Forside - Interaktivt - Bibel og tekst -Tidstavler - Kontakt

Jordens salt - verdens lys
>>>
Kirkesiden - her er indgangene til de enkelte aktuelt deltagende hold
Presentation
Norsk udgave

Fortæl dine konfirmander ind i den store sammenhæng

(Kan også bruges til minikonfirmander.)

Se nedenfor (under "Vidner gennem tiden") om brug af siden - uden indgange via konfirmandnavne

Stærkest er materialet, når det er indrettet til det enkelte udervisningshold. Konfirmanderne ser sig selv - via deres navn, dets mulige betydninger og tolkningsmuligheder - i den store sammenhæng, som vi står i, som en del af traditionen, kirkens (og kulturens).

Projektet kombinerer en interaktiv forside med underviserens frie fortælling udfra "anskuelses"-sider, som der linkes til fra det enkelte navn. [Om anskuelsespædagogikken]. Der er ideer og facts til underviseren til den hurtige forberedelse af fortællingen.

Indholdet er fortælling om skikkelser gennem tiden, som har været betydende i kristendommens historie. Dette kan stå for sig selv, men mere engagerende er det at kombinere den store fortælling med at konfirmanderne selv - via navnetolkning - inddrages. De ser dermed sig selv som dem, der – også – bærer med på den kristne tros- og kulturhistorie.

[Se eksempler på enkelte hold].

Det er billigt at være med.

Pris: 220 kr pr oprettet holdside + 20 kr pr konfirmandnavn (3 Gustav'er tæller kun som én) - Kom i gang inden for en uge, holdets side færdig inden for en måned.

Send liste over fornavne på dit hold til ksf@kristendomsundervisning.dk.

Du er velkomment til at ringe og få en snak om ideen: 23 60 76 34.

Lidt mere om indhold og ide:

Vidner gennem tiden
Udgangsbilledet er et billede af en bjergside, som øverst oppe er det bjerg, hvor Jesus holder sin bjergprædiken og siger ordene ”I er jordens salt.. I er verdens lys”. Bjergsiden ned gennem billedet er så kirkens historie siden. Kirken ses som et fællesskab af vidner fra Jesu første tilhørere over mere eller mindre lysende personer ned gennem historien til hin enkelte i dag. Undersider fortæller om de enkelte - kendte - personer. Overvejende med citater, billeder med kort tekst, som det er oplagt for underviseren at udbygge mundtligt. Det er - uden konfirmandnavne - klar til fri afbenyttelse [her]

Når konfirmanderne selv er med
Konfirmandernes navne står på åbningsbilledet. De ser sig selv som værende med i den lange tradition. Et klik på navnet fører til en side, som fortæller om navnets betydning, udfolder eventuelt betydningen med billeder eller tekstassociationer og/eller – igen gennem billeder – åbnes der mulighed for spejling eller identifikation med bibelske eller historiske bærere af navnet.

Man fortæller udfra et par navne ad gangen. Det er 100% sikkert noget, de spørger efter fra gang til gang. Har man ikke ugentlige timer, men blokdage fungerer det også med at fortælle om alle navnene. Det er afprøvet.Man skal regne med et tidsforbrug på 1-2 timer alt efter holdstørrelse (og fortællelyst/lydhørhed) Det er dog bedst at dele fortælleforløbet op i mindre portioner.

"Jordens salt"-siderne skal understøtte den frie, mundtlige fortælling med billeder, citater, korte facts o.l. Min erfaring med det er, at ret urolige hold kan fanges, selv hvor det kun er den almene del, med kendte navne fra historien, der fortælles om. Endnu bedre går det, hvis de også selv er på bjerget! På hver af siderne er der direkte link til informative sider (bør være set inden man står og fortæller).

Det forudsætter at man har internetadgang og projektor eller smartboard i undervisningslokalet. Internettet kan klares med et mobilt internet til ca 50 kr om måneden, som kirken nok kan betale til undervisningsformål. Du kan dog også få det hele på et USB-stik, så du er uafhængig af internetadgang.

"Jordens salt - verdens lys" fungerer som nævnt ovenfor også for minikonfirmander - man fortæller jo nok lidt forskelligt på de to trin.

Det vil være muligt at sende link til forældre. Det vil være sjældent, de ikke lige får lyst til at se den opbyggelige forklaring/belysning af i det mindste deres eget barns navn.

Konfirmanderne selv kan gå ind på siden - og der er link til Facebook, hvor man kan stille spørgsmål og diskutere alt vedrørende "Jordens salt".

Hver deltager på et tilmeldt hold har sit navn på siden. Man skal ikke prøve at fortælle om alle navnene på engang, men man laver en passende fordeling henover forløbet.

Af og til kan man lade det aktuelle tema for undervisningen i øvrigt bestemme valget - man kan jo lave en løs disposition for, hvornår man vil tage de enkelte navne frem i fællesskab. Anastasia kan tages frem i forbindelse med opstandelsen fx.