A t åbne en verden-Kristus-prisme-Øjet-

Firkort: [Se her]

Oversigt - Jesus

Begivenheder

Lære

Jesu fødsel

12 år gammel i templet


Dåb


Bjergprædikenen

Vandring på søen

Stormen på søen

Forklarelse på bjerget

Helbredelse af blind

Indtog i Jerusalem

Tempelrensningen

Nadver

Fodvaskning

I Getsemane have

Arrestation

Overfor Pilatus

Korsfæstelse

Nedfart og opstandelse

Om næstekærlighed

Om at tilgive og eftergive

Om Menneskesønnen - lidelse og død

Om magt

Om fred

Om rigdom og fattigdom

Om det nødvendige

Om dagligt brød

Om at reddes fra fortabelse

Om familie

Om tegn

Om at tjene andre

Om at dømme andre

Om Guds dom

Om det fortabte får

Om den gode gyrde

De sidste tider