At åbne en verden -Fødselsikonen
Maria

Maria* ligger midt i billedet. Hun ser væk fra barnet - hen på jordemødrene og døbefont. Der er et vemodigt drag over Maria. Hun ser den skæbne, som venter den nyfødte - og den smerte han vil volde hende.
(På andre fremstillinger ser hun (sorgfuldt?) på Josef, på atter andre ser hun på barnet.)
På græsk har Maria tilnavnet Theotokos = den, der føder Gud.

Englen Gabriels ord til Maria, da han bebuder hende at hun skal føde Jesus
Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn
Luk. 1,31-32
Et tegn til modsigelse

Da Jesus var blevet født og renselsestiden var gået, tog de ham til templet i Jeusalem. Der var en gammel mand som hed Simeon. Han ventede og håbede på at Frelseren snart ville komme og da han så Jesusbarnet , vidste han at nu var hans ønske opfyldt. Han takkede Gud, velsignede Maria og Josef, og sagde så til Maria :

Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel og til at være et tegn, som modsiges , ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.
Luk 2,25-35


Griber Maria sig ikke til hjertet ved den gamle Simeons ord?
Udsnit af billede af Rembrandt
Jesus som 12-årig i templet