.....

Knud den Store af Danmark-England
Magnus
Magnus er latin og betyder "stor." Mange konger hedder "Magnus" som til navn. Den mest berømte er kejser Karl den Store - Carolus Magnus.

Fra 995-1035. Som man kan se nedenfor var han kongerige stort. Men han vidste godt at der var grænser for hans magt. Engang da hans hoffolk smiskede for ham og al hans magt, tog han sin tronstol og satte den ved havet på strandbredden, ved ebbe - da vandet stod lavt. Da havet begyndte at stige, befalede han at bølgerne skulle trække sig tilbage. Men de steg og de steg. Så rejste han sig og gik i land. Han var stor men ikke almægtig.
Karl d. Store blev kronet som kejser af paven i Rom år 800 - han havde til dels samlet det gamle vestromerske rige - og man han kaldt ham Europas fader, fordi hans kejserrige i høj grad blev grundlaget for det Europa som udviklede sig derefter. I 1165 blev han i øvrigt kåret som helgen.
Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Mt. 18,3-4
.. men hans kongerige var meget stort!