Forside - Hvordan bruges materialet - Arbejdspapirer - Pilotprojekt - Supplerende undervisning
- Konsulent / kontakt - Oversigt over hele materialet - Credits

At åbne en Verden - oversigt

Klik på link for at gå direkte til siden. Hovedindgange og nøglesteder er markeret med fed. Hvis der er animation (billeder der bevæger sig), swap-billeder (billeder, der skifter) eller billeder, der popper op, er det anført med enten "animation", "swap" eller "pop-up". *-markering antyder elementets prominens (teknisk eller teologisk/pædagogisk!) - trestjernet højest.
Forsiden ***Animation
Indeks (default: lærer / elev)

Indeks - underviserens
Indeks - elevens
Credits, tak, ophavsret mm.

Jesu fødsel

Fødselsikonen ***pop-up
De vise mænd
Døbefont og vaskefad
Englene
Fristeren
Hyrderne
Jordemødrene
Josef - tvivleren
Krybben
Lyset
Maria
Mørket **Animation
Skabningen venter på forløsning
Stjernen*Animation
Æsel og okse *pop-up

Forklarelsen på bjerget

Ikonen Jesu Kristi Forklarelse ***pop-up
Bibelens bjerge
De tre disciple. Fryd og rædsel
Forvandling
Godt vi er her ***swap
Ingen han set Gud - Kristusprismet ***pop-up
Mandorla
Min elskede søn
Moses og Elias så ikke Gud
Ned af bjerget
Op ad bjerget **swap
Teksten til Forklarelsen
Verden

Kristi nedfart til dødsriget

Ikonen Kristi nedfart til dødsriget***popup
Adam og Maria i dødsriget
Dødens porte
I kvæld blev der banket ***swap
Kong David i de dødes rige
Korset - sejrstegn
Korsfæstelsen
Kristi hvide klæder
Mandorla
Moses i de dødes rige
Moses og De ti bud
Verden

Jesus-siderne

Oversigt over Jesus-sider
Bjergprædikenen
De sidste tider - dommedag **pop-up
Den sande familie **Animation
Den sidste nadver
Det daglige brød **Animation
Det fortabte får
Det nødvendige
Den fortabte søn
Skæbne og straf
Fodvaskningen

Fristelse
Helbredelser
I Getsemane have
Indtoget i Jerusalem - om fred
Jeg er den gode hyrde
Jesus skriver i sand *swap
Jesus som 12-årig i templet
Jesus vandrer på søen
Lignelsen om Verdensdommen
Magten - Pontius Pilatus *pop-up
Naturen i Ny testamente
Om rigdom og fattigdom **swap/popup
Tempelrensningen
Tilfangetagelsen i Getsemane have

Om mannakorn

Mannakorn **popup & swap
Anekdoter om mannakorn
Bespisningen
Livets brød
Manna-underet i ørkenen
Erindringer om mannakorn

Mannakorn 1: Frygt er ikke i kærligheden

Frygt er ikke i kærligheden (indl.)
Angst æder sjæle op
Angst æder sjæle op 2
Den barmhjertige samaritaner
Den barmhjertige samaritaner 2
Den barmhjertige samaritaner 3
Den barmhjertige samaritaner 4
Den barmhjertige samaritaner 5
Den barmhjertige samaritaner 6
Den barmhjertige samaritaner 7
Den barmhjertige samaritaner 8
Den barmhjertige Samaritaner år 2000
Frygten for at miste
Teksten til 1. Joh. 4, 16-17
Uendelighedens rædsel. Stjernehimmel
Vis mig dit ansigt**swap

Mannakorn 2: Tro, håb og kærlighed

Tro, håb og kærlighed - 3 symboler**pop-up
Ankeret - evighedens ankerplads

Den teologiske:kors, hjerte og anker
Elevbillede: Tro, håb og kærlighed
Elevbillede: Tro, håb og kærlighed
Elevbillede: Tro, håb og kærlighed
Elevbillede: Tro, håb og kærlighed
Elevbillede: Tro, håb og kærlighed
Hjertet
Korset - tro, håb og kærlighed
Teksten: 1. Kor. 13,1-13

Mannakorn 3: Om nåde og tilgivelse

I dag er det nådens stund
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener
Den gældbundne tjener

Mannakorn 4: Om at se

Hvis dit øje er lyst..
Snedronningen 1
Snedronningen 2
Snedronningen 3
Snedronningen 4
Snedronningen 5
Øjet - billeder på nethinden***pop-up
Øjet - hvad påvirker vores syn

Symbol- og billedvandring i Sthens Kirke

Sthens Kirke - Indgang
Forplads - Sthens Kirke
Stenen uden for kirken
Våbenhuset - Sthens Kirke
Indgang til Kirkerum
Kirkerummet
Gang mod undervisningslokale
Undervisningslokale med ikon
Klokkerne*pop-up

Dåb og døbefont
Due over døbefont

Døbefonten
Døbt til Kristus - døbt til hans død
Fisken på døbefonten (ICHTYS)
Hånden i døbefont
Jesu dåb - en ikon

Nadver og alter
Alteret

Kalk og oblat
Krucifixet - altervæggen

Ordet
Prædikestolen
Evangelistsymbolerne
Ikke lægge til - ikke trække fra

Fællesskab
Båden

De fem sten (Fællesskab)

H. C. Sthen
Flise med H.C.Sthens "logo"
Anno 1588 - Verdens undergang?
Den mørke nat (DDS 682)
Du Herre Krist (DDS 46)

Dåbshjørnet

Forløb med interaktiv tekst

Dåbshandlingen
Faddertiltale
Fadervor
Fredslysning
Indledende bøn
Korstegnelse
Lovprisning
Læsning om børnene
Læsning: Mig er givet al magt
Sov nu sødt, vers 5
Tilspørgsel (Trosbekendelse)
Velsignelse
Helliget blive dit navn
Barnekår hos Gud
De ulydige ånder
Genfødsel
Gennem vand
Guds Rige
Regnbuen som tegn
Amen
Den almægtige
Den frie vilje
Den frie vilje - Guds handlen
Den hellige, almindelige kirke
Forsagelsen
Født af jomfru Maria
Gud Fader
Helligånden
Himmelens og jordens skaber
Hvad er et menneske..
Hvorfor er der ondt, når Gud er god?
Jesus Kristus, Guds søn, vor Herre..
Korsfæstet, død og begravet
Kødets opstandelse, det evige liv
Nedfaret til Dødsriget
Om at se det skabte
Opfaret til himmels, siddende ved..
Pint under Pontius Pilatus..
Syndernes forladelse
Undfanget ved Helligånden

Lexicon

Oversigt over alle opslag i alfabetisk rækkefølge

Undervisningen

En videns- og oplevelseslabyrinth
Undervisningsvejledning
Andre opgaver - forskellige idéer
Forberedende Undervisning
Kontakt med redaktør - andre brugere
Om at lave collage (Øjet)
Om ikonerne
Oversigt over arbejdspapirer
Pilotprojekt
praktisk-teknisk
?