....

Vi kan forestille oss at det er en lang, fantastisk historie oppe fra øverste høyre hjørne av fjellet.
Der sitter Jesus for 2000 år siden og holder sin berømte bergpreken . Han sier at de forfulgte, de som lider, de som skaper fred, de fattige, at de er "salige" eller kanskje vi burde si "lykkelige". Det var det vanlige folk av alle slag som stod rundt ham.

Han sa at de skulle være "jordens salt" og "verdens lys". Og da kan vi forestille oss at fjellet fortsetter ned gjennom tiden til oss. Det er noen kjente personer som har vært og er salt og lys. Og så er det et uendelig antall mennesker gjennom tiden, som nettopp har vært lys og salt til andre uten å bli kjent.

Også vi blir fortalt at vi er salt og lys - også et team av konfirmanter. Dykk inn i meningen med navnene deres, fortel, snak kanskje om hva som ”passer” på de enkelte – hva man kan ha som ideal kanskje. Noet av det er bestemt ikke idealer! - Men også det kan man snakke om.
Vi kan tænke os at der er en lang, fantastisk historie oppe fra det øverste højre hjørne på bjerget. Der sidder Jesus for 2000 år siden og holder sin berømte bjergprædiken. Han siger at forfulgte, lidende, dem, der stifter fred, de fattige, at de er "salige" eller måske skal vi ligefrem sige "heldige". Det var jo de almindelige mennesker af alle slags, der stod og sad rundt om ham. Han sagde de skulle være "jordens salt" og "verdens lys". Og så kan vi forestille os at bjerget fortsætter ned gennem tiden til os. Der er nogle kendte personer, som har været og er salt og lys. Og så er der et uendeligt antal gennem tiden, som også bare har været lys og salt for andre, uden de blev berømte af det. Også vi får at vide at vi er salt og lys - også et hold konfirmander, som jeres. Dyk ned i jeres navnes betydning, måske er der noget i den, som I hver især vil synes, det er godt at vide og gå videre med.

Ideen - Forsiden - Oversigt over deltagende sogne