Indeks - Oversigt over hele materialet

Credits

Tak til mange som på forskellig måde har bidraget med inspiration og idéer. En særlig tak til min kone og kollega, Thala Juul Holm, som dels er den daglige samtalepartner om alle de emner, som denne cd omhandler, dels må bære den særlige form for fravær som arbejdet ved pc'en ofte indebærer!

Alle billeder er søgt bragt med ophavsretholderens tilladelse. I enkelte tilfælde ved ældre kunst, som er hentet fra en privat diassamling eller forsvundne steder på nettet, er kilden ubekendt. Under alle omstændigheder tilhører copyright ophavsrethaveren. Billederne må ikke kopieres fra cd'en. Fotografier, collager, skitser mm., der er redaktørens egne, må bruges med angivelse af kilde.

Om bibelteksterne

Fødselsikonen

Ikonen

Rigtigt menneske
Foto: Morten Skovsted. Originaltitel: Gudsbevis!

Død fisk
Foto: Kristen Skriver Frandsen

Det folk, som vandrer i mørket
Kristen Skriver Frandsen

Forklarelsesikonen

Cyklist
- med tilladelse fra http://www.uwp.edu/photos/slideshow/biking.jpg

Mount Tabor
Med tilladelse. Findes på http://www.levitt.com/slideshow/s04p06.html

Citat af Hans Jørgen Nielsen
Citatet om mystisk oplevelse på cykel er hentet s. 170 i "Efter den fjerde whisky trak han pistolen". 1982. Jeg har tilladt mig at forenkle det. Her er den originale ordlyd.
"Da jeg kom op på bakken, afbrød jeg kørerytmen og rejste hovedet for at køre friløb ned ad den anden side. I det øjeblik skete det.
Jeg blev revet ud af min indre opslugthed, abrupt kastet ud i en voldsomt potenseret tilstand af lys og salig henrykkelse. Som om en hel masse diger brast inde i mit hoved på en gang og afstedkom en øjeblikkelig indre oversvømmelse: Jublende fred over alle bredder. Henrykkelse, ekstase er ord med et håndfast indhold. Jeg blev bogstaveligt rykket ud af en tilstand og hen i en anden og højere, uden nogen overgang. På samme måde får gamle, religiøse kerneord, der melder sig ('lys', 'salighed', 'jubel', 'fred'), i denne forbindelse en bundløs betydning, langt overskridende den normaltsproglige. Lys i mig. Og lys omkring mig. Over al forstand og hinsides ethvert sprog. De ord, jeg tvinges til at bruge, har en fæl klang af noget patetisk og sakralt. Sådan var det ikke. Det var helt hverdagsligt."

Nedfartsikonen

Ikonen

Joakim Skovgaard: Kristus i de dødes Rige
SMK-foto. Med tilladelse fra Statens Museum for Kunst.

Mannakorn

Snekrystal - Med tilladelse fra
http://www.mrs.org/microworld/

Hieronymus Bosch: De jordiske glæders have
- findes på http://www.openfrontier.com/dungeon/Paintings.htm

Par ved vand
Foto: Rein Nomm www.nomm.com/photo.html, Med tilladelse.

Jacob Holdt: En Fattig. (Med tilladelse)
Se: Amerikanske Billeder

Om at tilgive
Tegneserie af N.E.Steffensen. Med tilladelse fra tegneren.

Snedronningen
Illustrationerne er af V. Pedersen. H.C. Andersens Eventyr. København 1850.

Vejen til Jeriko
Foto: Kristen Skriver Frandsen

Jesussiderne

Giotto: Indtoget i Jerusalem
http://www.kfki.hu/~arthp/html/g/giotto/padova/3christ/scenes_2/chris10.html

Skitser ved Kristen Skriver Frandsen af: Tempelrensningen (El Creco), Fodvaskningen (Ford Maddox). Hyrden sætter sit liv til for fårene (Brueghel), Nikolajevits Ge: Jesus for Pilatus..

Mosaik, Ravenna: Kristus - Den gode hyrde

Albrecht Dürer: Tilfangetagelsen i Getsemane Have

William Hole: (ca 1920). Bøn i Getsemane Have og Vandringen på Søen

Rembrandt: Jesus som tolvårig i templet.

Ukendt: Jesus som tolvårig i templet

Leonardo da Vinci: Nadveren

William Blake: Kvinden grebet i hor

Fotos
Kristen Skriver Frandsen: Får i hule,

Nicolas Poussin:
Jesus helbreder den blinde ved Jerico

Carl Bloch: Bjergprædiken. Fra Nådestolen, Frederiksborg Slotskirke, Hillerød.

Sthens Kirke

Erik Heide: Tro, håb, kærlighed;, kirkeskib; krucifix; døbefont; evangelist-symboler, Sthens logo på flise. Med tilladelse fra kunstneren.

Fotografering: Kristen Skriver Frandsen, undtagen: kirkerummet og alterkalken, begge Herdis Thorsen.

Ikon Jesu dåb. Søster Abraham (Kirsten Stoffregen), Jerusalem.

Dåbshjørnet

Dåbsbarnet er Peter
med tilladelse fra Lau Lauritsen (weblog)