En linie i Bibelens historie - Romerne


Til forsiden
Jerusalems ødelæggelse år 70
Senatus Populusque Romanus: Senatet og det romerske folk.
Fra kejser Titus' sejrsrelief