- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Hvordan

Ideen i "Hvad skal jeg sige? Elementer til kristendomsundervisning" er at brugeren hurtigt kan finde inspiration til undervisningen som supplement eller fornyelse.

Dette er en kirke- eller konfirmandundervisningsversion. (Den tidligere parallelle folkeskoleversion er under redaktion)

Man navigerer via forskellige indeks (øverst) eller andre indgang (Se højre spalte på forsiden).
Der er mange krydshenvisninger (links) i materialet. Husk tilbage-knappen i din browser, når du skal hurtigt tilbage, hvor du var.

Temagrupperne er grundopdelingen i materialet. Organiseringen i grupperne følger til dels et ret klassisk mønster: Alment om tro, om skabelse, om bibel, om Jesus, om kirke og fællesskab. Oprindeligt afspejlede de et samlet forløb i 28 lektioner + en række supplerende kategorier. Der er dog mere stof end man på nogen måde kan få brug for

Måder at bruge materialet på

1.Inspirations- og idékilde
Man kan bruge de enkelte elementer til at supplere sin sædvanlige undervisning. Fra en lille overvejelse om en salme, fx: Du ved det nok mit hjerte - til hele fortælleforslag: Du Herre Krist. En linie i bibelens historie er også først og fremmest forskellige måder at fortælle på. Arbejder man mere tematisk, kan man gå til det tematiske indeks og finde fx. skabelse, og se om der er noget, der kan bruges i den sammenhæng, man netop er i.

2. Tekstbrug
De forskellige tekster, historier, bønner mm. kan enten være udgangspunkt for genfortælling eller de kan hentes og sættes ind i et arbejdsark e.l. Man henter en tekst ved at lave en blok, (træk med musen henover teksten), kopierer den (tast ctrl-c), og indsætter den i sit tekstdokument (ctrl-v).

3. Billedbrug
Det er "thumbnails" (små billeder i dårlig kvalitet), man umiddelbart ser på skærmen. Klik på billedet giver mulighed for at se det i fuld størrelse (obs! - de fylder undertiden mere end vinduet). Med højreklik med musen på det store billede, kan man gemme det et andet sted på harddisken og give det nyt navn - eller man kan kopiere det og eventuelt indsætte det i et dokument i ens tekstbehandling. De kan udskrives på over-head transparenter (også i farve, hvis man har farveprinter) - og bedst, bruges via projektor.

Rundt om materialet er der en lille ikon, der linker til "Om billeder" - hvor der både er tekniske overvejelser og tips, og videre link til forslag til analysemetode. Jeg har brugt nogle af billederne til billed-meditation. Se under "B", scroll til > Billede-iagttagelse i undervisningstype-indeks.

Billedsamlinger: Jeg har en særlig lidenskab for ældre bibelske billeder. I undervisningen skal de bruges med omtanke! Men til egen opbyggelse eller fornøjelse er der adgang til dem fra forsiden via banner i højrespalte [eller her]

4. Færdige arbejdsark
De færdige ark kan udskrives direkte, når de er åbnet, men ikke redigeres. De må altså bruges som de er - hvis man ikke vil til lidt gammeldags klippe-klistre-fotokopiere. Oversigt over færdige ark og brødtekst til egen fremstilling af arbejdsark: klik på Ark i toppanelet (eller her). Arbejdsarkene åbner automatisk i programmet Acrobat Reader.

5. Indgang til internettet
Rundt om i "Elementer.." er der henvisninger til nettet. I nogle tilfælde findes et egentlig undervisningselement eller forløb på nettet - eller der er henvisning til baggrundsstof. Normalt er linkene samlede i en særlig tekstboks. 
I temagruppen "Steder på nettet med relevans" er der en oversigt over egentlige ressourcesteder på nettet. [Her]

6. Udprintet
Hele "Elementer til Kristendomsundervisning" kan printes ud. Gruppe for gruppe. NB. Det drejer sig om op mod 2-300 sider. Siderne kan samles i en mappe. (Brug indekset "grupper" som indholdsfortegnelse). Det kan for nogle være nyttigt at kombinere en papirudgave med skærmlæsningen. (Så kan man have facts etc. ved hånden, også i timerne).

7. Sparringspartner
Jeg vil forfærdelig gerne have tilbagemeldinger om uforståeligheder i system, forklaringer mm - overalt i materialet. Og jeg bistår gerne med råd og ideer i konkrete sammenhænge. Som abbonnent har du også en sparringspartner i din undervisning. Dialog og kontakt er til gavn for alle brugere. Jeg svarer så hurtigt og vidt jeg kan.

Send en mail: [Her]

Kristen Skriver Frandsen


?