Martin Luther - 1483-1546 Fra lærd munk til reformator
Politisk uro >>
1517: Luther slår 95 teser op mod afladshandelen. Se tre af teserne
Lynnedslaget ved Stotternheim 1505
Rigsdagen i Worms 1521. "Her står jeg og kan ikke andet" >>
Hans og Margrethe
Luther oversatte bibelen til tysk >