTTES længere.."
Sherin Khankan. Tørklæde, tolkning og tro 8

-->

[top]


Om skilsmisse Mt. 5, 31-32 .
Jesus taler mod Moselovens tilladelse af skilsmisse (5. Mos. 24,1f). Enhver skilsmisse sidestilles med ægteskabsbrud.
Teksten on-line hos Bibelselskabet: Mt. 5, 31-32

Paulus gentager Jesu afvisning af skilsmisse (1. Kor. 7,10). I islam er skilsmisse tilladt - det er dog det dårligste at gøre af alt det, der er tilladt! (Om reglerne for skilsmisse kan man bl. a. læse i Sura 2, 238-30 og 241) -

[top]


Den gyldne regel Mt. 7, 12- .
"Alt, hvad I vil mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne".
Teksten on-line hos Bibelselskabet: Mt. 7, 12-

Jødedom: Talmud - den babyloniske: "Hvad der ville være dårligt for dig, hvis det blev gjort mod dig, skal du ikke gøre mod din næste". Rabbi Hillel, Sabbat 31a - Rabbi Hillel levede fra 60 f. kristi fødsel til år 9 efter).[ http://www.come-and-hear.com/shabbath/shabbath_31.html] Islam: "Ingen af jer er sandt troende, førend han ønsker for sin bror det, som han også ønsker for sig selv" ( Iman an-Nawawi's hadith - an-Nawawi døde 1277) [ http://www.islamworld.net/nawawi.html#hadith13]. -

[top]


Gud, i hvem vi lever og røres og er Apg. 17, 28-f .
En del af Paulus' tale på Areopagos.
[Under redaktion]
Teksten on-line hos Bibelselskabet: Apg. 17, 28-f

Gud i informationsalderen er for mig den Gud, der skaber, opretholder og fornyer kærlighedens netværk blandt mennesker, og som derfor selv er til stede i kærlighedens fællesskaber, hvor de end er. Gud er den, "i hvem vi lever og røres og er", som Paulus sagde til Athenienserne (Ap. Gern. 17,21). Gud er rummelig. Følelsen af ikke at høre til er vores subjektive problem, som vi ikke skal projicere ind i Gud, som om Gud holder sig tilbage fra at være den dybeste deltager i vort liv.
Niels Henrik Gregersen: Kirken i informationssamfundet Kirken i informationssamfundet

[top]


Alle buds sammenfatning: Næstekærlighed Rom. 13, 8-10 .
Buddene om ægteskabsbrud, drab, tyveri, begær sammenfattes i "Du skal elske din næste som dig selv"
Teksten on-line hos Bibelselskabet: Rom. 13, 8-10

Tørklæde, tro og tolkning s. 6 -

[top]


Alt er tilladt, men ikke alt gavner 1. Kor. 6, 12-20 .
..men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. Mad og mave skal forgå, men legemet er til Herren og ikke til utugt. I tilhører ikke jer selv, ær derfor Gud med jeres legeme.
Teksten on-line hos Bibelselskabet: 1. Kor. 6, 12-20

-

[top]


Om at lade sig skille fra ikke-troende 1. Kor. 7, 10-16 .
Paulus tager udgangspunkt i Herrens egne ord: Man må ikke lade sig skille! Men karakteristisk for den kristnes frihed til at tolke på ny, tager han så stilling til skilsmisse i mellem ægtefæller, hvor den ene er kristen, den anden ikke - idet han understreger, at det nu ikke er Herrens, men hans ord: Vil den ikke-troende gerne blive, skal man ikke lade sig skille - men vil den ikke-troende skilles, så lad det ske. For hvordan kan man vide, om man kan frelse sin ægtefælle?
Teksten on-line hos Bibelselskabet: 1. Kor. 7, 10-16

Tørklæde, tolkning og tro 3

[top]


Afgudsofferkød 1. Kor. 8, 1- .
Paulus diskuterer, hvordan man skal forholde sig til det at spise kød, som har været ofret til afguderne - det kan man i princippet: "Vi véd at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud". Vel er der såkaldte guder og mange herrer på jorden, "Men for os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; ved ham er alle ting, og vi ved ham" (v6).
Ikke alle i menigheden har den kundskab, og så skal man ikke ryste de mindre befæstede med sin så store religiøse frihed. Det hele munder ud i udsagnet: "Alt er tilladt, men ikke alt gavner" Rom. 10.23.
Teksten on-line hos Bibelselskabet: 1. Kor. 8, 1-

Frihed og ret
I mødet med fremmed tro og praksis fastslås endnu engang: Der er én Gud, og Gud er universel. Alle er skabt af ham og til ham - og der er kun Herre, Jesus Kristus.
Hovedanliggendet er ikke religionsdialog - men omsorgen for den der har omvendt sig fra hedenskabet. Den velfunderede troende, med frihed til tage let på tom afgudsdyrkelse, skal ikke gøre den nyomvendte usikker ved al for fri omgang med hedenskaben. Så skal man hellere lad være med at benytte sig af sin frihed.
Hvornår hensyn står over frihed og ret bliver den enkeltes afgørelse. Men ud fra Paulus' ord kan man sige at hensyn kan meget vel stå over frihed og ret.
Spørgsmål til samtale: Kan det være et udsagn, der kan spilles ind i en diskussion om fx ytringsfrihed og religion? Risikerer man at vække falsk forargelse ved at anvende et "alt er tilladt" overfor en anden tros "ikoner", hellige ting og forestillinger? Kan den anderledes troende være "en af disse mine små", som ikke må forarges (Mt. 18,6), som Jesus siger? Overtrådte Jyllandsposten med udgivelsen af de satiriske tegninger af Muhammed en såden kristen etik - eller var der noget andet på færde?
- - - "Versene repræsenter praktisk vejledning i forbindelse med spørgsmålet om kød ofret til afguder. På den ene side etableres princippet om erkendelse af og respekt for de mindre erfarne troendes påvirkelighed. På den anden side fastslåes det i v. 6 at der er kun en Gud og én Herre Jesus Kristus, hvorfor der ikke er noget egentlig problem i at spisekød ofret til ikke-eksisterende afguder".
(Wingate: Celebrating Difference, Staying Faithfull, s. 74)
Se også: Er jeg ikke fri? - betyder islam underkastelse?
-

Fri over alt - underlagt alt
Et kristenmenneske er fri herre over alle ting og ingen underlagt. Et kristenmenneske er en træl i alle ting og alle underlagt.
Martin Luther: Et kristenmenneskes frihed (1520) -

[top]


Alt er tilladt, men ikke alt bygger op 1. Kor. 10, 23-33 .
Man er som kristen fri til at spise offerkød, men hvis nogen tager anstød af det, skal man hellere lade være.
Teksten on-line hos Bibelselskabet: 1. Kor. 10, 23-33

-

[top]


Forsoningstjenesten 2. Kor. 4, 1-f5 .
[Under redaktion]
Teksten on-line hos Bibelselskabet: 2. Kor. 4, 1-f5

"Det handler om den påbudte forsoningsopgave mellem Gud og mennesker og mennesker indbyrdes. Dette er det egentlig fokus for den kristne opgave (ministry) overfor mennesker med anden tro: Vi er tvunget af Kristi kærlighed (5,14). "I Kristus forligte Gud verden med sig selv" (5,19).
Inkluderer "verden" muslimer, hinduer og sikher?
[Wingate 74 om 2. Kor. 4,1-18 og 5,4-21] -

[top]


Gud har elsket os, derfor skylder vi 1. Joh. 4, 10-11 .
Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden
Teksten on-line hos Bibelselskabet: 1. Joh. 4, 10-11

œ -

Gør godt, ligesom Gud har gjort godt mod dig Stræb efter den hinsidige bolig med det, som Gud har givet dig, men glem ikke din andel i denne verden! Gør godt, ligesom Gud har gjort godt mod dig! Stræb ikke efter fordærv på jorden! Gud elsker ikke dem, der skaber fordærv." Sura 28,77 [Tekst 1.18] Tørklæde, tolkning og tro 5

[top]