..

Lucas
Lucas
Navnet Lucas er en latinsk form af det græske navn Loukas. Navnet betyder 'person fra Lucanien'. Navnet dengang på et område i Syditalien.

Lucas betyder også "den lysende".


Den mest kendte person med navnet i den kristne historie er evangelisten Lukas. Hans symbol er oksen.Han var læge. Det er ham, som fortæller juleevangeliet. , og han skrev ikke bare Jesu historie i Lukas-evangeliet, men også den første kristne kirkes – i Apostlenes Gerninger.

Begyndelsen af Apostlenes Gerninger:

I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt.

Begyndelsen af Lukasevangeliet:
Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i.