N. F. S. Grundtvig 1783-1872
Grundtvig blev 89 år gammel. Han skrev ca. 1500 salmer * og mange sange (se højskolesangbogen) - 10.000vis af sider* om historie, politik, samfund, menneskeliv og folkelighed - og prædikener. Han holdt gudstjenester, foredrag - blev gift tre gange, og havde 5 børn * - han var præst det meste af tiden, men i perioder sat under censur af staten på grund af sine meninger, han var medlem af den grundlovgivende forsamling og det første folketing - han endte med at blive titulær biskop. Han kom igennem nogle markante sjælelige kriser- i 1810, i 1844 og 1867..
Udby, hvor Grundtvigs far var præst

.. og hvor han i 1810 selv blev præst, som farens hjælpepræst
Vindbyholt kro
>>
Wikipedia - Grundtvigs biografi