Hans Nielsen Hauge
Fra julesalme diktet i fengslet i Trondheim:

Jeg er hos Gud i nåde,
hva skader verden meg,
om den en stund får råde
og stenger meg min vei!
Vil den mitt legem binde i fengslets mørke skjul,
skal ånden seier vinne
og holde glad sin jul.

Guds nåde oss forene
og stå oss kraftig bi,
så vi ham rett kan tjene
og følge sannhets sti,
så vi, som lysets slekter, med samme tro og sinn,
for ham oss selv fornekter,
i himlen trenge inn.

1799

1771 - 1824