Vue: Mariæ bebudelse og Påske

Mariæ bebudelse er den sidste fastesøndag før palmesøndag. Indholdet har imidlertid ikke fastepræg - men er en fin forberedelse til påske, fordi bebudelsen forudgriber den gamle tids overvindelse, den tid som uhjælpeligt lå i syndens og dødens skygge - og påsken fortæller, hvordan synden sones eller tilgives og døden overvindes.
"Nu kom der bud fra englekor" som udgangspunkt for samtale
Mattias Grünewalds Bebudelsesscene på Isenheimeralteret - tolket af Erik A. Nielsen i "Solens Fødsel" 1998. Billedets rumlige opbygning og motivvalg kan bevidstgøre også nutidsmennesker om religiøsitetens og gudsforholdets forskellige "rum" og art.
Interaktiv tolkning på basis af Erik A. Nielsen. (NB. tænkt for underviseren). Billedet kan hentes i høj kvalitet på nettet, printes på transparent, og man kan fortælle og spørge sig frem med støtte af udprintet ark med enkelttolkningerne. Det interaktivt reagerende billede kan man bruge til at skabe sig overblik.
Palmesøndag: Indtoget i Jerusalem
Mt. 21,1-9
Teksten er tolkende genfortalt i et element som kom til i efteråret. Se her. Her foreslås Giottos billede anvendt som anskuelsesbillede. Der peges på, at betydningen af sagtmodighed skal overvejes og diskuteres.
Indtoget er en af Jesus-siderne i At åbne en verden
Skærtorsdag: Nadverens indstiftelse
Mt. 26,17-30
Der er en del stof om nadveren:
Men de fleste vil have undervist om nadveren på dette tidspunkt, og det vil ikke være almindeligt at placeringen i kirkeåret vil være første anledning.
Langfredag
Mt. 27,31-56 el. Mk. 15,20-39
Jesu Kristi Jesu Lidelse og død
Påskedag. Opstandelsen
Mk. 16,1-8
Opstandelse: De mest relevante elementer er Dåb, død og opstandelse 1 og 2
2. påskedag. Vandringen til Emmaus
Luk. 24,13-35
Billede fra Sthens Kirke. Povl Steffensens billede malet som en dobbeltfløjet altertavle til den midlertidige kirke. Hænger i den nuværende kirke på bagvæggen. Det er ikke den helt store kunst, men det er en usædvanlig vinkel at vælge at illustrere ordene "Han kom selv hen til os" - og dynamikken i hverdagsmenneskene, der møder hinanden er ikke til at tage fejl af: det er den opstandne som trænger sig ind i de to disciples lukkede verden. Se billedet i stor udgave her.
1. søndag efter påske. Bag lukkede døre
Joh. 20,19-31