At åbne en verden -Fødselsikonen
Fristeren

Hyrden*, som taler med Josef, antager de fleste skal forstås som djævelen. Djævel kommer af det græske ord "diabolos" , som betyder bagtaleren, d.v.s den, som benægter Guds handlemuligheder og godhed - og her specielt om Gud kunne og ville blive menneske. Nogle steder kaldes djævelen Antikrist.
Her optræder han som den falske hyrde, som Jesus senere sætter sig selv som modsætning til: Jeg er den sande hyrde" (Joh. 10)

Forhærdede tidsel-gemytter,
så stive som torne og støtter,
hvi holder I Eder så ranke
i stoltheds fordærvede tanke!
H.A.Brorson - DDS 98

For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist.
2. Joh. 1,7

Hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter Faderen og Sønnen.
1. Joh. 2,22