as
.. ..

Lucas
Navnet Lucas er en latinsk form av det greske navnet Loukas. Navnet betyr 'person fra Lucania'. Detvar navnet på et område i Sør-Italia.
Lucas betyr også "det lysende".


Den mest berømte personen i den kristne historien er evangelisten Lukas. Hans symbol er oksen. Han var lege. Det er han som forteller julevangeliet. , og han skrev ikke bare historien om Jesus i Lukas evangelium, men også den første kristne kirke - i Apostles handlinger.
I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte 2 og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt (ApG 1,1)
Begynnelsen af Lukasevangeliet:
Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2 slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. 3 Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, 4 så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i. (Luk. 1,1-2)