De enkelte navne

Simon - < < Tilbage til navnesiden < <

Navnets betydning/etymologi
Simon og Simone kommer af hebraisk Simeon, som betyder "den lyttende". Link til navnet på "Jordens salt"

Fortælleskitse/elementer:
Når Simon er blevet et populært navn er det først og fremmest efter Simon Peter, "chef"-disciplen - og det betyder altså "den lyttende". På navnesiden ser vi Peters historie - eller noget af den: Simon Peter var den, der kunne lytte, da han og hans kammerater havde fisket en hel nat uden at fange noget, og Jesus så sagde: Smid nettene ud en gang til. På dit ord, sagde Peter, og så fyldtes nettene til bristepunktet af fisk. Peter faldt på knæ, det var altfor stort for ham, og han var kun en syndig mand. Men Jesus sagde at han skulle rejse sig: Fra nu af skal du fange mennesker! - Simon Peter lyttede også da Jesus sagde "træd ud på bølgerne til mig" - midt i stormen. Men hans tro slog ikke til, og Jesus måtte række hånden ud og redde ham fra at blive suget ned i dybet. - Da Simon Peter havde lyttet længe nok, kunne han om Jesus sige: Du er frelseren, du er Guds søn. Og Jesus sagde til gengæld at han var den klippe, som kirken skulle bygge på, og at han ville få nøglen til låse op og låse i for mennesker.. - Helt godt havde han nok ikke hørt efter, da Jesus måtte sige "Vig bag mig, Satan" - fordi han protesterede over at Jesus skulle lide og dø. Det var lige efter at han sammen med to andre disciple havde set Jesus på toppen af et højt bjerg gennemstrålet af et guddommeligt lys. - Peter lovede at ville give sit liv for at forsvare Jesus, men Jesus forudså at det ville gå anderledes: "Tre gange vil du fornægte mig inden hanen har galet to" - havde Jesus sagt. Det har været hårdt at høre hanen anden gang. - Lidt svært var det at høre på, at Jesus, efter han var opstået fra de døde, spurgte Simon Peter, om han elskede ham - én gang for hver af de gange, Peter havde fornægtet ham, dengang Jesus var blevet arresteret. Men hver gang Simon Peter nu sagde ja, sagde Jesus så også: "Vogt mine lam" - Vær hyrde i min kirke. Og så forstod han at han var tilgivet.
Simone: Yderst tilhøjre er der et billede af Simone Weil (1909-1943). En fascinerende kvinde, fransk intellektuel, som viede sit liv til kamp for de fattige, engagerede sig i den spasnke borgerkrig mod Franco, arbejdede på forskellige fabrikker for at kunne sætte sig ind i arbejdernes vilkår. I den senere del af hendes liv blev hun også mere spirituelt interesserede - i sin kristne (katolske) kirke, men var åben også overfor andre trosformer. I den sammenhæng er hendes bog "Brev til gejstlig" kendt. Se lidt citater under Baggrund.

Tekster

Baggrundsstof
Simone Weil ¯Det er mit kald at være kristen uden for kirken. At en sådan kaldelse er mulig, indebærer at kirken ikke er katolsk (universel) af gavn som af navn, og at den en skønne dag må blive det, hvis den virkelig skal opfylde sin mission,® skriver forfatterinden, og hun fortsætter: ¯Den katolske kirke indeholder åbenlyse sandheder, som findes underforstået i andre religioner. Men til gengæld indeholder andre religioner sandheder, som kun findes underforstået i katolicismen.® ¯De ægte religiøse traditioner er forskellige genskær af samme sandhed og måske lige kostelige.®

Mere information: eventuelle link til net, bibelhenvisninger mm.[Se her]