At åbne en verden -Fødselsikonen
De vise mænd Folkeslag skal komme til dit lys
og konger til din stråleglans.
....

de bærer guld og røgelse;
de forkynder Herrens pris.
Es. 60,1-6

Nogle vise mænd følger fra deres fjerne hjemlande en stjerne, som pludselig trådte frem på himlen, - en slags astrologer eller astronomer har de været. De har set jødernes nyfødte konges lys gå op, siger de til romernes lydkonge, Herodes - og de vil gerne tilbede ham. Han bliver bange for sin egen position, og vil have dem til at røbe for ham, hvor den nye konge er, men Gud både viser dem vej til den nyfødte og advarer dem mod at vende tilbage til Herodes. De giver den nyfødte kongelige gaver: Guld, røgelse og myrra.

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.«
Mt.2,1-2

For hos dig er livets kilde,
i dit lys ser vi lyset.
Sl. 36,10

De hellige tre konger eller de vise mænd er symbol på, at den frelse, Kristus kommer med, ikke bare er for hans eget folk, men for hele jorden. Også de fjerne, fremmede og dem, som søger gennem den gældende videnskab, kan finde vej til sandheden.
Folkeslag skal komme til dit lys, hed det allerede hos profeten Esajas.