A t åbne en verden - Mannakorn - Frygt er ikke i kærligheden
Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud.
Joh 4,17-18:
Bundløse afgrunde
Man sidder en vinteraften hos nogle venner i en hyggelig, lun Stue. Man snakker, man forstår hinanden, er trygge. Så bliver det sent, og man bryder op - kommer ene ud under det uendelige Stjerneflimmer deroppe på den mørke Vinterhimmel. - Og Ens egen lille Verden er borte, man er selv et intet, her, hvor den dunkle Evigheds bundløse Afgrunde åbner sig mod En fra alle Sider, kun halvvejs skjult af det gennemsigtige Stjerneslør, tilvirket af Millioner Verdener. - -
Det er underligt, at vi Mennesker kan leve under sådanne Modsætninger, som ligger os så nær, omgiver os overalt..
Jakob Knudsen, dansk forfatter og præst, ca. 1920
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk