At åbne en verden -Fødselsikonen
Hyrderne
I egnen omkring Betlehem var der nogle hyrder*, som holdt vagt over deres hjord. En engel* lysende af Guds herlighed stod pludselig foran dem og de blev grebet af frygt. Men englen sagde til dem: Frygt ikke, for jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus, Herren. Dette er tegnet, I får: I skal finde et barn liggende svøbt i en krybbe...
Og sammen med englen var der med ét en himmelsk hærskare af engle. Da englene havde forladt dem, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind i byen og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet i krybben.
Og de fortalte, hvad englene havde sagt, og Maria gemte alle deres ord i sit hjerte.
Fra Lukas 2

O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunger under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder hører nyt fra Gud!

Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!
Grundtvig 1817

Hyrderne er på ikonen billede på den kirke, som opstod først og nærmest på Jesus: den jødiske - mens de Hellige tre Konger er billede på hedningernes kirke.
Virkeligheden på Jesu tid var, at hyrderne hørte til samfundets fattigste - og socialt var de ikke særlig ansete. De kunne ikke bruges som vidner i et retssag. Men for ikonmalerne er det vigtigste nok at de bliver billede på menneskene eller folket. Og menneskene er ringe og fattige - fordi de i sidste ende er skrøbelige, underkastet synd, sygdom og død.
I bibelsk sammenhæng er hyrden også et stærkt positivt billede - hyrden er den, der vogter og tager sig af sin hjord.
Den gode hyrde.