Forside

Arbejdspapirer

Klik for at åbne arket.

At åbne en Verden kan anvendes til undervisning. Til det formål er der en række arbejdspapirer. Papirerne kan måske også være en måde for andre at komme struktureret igennem materialet.

1. Om Jesu fødsel (Hvordan åbenbarer Gud sig / Det at Gud bliver menneske)
2. Om forklarelsen (Hvordan kommer Guds væsen tilsyne i Jesus Kristus / forvandling)
3. Kristi nedfart til dødsriget (Døden og dens overvindelse)
4. To veje ind: Kristusprismet - øjet (Jesusbilledet - måden, vi ser verden på)
5. Alter, krucifix, prædikestol Symbol og billedvandring i moderne kirke
6. Døbefont - Kirkens navn. Symbol og billedvandring i moderne kirke. Om dåb og dom.
7. De 5 sten, båd og fisk . Symbol og billedvandring i moderne kirke. Om fællesskab/ menighed.
8. Frygt og kærlighed . Næstekærlighed, frygt for tilintetgørelse - dom
9. Om at se og om nåde Snedronningen / Den gældbundne tjener

Diverse ark til eventuel forberedende/supplerende studium:

Bibelen set som et bibliotek. Til forståelse af bibelens forskellige genrer.
En linie i bibelens historie. Ret bogstaveligt en historisk linie anskueliggjort grafisk.Arkene åbner i pdf-format. De fleste pc'er er udstyret med Acrobat Reader, så arket åbner af sig selv. Men åbner det ikke af sig selv, kan programmet frit downloades her hos Adobe. Down-loadningen er meget enkel. Følg blot anvisningerne.

***