A t åbne en verden - Mannakorn - Frygt er ikke i kærligheden
..den fuldkomne kærlighed driver frygten ud.
Joh 4,17-18:

Vis mig dit ansigt - Kærligheden stærkere end døden

K ærligheden, hjertegløden,
stærkere var her end døden,
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted!
Af nr. 167 Den danske Salmebog

Dog ved jeg, min løser lever: Når min hud er skrællet af,
når mit kød er tæret bort,
skal jeg skue Gud,
ham og ingen fremmed skal mine øjne skue
Job 19,25..
Veronica svededug - traditionen fortæller at en kvinde ved navn Veronica med et klæde tørrede Jesu ansigt af for sved og blod på hans gang til korset på Golgatha.

På klædet dannedes en tro afbildning af frelserens ansigtstræk. Fortællingen stammer fra de apokryfe tekster. Klædet blev brugt som svededug, d.v.s. som det klæde der i den jødiske begravelsesskik blev lagt over den dødes ansigt, mens hele kroppen blev svøbt i ligklæder.

Man forestillede sig at der på den måde eksisterede et billede af Jesus ikke udført af menneskehånd.
Mange kunstnere har forsøgt sig med at lave portrætter af Jesus, som om det var svededugen.
En særlig intensitet har dette stik fra 1679 er udført af Claude Mellan. Intensiteten kommer bl.a. af at stikket består af én, ubrudt spiral.