........

Sara
:Sara - hebraisk. Betyr den fornemste, prinsesse.
Sarah Moore Grimké. 1792-1873
Sara ler
Abraham, Hagar og Sara
Sara var ikke med på berget - men en engel var
Hagar og Ismael sendes væk
Sarah Bernhardt 1844-1923
Sara sitter tilbake, når Abraham tager Isak med sig