Forside - Interaktivt - Bibel og tekst - Teksten denne uge -Tidstavler - Om - Kontakt

Kristendomsundvervisning.dks formål er at være et sted, hvor der kan hentes inspiration til undervisning i og forståelse af kristendom i bred forstand.

En del af det, som præsenteres, er produkter eller ydelser, som kan købes.

En anden del er ressourcematerialer til fri afbenyttelse og inspiration.

Undervisning er taget i meget bred forstand. "Teksten denne uge" er orienteret efter kirkeårets gudstjenester og er resourcested for gudstjeneste- og prædikenforberedelse. Men dels er der tale om undervisning med henblik på præstens arbejde dels er der altid også undervisende elementer i prædiken og gudstjeneste.

Kristendomsundervisning.dk redigeres af undertegnede. Jeg er religionspædagogisk konsulent, har arbejdet i mange år som præst, gør det stadig lejlighedsvis på vikarbasis. Jeg har været ansat i hhv Folkekirke og Religionsmøde og Folkekirkens Mission - og fungerer nu som selvstændig.

Kristen Skriver Frandsen,

Religionspædagogisk konsulent