At åbne en verden -Fødselsikonen
Jordemødrene

Jordemødrene forekommer ikke i Ny Testamentes fortælling om Jesu fødsel. Men i traditionen dukker de tidligt op. De skal fortælle at Jesus er rigtigt menneske - i kød og blod. Født og kommet til verden som mennesker nu gør. Det fad, de vasker den nyfødte i, fortæller mere: Det er tydeligt en døbefont.

Ordet blev kød og tog bolig iblandt os...
Joh. 1,14

Lovet være du, Jesus Krist!
at du menneske vorden est,
født af en jomfru ren og skær,
gladelig hilst af Himlens hær!
O, Gud ske lov!

Således elskede Gud verden...
Rigtigt menneske - i kød og blod