- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Hvad skal jeg sige?

Det er det religiøse spørgsmål, udsprunget af undren

Det er dog også det spørgsmål, som helt banalt presser sig på for en underviser i kristendom, når man står overfor det faktum, at i morgen er der en klasse - elever i skolen, konfirmander i kirken - der skal undervises. Her er nærværende materiales intention umiddelbart at præsentere ideer til samtale, billeder, fortællinger, andre medier, arbejdsark osv, så man altid har en række måder, hvorpå man kan få det "sagt". Men det sigter også et lag dybere: I sin mangfoldighed og med dets åbne, også selvkritiske refleksioner, kan det måske lettere svinge med i den enkelte undervisers pædagogiske udvikling. Materialet er i stadig tilblivelsesproces - det formes løbende i en dialog med brugerne.

Redaktøren er kun en mail borte.

Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?

Brorson DDS 15

Dybvandsakvariet i Ålesund

?