A t åbne en verden - Kristus-prisme - Øjet - Jesus-sider

De sidste tider

"Dagen og timen" for dommedag havde Jesus sagt at ingen kunne kende ... men måske kunne man regne på årstallet!

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen.
Mt. 24,35-36
Klik på årstallene