At åbne en verden -Fødselsikonen
Englene

Englene* er Guds sendebud. Når de optræder som de himmelske hærskarer er de også billede på Guds magt over hele universet.
På ikonen tilbeder de Frelseren - og én af dem forkynder fødselen til hyrderne.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
DDS 111 (B.S. Ingemann)

En engel fortalte nogle hyrder på en mark uden for Betlehem som de første og eneste om den underfulde fødsel julenat. Da englen havde forkyndt at verdens Frelser var født,
var der med ét sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Lukas 2,14