A t åbne en verden - Mannakorn - Frygt er ikke i kærligheden - Angst æder sjæle
Lignelsen om den barmhjertige samaritaner
Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?« Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.« Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?«
Jesus fortalte en lignelse: >>>

Lukas 10,25-37

Vejen til Jeriko er meget øde