A t åbne en verden-Kristus-prisme-Øjet-Jesus-sider- Fadervor

Fader vor

Vor Far >>

.. i himmelen. >>

La navnet ditt helliges.>>

La riket ditt komme.>>

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.>>

Gi oss i dag vort daglige brød,>>

og tilgi oss vor skyld,

slik også vi tilgir vore skyldnere.>>

Og la oss ikke komme i fristelse,>>

men frels oss fra det onde.>>

For riket er ditt, og makten og æren i evighet.>>

Amen