....

Olav den Hellige - Olav Haraldson
ca 993-1030
Olav den Helliges død
Det onde er ikke bare noe utenfor deg selv
Olav den Hellige beseiret hedenskapen - eller det onde