A t åbne en verden - kirkens forplads - kirkerummet

Krucifix

Jellingstenen kaldes Danmarks dåbsattest. Den står uden for Gorms og Tyras høje ved Jelling kirke i Jylland. På en af stenens tre sider står: "Harald Konge lod gøre dette mindesmærke .. den Harald som gjorde Danerne kristne"
"Mig er givet al magten i Himlen og på jorden.." Vikingerne kunne først og fremmest forstå Jesus Kristus som den stærke konge. På Jellingstenens forside står han som den sejrende, stærke Gud midt i kaosmagterne, som slynger sig i sære bånd og bugter sig rundt om ham.

Det er nærliggende at se Erik Heides alterudsmykning som inspireret af vikingetidens Kristusopfattelse. Der stråler styrke ud fra krucifixet, hvor noget af det særlige er at krop og kors er ét. Samtidig er lidelsen tydeligt til stede. I hændernes sårmærker og i ansigtets træk. Det er den sejrende Kristus, vi ser, men den Kristus, der sejrer gennem sin lidelse og død

Korset: Som sejerstegn - - Som tegn på den fuldstændige afmagt