At åbne en verden -Fødselsikonen
Mørket
Den mørke grotte er billede på denne verdens mørke.
Kristus var hos Gud, var lys og var del af Gud selv før tiden begyndte. På et bestemt tidspunkt i tiden tømte han sig selv for den guddommelige magt og han tog bolig blandt mennesker og delte selv det at skulle dø med dem.

De første græske teologer kaldte det "kenosis" - det betyder "udtømmelse".

...han, som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov
at være lige med Gud,

men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på
og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske,
ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden,

ja, døden på et kors.

Derfor har Gud højt ophøjet ham
og skænket ham navnet over alle navne,

for at i Jesu navn
hvert knæ skal bøje sig,
i himlen og på jorden og under jorden,

og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære.

Fil. 2,6-11

Med os han bytter så underlig,
Guds Søn, vor broder fin,
vort kød og blod han tager på sig
og skænker os guddom sin.

En svend han bliver og herre jeg,
som før var fattig træl,
hans kærligheds dyb udgrundes ej
og ikke hans rigdoms væld.
DDS 91 (H. C. Sthen)