- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Hjemme- og afløsningsopgaver
Kan hentes nu:

Jesus som helbreder: Word-udgave
(Kan efter download udfyldes - eller udprintes, og udfyldes i hånden)

Kristi fødsel - tolkninger af en ikon: Word udgave
Kræver internetforbindelse til At åbne en Verden og integrerer Facebook.

Elevens downloadside (uden nedenstående instruks
Formålet med denne side - og opgaverne - er at underviseren får mulighed for at give elever/konfirmander opgaver hjemme. Opgaverne kan benyttes i forbindelse med fjernundervisning af en konfirmand i udlandet. Men de kan også bruges, hvis en elev/konfirmand fx. ikke kan deltage i en blok-dag, en week-end e.l. Eller hvis en har lyst til at yde noget særligt. De enkelte opgaver udvikles af redaktøren - men bliver ofte til pr. anfordring fra underviseren. Således de to første. Jeg integrerer dem i Hvad skal jeg sige? - og bruger materiale herfra - men tager meget gerne i mod særlige ønsker. De kan blive til glæde for andre. Har du brug for en - send mail. Denne service forudsætter dog abonnement på Hvad skal jeg sige? [Se her]
Men alle kan bruge opgaverne og Facebook-muligheden i forbindelse med brug af At åbne en Verden
Her er der fungerende link til arkene - men linket til relevant element i Hvad skal jeg sige? er kun til præsentationssiderne.
--

Hver opgave har nedenstående instruks til eleven:
Sådan svarer du:
1. Du kan svare selv om du kun læser spørgsmålene online. Så skal du skrive spørgsmålets nr og svar på et ark papir og aflevere det til underviseren. Du kan også skrive svarene i en mail og sende dem. (Husk spørgsmålets nr!)
2. Du kan downloade og udprinte word-dokumentet – og skrive svarene på arket – og aflevere.
3. Du kan skrive svarene i word-dokumentet på de stiplede linier. Slet de overflødige punkter. Print ud og aflever. Eller send som vedhæftet fil til underviseren.
?