Andet (90)

Her er der mange elementer - en del, som er meget snævert og specielt bundet til konfirmandundervisning.

Billedmeditation (Type: metaovervejelse)
Brylluppet i Kana. Dias-spil (Type: dramatisering, dias)
Dagens plakat (Type: oplevelse)
De fem sten (Type: oplevelse, fælles)
Den første time i konfirmandforberedelsen (Type: metaovervejelse (henv))
Den første time i konfirmandforberedelsen (Type: metaovervejelse (henv))
Den første time i konfirmationsforberedelsen (1) (Type: metaovervejelse (henv))
Det lidt der fordres) (Type: kvu:kirkehistorie 17-)
Det vigtigste (De ti bud) (Type: samtale)
Dias i undervisningen (Type: teknisk vejledning)
disciplin (Type: metaovervejelse - henv.)
Dåbens forløb 2 (Type: læsning, tekst)
evaluering af undervisningen, konfirmandernes (Type: individuel opgave)
Fadervor - daglig brug (i forberedelsen) (Type: praksis, fælles)
Fadervor - teksten som lille memorial (Type: arbejdsark - redigeret)
Formålet for konfirmandforberedelsen (Type: metaovervejelse)
Gaias børn (Type: video (henvisning))
Guds børn (Type: video (henvisning))
Gudstjenesten dengang jeg blev døbt (Type: individuel opgave)
Gudstjenestens tekster (Type: salmebogen, arbejde m.)
Hej Peter (Type: video)
Hundrede meter fri (Type: video (henvisning))
Hvad er du (Type: gudstjeneste (ungdoms-))
Hvorfor skal vi gå i kirke og hvorfor skal vi synge salmer? (Type: samtale)
individuel undervisning (XYZ) (Type: metaovervejelse)
Jesu mange ansigter (Type: gudstjeneste (ungdoms-))
Joakim Skovgaards billeder (Type: Forløb, ideer til..)
konf.dot (Type: internet - interaktiv)
Konfirmandaktion (Type: praksis)
Konfirmanders egne billedmeditationer (Type: praksis, skrive)
Konfirmandskriftord - et udvalg (Type: arbejdsark - redigeret)
Konfirmation - ordets betydning (Type: samtale, tema)
konfirmationen, forberedende gennemgang (Type: oplevelse, fælles)
Konfirmationsgaver (Type: idé)
Konfirmationshjælp, offentlig mm. (Type: Uden for undervisning)
Konfirmationsritual 1991 (Type: Ritual)
Konfirmationsritual, nyt (Type: Ritualforslag)
Konfirmationsvelsignelsen (Type: Basistekst (liturgi))
Kristi hænder (Type: oplevelse, billed-)
Lys og menneskeret (Type: gudstjeneste (ungdoms-))
Mannakorn (Type: Forløb, ideer til..)
Mogens Agerbos Præsteside (Type: Internet - idésider)
Morgensang med andagtspræg (Type: metaovervejelse)
Mysteriet ind i konfirmandstuen (Type: metaovervejelse)
Nadver i undervisningen (Type: oplevelse, gudstjenstl)
Prinsessen i kornmarken (Type: fortælling)
Prioritering af tema i kf-forberedelse (Konfirmandens egen) (Type: individuel opgave)
Rapport fra og materiale til konfirmandforberedelsen (Type: metaovervejelse)
Regnbuen; to konfirmanders bønner (Type: praksis, skrive)
Samtale mellem Brudgommen og Bruden (Brorson) (Type: kvu)

Billedmeditation - [top]
90.00/ 34 metaovervejelse billeder

Indhold: Billeder (dias) - ofte med tilhørende bøn, undertiden også salme og tekst.

Mål Give en fornemmelse/ oplevelse af hvad bøn er/ kan være; en minimumserfaring af hvad religiøsitet kan være - uden at ordene nødvendigvis bruges

Hvordan:
Billedet velegnet; det er i sin komposition mere end de enkelte dele og er der før det spørgende intellekt; bønnen er tilsvarende en udtryksform, som ikke med det samme skal analyseres, men åbne for det, som er større end en selv. Jeg har anvendt meget forskellige billeder; billeder, som kalder på den umiddelbare medleven, som suspenderer analysen længst muligt, billeder som er tvetydige, måske aggressivt vendt mod betragteren, og også billeder, som straks kalder på forbeholdet. Måske giver en sådan pluralisme en religiøsitetsform som er spændt ud mellem spørgen efter det, som åbner, og så refleksion.
I regelen bruges kun ét billede - det betragtes ukommenteret, gerne sådan at det føles lidt for længe (en lille opstand mod den ellers altid hektiske billedverden om os (bl.a Musikvideon); nogle gange diskuterer vi hvad billedet mon betyder inden den tolkende bøn, andre gange (senere i forløbet) får det lov at stå ukommenteret. Som variation kan bønnen være indspillet på båndoptager. Teksten til bønnen bør findes i arbejdsmappen. Undervisningsformen billede kombineret med ikke-liturgisk bøn, som foreligger skrevet i mappen, skal søge at undgå at konfirmanderne oplever sig omklamrede af præstens religiøsitet. Billedmeditationer kan lægges mere eller mindre tæt op af undervisningens aktuelle tema og det kan suppleres med relevante salmer og tekster.
Dias angående det tekniske.
99: I de senere år har jeg nedtonet brugen af billedet. Men jeg tror jeg kan finde på at tage sagen op igen - med samme styrke.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Brylluppet i Kana. Dias-spil - [top]
90.00/ 39 dramatisering, dias forvandling

Indhold:
Diasserie (selvfremstillet ved affotografering af Bibelselskabets tegneserie). Tekst: rollehefte til dramatisering

Mål at få fortalt historien anderledes, vise Jesus som andet end alvorsmanden

Hvordan:
Uden dramatisering sammen med konfirmanderne er serien fad.
Dramatisering: rollerne fordeles, indspilles på båndoptager uden billedledsagelse, afspilles derefter sammen med billedserien - kræver stram styring under indspilningen, går let for hurtigt. Der skal være god pause mellem replikkerne, for at billederne kan skifte i tide.
Billederne er hver enkelt billede affotograferet for sig.

Referencer:(s:1 - i :Jesu Moder. Bibelselskabets tegneserie. -

| Joh. 2, 1-11 Teksten


Tekst:
0. Speaker: God Aften, Galilæa! Det er Galilæa lokal Radio og TV. Man har hørt en del om denne Jesus, som drager omkring og har omgang med de særeste eksistenser. Vi har længe forsøgt at få fat i ham. Men nu har vi fundet ham; vi fandt ham ved et bryllup - af alle steder i Kana. Hans mor Maria og i hvert fald nogle af hans tilhængere er her også. Festen har været i gang et godt stykke tid.

1) Faderen:
"Jesus! Velkommen - slå dig ned her sammen med dine venner!"

2) Skafferen:
"Stilhed, - - - velsignelsen!"

3) Faderen:
"Må den Ophøjede velsigne dette ægtepar. Må han give dem fred, ære og et langt liv - og må deres børn forgylde deres alderdom."

4) Alle:
"De nygifte leve!"

5) Brudgommen:
"Hvad venter du på, skaffer. Få skænket mere vin, ellers bliver det en trist fest".

Skafferen:
"Det kan jeg ikke - vi har ikke mere - den er sluppet op."

6) Brudgommen:
"Hvad skal vi dog gøre?"

7) Speaker: "Det er jo en katastrofe, vi er blevet vidner til. Endnu véd de øvrige gæster ikke noget. Det Maria, Jesu mor vi har i billedet lige nu."

8) Maria:
"De har ikke mere vin, Jesus".

9) Jesus:
"Kvinde! - det skal du ikke tage dig af - min time er endnu ikke kommet."

10) Discipel:
"Hvor siger han 'kvinde' til hende - og hvad mon mener med 'sin time'?"


11) Maria:
"Gør alt, hvad Jesus siger I skal gøre."

12) Jesus:
"Fyld renselseskarrene der med vand."

13) Tjener A:
"Hvorfor skal vi dog det?"
Tjener B:
"Gæsterne skal vil ikke vaskes midt i maden?"
Tjener A:
"Man vasker sig da inden man spiser"
Tjener B:
"Mystisk".

15) Tjener A:
"Så, nu har vi fyldt de seks krukker!"
Jesus:
"Godt, bær dem hen til skafferen".

16) Skafferen:
"Herlig vin, hvor har I den fra?"

17) Skafferen:
"Man plejer ellers at begynde med at sætte den gode vin frem og så senere, når gæsterne er blevt berusede, sætter man den mindre gode frem. Men du har gemt den bedste vin til sidst.

18) Tjener B: Det var ligegodt!!! Vi fyldte vand i krukkerne og nu er det vin.

19) Tjener A:
"Det kan man da kalde forvanding"

Speaker:
"Ja, det var en forvandling: fra næsten katastrofe til fest igen.
Og hermed siger vi farvel og på gensyn fra Galiæa lokalradio og TV."


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Dagens plakat - [top]
90.00/ 42 oplevelse metoder

Indhold: en plakat som samler et tema op fra sidste gang - evt. noget som en konfirmand har sagt - et skriftord der forholder sig til det .

Mål at få repeteret en problemstilling

Hvordan:
eksempel: to konfirmanders umiddelbare reaktion på valget i Den Hemmelige Vej, nr. 36: enten "Du må heller holde dig lidt på afstand af tømrerens ideer og trækker dig tilbage" - eller: "Du tager en kande. Selvfølgelig kan vand blive til vin. Blæs på alt det gamle. Det kan blive nyt". - Vælg det nye! overtalte de af deres hjertes inderste overbevisning, den der skulle vælge. Til næste time laves en plakat, med fx. Mk. 2,22 og 2. Kor. 5,17b stort sat op - med eventuelt billede / grafik - som anledning til at tage tråden op, uddybe spørgsmålet.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
De fem sten - [top]
90.00/ 45 oplevelse, fælles fællesskab

Indhold: De fem sten i Sthens Kirke komb. med Kirken den er et gammelt hus. DDS 280.

Mål hvad / hvem er kirken - bygningerne eller menneskene

Referencer:(s:18 - i :Gennem vand - et hefte for unge der døbes Frandsen, Kristen Skriver

| 1 Pet. 2, 4-5 Teksten


Tekst:
Levende sten
I Sthens Kirke i Helsingør er der indmuret fem vinde og skæve sten i den ellers regelmæssige hvide mur. Det er sten fra de to ældre kirker, hvis sogne kirkens sogn er skilt ud fra - et 500 år gammelt sogn og et "ungt" på hundrede. De er grundsten, bag dem ligger kirkens grundstensdokument. Man lod ledere af børnearbejdet, menighedsrådets formand og andre ikke-professionelle murere lægge stenene. Det blev som det som man kunne tænke sig, lidt op og ned, og det ville murermesteren gerne rette op på. Men kirkeværgen sagde nej: "Her har vi kirkens allerførste, vigtige symbol: I den skal der være plads til alle slags mennesker, unge, gamle - og gerne dem der er lidt til en side og dem som ikke nødvendigvis går de snorlige veje."
Derfor blev de ikke rettet og ikke kalket over.

***
Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men som er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv bygge op til et åndeligt hus..
1. Pet 2,4-5
***


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Den første time i konfirmandforberedelsen - [top]
90.00/ 52 metaovervejelse (henv) start, forberedelsens

Indhold: Gudstjeneste: salme, fx. 696; trosbekendelse*; fadervor*; med forklaring; ny salme, nr. 12 i SK (Lyset er kommet); i kirken - dens historie fortalt; eventyret Tommelise; Brevet fra onkel*; Kristus underviser. Barlach.*. * = findes i materialets arbejdsbog.

Mål - sammenhængen mellem forberedelsestid og konfirmation skal understreges allerede de første gange

Referencer:(s: - i :Tro, håb og kærlighed. Undervisningsvejledning 2 Mogensen, Kaj


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Den første time i konfirmandforberedelsen - [top]
90.00/ 997 metaovervejelse (henv) start, forberedelsens

Indhold: Gudstjeneste: salme, fx. 696; trosbekendelse*; fadervor*; med forklaring; ny salme, nr. 12 i SK (Lyset er kommet); i kirken - dens historie fortalt; eventyret Tommelise; Brevet fra onkel*; Kristus underviser. Barlach.*. * = findes i materialets arbejdsbog.

Mål - sammenhængen mellem forberedelsestid og konfirmation skal understreges allerede de første gange

Referencer:(s: - i :Tro, håb og kærlighed. Undervisningsvejledning 2 Mogensen, Kaj


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Den første time i konfirmationsforberedelsen (1) - [top]
90.00/ 444 metaovervejelse (henv) metoder

Indhold: Barlach: Kristus underviser. Fadervor. Trosbekendelsen. En bøn (konf.forb.), Brev fra onkel (Jesper Kallesøe). Om bøn (km).
Fil. 4,6-7.

Mål

Referencer:(s:1 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Det lidt der fordres) - [top]
90.00/ 499 kvu:kirkehistorie 17- etik

Indhold:

Mål

Tekst:
Henrik Gerner d. y. (1701-1786
Mange tænker, at dertil udfordres noget højt og stort, noget tungt og besværligt, noget, som de med egen Formue og Kraft skal bringe tilveje; men det er ikke saa. Dersom noget saadant blev fordret af dem, og de af Nød blev tilbage og kunde ikke komme af Sted dermed, saa havde de noget at undskylde dem med. Men nu fordres intet saadant af dem, men det kommer blot an paa, at vi hører Guds Søns Røst, at vi i Sandhed antager og tror det Evangelium, som bliver os forkyndet om Naade og Syndernes Forladelse i hans Navn og i hans Blod; deri bestaar hele Sagen, dermed følger strax Liv og Salighed..
Er der nogen - vil han sige - han maa være, hvem han vil, han maa have gjort nok saa meget ondt og bedrevet nok saa mange Synder, han maa føle sig nok saa elendig og jammerlig, saa skal dette altsammen dog ikke hindre ham, der skal ikke i ringeste Maade derpaa blive reflecteret; naar det bare er sandt, at det er ham om Naade og Barmhjertighed..


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Det vigtigste (De ti bud) - [top]
90.00/ 738 samtale loven

Indhold: Samtale om det vigtigste i tilværelsen - og om hvilke "bud" , der kunne sikre eller fremme det vigtigste

Mål Gennem negativt afsæt bane vej for forståelse for Gud som Gud, der åbenbarer sig

Hvordan:
På grund af sygdom havde min kollega haft mit hold sammen med sit og undervist i de ti bud - hvilket jeg selv ret sjældent gør (undtagen det første). Jeg havde ikke helt fået at vide hvormeget og hvordan, og besluttede at samle om med denne lidt "skæve" indgang: Hvordan ville vi forme de ti bud, hvis de skulle værne om det for os vigtigste?
Eleverne skrev tre bud hver på det vigtigste på en lap papir, derefter fik vi dem på en liste på tavle. Dernæst talte vi os frem til en række mulige formuleringer (se tekst). Sammenlignende samtale om Bibelens ti bud - hvad mangler vi - (hvad mangler bibelen?) - hvorfor?
Det første bud kommer til at mangle - (2 hold). Måske skal man tale om hvorfor, og eventuelt fortsætte med Det vigtigste i kristendommen (hvor gudsforholdet også står som det første.
Man kan altid diskutere om det er forkert med et negativt afsæt - men det er tydeligt at vores kultur, som den spejler sig i elevernes umiddelbare erfaringsverden, ikke af sig selv fører tanken hen på Gud.

| 2 Mos. 20, 1-17 Teksten


Tekst:
Eksempel et holds nedskrift:
Fred - godt helbred - mig selv - venskab (5) - familie (6) - tv (2)- internet - kærlighed (2) - spil (tips) - et langt liv- sport/fodbold (3).

Vi talte os frem til følgende bud:
1. Du må ikke forråde. (Venskaber)
2. Du Skal elske og respektere din familie
3. Lev sundt
4. Du må ikke kede dig (tv - sport)
5. Du skal holde dig i form (Godt helbred)
6. Elsk de andre mennesker (kærlighed)
7. Skab rimelig lighed mellem mennesker (fred)
8. Tro på dig selv (mig selv)
9. Du skal fortælle, hvad du ved til dem, det vedkommer


Baggrundsstof:
1999: I en tid, hvor selv præster (Anne Braad, TV2, november), mener at bindingen til snart mere end 2000 år gamle tekster og teologiske synsvinkler er en hæmning, som kirken bør kaste af sig (sammen med de præster, der er uddannet til at arbejde udfra denne vinkel), og hvor kirken må arbejde med det eneste mennesket egentlig kan tale om, nemlig sig selv, forekommer det mig vigtigt alle steder at arbejde med begrebet åbenbaring; (har AB ret - er den ikke mulig - kan mennesker ikke tale om den?)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Dias i undervisningen - [top]
90.00/ 73 teknisk vejledning teknik

Indhold:

Mål

Hvordan:
Mange dias nævnt under "billedmeditation" er affotograferede fra forskellige bøger eller blade (reklamer). Med et spejlreflekskamera og makro/zoom objektiv og indirekte sollys er det en relativ let sag at få meget gode dias fra bøger. De bliver ofte bedre end de diasserier, som kan købes, som under masseproduktionen mister farve.
Andre er hentet fra de forskellige udgivne diasserier - bl. a. fra Materialecentralen.
Man kan også scanne og dernæst printe ud på farveprinter på transparent til brug for Over-Head. Det er ofte nemmere, men man har ikke samme intensitet i billedoplevelsen ved Over-Head som ved dias.
Det
praktiske om brugen af billeder


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
disciplin - [top]
90.00/ 76 metaovervejelse - henv. metoder

Indhold: Henvisning til Kaj Mogensens betragtninger over problemet disciplin

Mål - at pege på at det ikke er umormalt at der er problemer, og at der er sammenhænge mellem såvel motivation som undervisningsform og problemerne, men at også andre faktorer spiller ind.

Hvordan:
- en af de i litteraturen få overvejelser over forholdet. Gode overvejelser over forholdet skriftligt/mundtligt og differentieret undervisning.

Referencer:(s:24 -31 i :Tro, håb og kærlighed. Undervisningsvejledning 1 Mogensen, Kaj


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Dåbens forløb 2 - [top]
90.00/ 505 læsning, tekst dåb

Indhold: Barnedåbens forløb ifølge ritualbog

Mål skal næppe nogensinde læses med konfirmander, men kan indgå i tekstmateriale

Tekst:
LOVPRISNING
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

BØN
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.
Vi beder dig: Tag i nåde mod det barn, som vi dag bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed, og bevar det i dit samfund både her og hisset! Amen.

FORSAGELSE og TROSBEKENDELSE
Vi forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen
Vi tror på Gud Fader, den Almægtge, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?

LÆSNINGER
Således taler vor Herre Jesus Kristus: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Evangelisten Markus skriver: Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev vred og sagde til dem: Lad de små børn komme til mig, det ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hændene på dem og velsignede dem.

KORSTEGNELSE:
Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn

Barnet, dr skal døbes, bæres hen til døbefonten. Præsten tegner derefter med hånden kors for ansigtet og brystet på den, der skal døbes, og siger:

Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

TILSPØRGSEL
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen - Ja!
Tror du, som bekendelsen lød, på Gud Fader, den Almægtge, himlens og jordens skaber - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, Vor Herre?
Tror du på Helligånden - Ja!
Vil du døbes på denne tro! - Ja!

DÅBSHANDLING
Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger: N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang nu og til evig tid! Amen.

FADERVOR
Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldneo og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

TALE TIL FORÆLDRE OG FADDERE

FREDSLYSNING
Fred være med jer.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
evaluering af undervisningen, konfirmandernes - [top]
90.00/ 101 individuel opgave evaluering

Indhold: På individuelt stilet evalueringsark bedes eleverne huske det billede, som sagde dem mest; emne, som sagde dem mest; den fortælling,der var bedst; det, som var sjovest, i det hele taget - og begrunde det.

Mål få eleverne til at reflektere forløbet - give underviseren et indtryk af, hvad der har "fungeret"

Hvordan:
Udføres en af de sidste gange; konfirmanderne tager det i reglen meget alvorligt. Ca. 20 minutter. Andre spørgsmål kan ønskes belyst.
Det er en god idé at det bliver klart, at det virkelig skal bruges - det kan ske ved at nogle svarene indgår i folderen der udsendes til næste års konfirmander - eller ved at evalueringen bruges i sogneavis e.l. -- Jeg tror, det er vigigt at spørge "positivt" og konkret, dvs så lidt som muligt bede dem tage stilling til, hvad der var dårligt (det ved man godt selv, og der er ingen grund til på falderebet at lade konfirmanderne lede det frem, og derefter have det forrest i deres bevidsthed. Men mulighed for kritik, evt. forslag til hvad der kunne være bedre er det godt at have med.
Se individuelt stilet evalueringsark.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor - daglig brug (i forberedelsen) - [top]
90.00/ 104 praksis, fælles bøn

Indhold:

Mål Fortrolighed med fadervor

| Mt. 6, 9-15 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor - teksten som lille memorial - [top]
90.00/ 924 arbejdsark - redigeret fadervor

Indhold: Teksten Fadervor i a-6 format. Nb: 92-oversættelsen. Det færdige ark med 4 x fadervor.

Mål At eleverne kan få fadervor som lille Memorial

Hvordan:
År efter år har konfirmander bedt mig om at lave en lille seddel med fadervor til dem. Nu har jeg gjort det. De mener åbenbart selv at de vil gemme den og se på den.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Formålet for konfirmandforberedelsen - [top]
90.00/ 121 metaovervejelse metoder

Indhold: Mine forsøg på at bestemme formålet. Samt formålsbeskrivelse fra 1841 om religionsundervisningen. (Baggrundstof)

Mål

Tekst:
1) Åbne konfirmandernes bevidsthed for at der er noget, der hedder religiøs erfaring - eller styrke den side i deres bevidsthed, som erfarer religiøst
2) give dem noget af den kristne traditions "sprog" for religiøs erfaring - i det mindste et passivt sprog -

3) dette noget i kristendommen skal især være det, som fortolker bruddet, overgangen, krisen - identitetsproblem - og gør det under fortegnene: accept - forvandling - drøm/længsel
- og i relation til konfirmandernes livssituation
(ksf 1992).
1999: Nu lægger jeg mere af vægten på det som er svar på de helt almene religøse spørgsmål: hvorfra, hvorhen - hvorfor (lidelse og død)?


Baggrundsstof:
.. .. en formålsbeskrivelse fra Undervisningsplan 1841 i Helsingør om religionsundervisningen i realskolen: " Den største og vigtigste opgave for skolen er at behandle religionsundervisningen på det omhyggeligste og samvittighedsfuldeste, således som den hellige skrifts ånd fordrer det, så de unge hjerter bevares fra eensidig pietismus og hyklet andagt, og ledes til en i den inderligste kærlighed og dybeste beundring begrundet, klar, kraftig virksom tro, der kan blive det en sikker støtte, såvel imod forførelsens magt, som i mod skæbnens slag." Træk af skoleudviklingen i Helsingør 1857-86 s 11.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Gaias børn - [top]
90.00/ 825 video (henvisning) etik

Indhold: 30 minutters video. Henvisning til kort beskrivelse på skole-kirke.dk.

På www: Kort omtale af filmen Gaias børn på Skole-kirke.dk; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Guds børn - [top]
90.00/ 849 video (henvisning) fællesskab

Indhold: Film på 90 min. Video privat, kun via biograf

På www: Beskrivelse på Skole-kirke.dk; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Gudstjenesten dengang jeg blev døbt - [top]
90.00/ 604 individuel opgave salmebogen

Indhold: Konfirmanden læser de tekster, som blev læst ved gudstjenesten, dengang han/hun blev døbt

Mål Arbejde med salmebogens tekst-bog med et udgangspunkt med en vis personlig tilknytning.

Hvordan:
Ved hjælp af dåbsattest og f.eks. gamle kirkeblade rekonstrueres dåbssøndagen.
98: Jeg (ksf) prøvede at lade et hold gå i gang med opgaven - tilmed med opfordring til at finde sætninger, som måske kunne bruges som konfirmationsord. Det sidste er for svært for de fleste - bl.a fordi der sjældent er egnede ord. Enten skal man begrænse sig til øvelsen "brug af salmebogen" eller også skal der laves et egentligt detaljeret opgaveark.

Referencer:(s: - i :Enkeltelement Svend Kjærgaard (1999)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Gudstjenestens tekster - [top]
90.00/ 724 salmebogen, arbejde m. gudstjenesten

Indhold: Forslag til at arbejde udfra gudstjenesten ved ens dåb.

Mål

Hvordan:
Se Gudstjenesten dengang jeg blev døbt


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hej Peter - [top]
90.00/ 141 video konfirmation

Indhold: Videofilmen "Hej Peter" (34 minutter) med forarbejde.

Mål Vægten kan lægges forskelligt. En model til identifikation af forholdet til forældre/familie (overgangsritualet, frigørelsesprocessen i kærlighed) eller til overvejelse af den mulige ærlighed i forhold til det at tro - endelig identitetsspørgsmålet, maskerne.

Hvordan:
Undervisningsvejledning vedlagt filmen. Filmen lægger mest vægt på identitsspørgsmålet. Frigørelsesprocessen, overgangsfasen og krise dog antydet. Konfirmandreaktionen: For mange tanker (Tanja), dårligt skuespil - spontant undervejs! (Julie D).
Kan eventuelt bruges ved konfirmandstart - se da tekst. Her er arbejdsarket tænkt brugt før filmen er set. Som Eye-Opener. Pædagogisk er det i regelen dødkedeligt med al for meget skriftlig efterforarbejdning på en oplevelse - men et forarbejde kan skærpe og præcisere oplevelsen.
Fimen er nu (2004) lidt alderstegen. Der er vist for stor afstand. Jeg bruger den ikk længere.
(Se Arbejdsark).

Referencer:(s:1 - i :Hej Peter. Video fra Materialecentralen


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hundrede meter fri - [top]
90.00/ 817 video (henvisning) liv/død

Indhold: Film 3 minutter.

På www: Beskrivelse på skole-kirke.dk; ; ; ;

Mål

Hvordan:


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvad er du - [top]
90.00/ 153 gudstjeneste (ungdoms-) identitet

Indhold: Ungdomsgudstjeneste - se tekst

Mål

Tekst:
Ungdomsgudstjeneste d. 24. oktober 1990
Indgangsbøn
DDS 2
Bøn (kollekt)
Gud - hvem er jeg? Et tilfældigt spejl fanger mit billede.
Er det en fremmed? Nej, det er mig. Hvem er jeg? Hvad er jeg? én blandt 5 milliarder? Et støvfnug i universet? Bestemt og styret af kræfter og magter?
Gud, vi vil gerne være kendt - ikke berømte - men kendt af nogen. Vi tror, du kender os og vedkender dig os.
Amen.

Velkomst - og indledning

4 udsagn (læst af deltagere):
1)
"Jeg er løve. Jeg er selvsikker, myndig, aktiv, udadvendt, karakterfast, selvbestemmende, kreativ, gavmild og medfølende.
Men jeg er også dominerende, selvoptaget, magtbegærlig, overdramatiserende, utålmodig og rethaverisk."
2)
"Jeg er chefsekretær i et privat firma. Jeg er uddannet på Handelshøjskolen. Jeg rejser en del; jeg køber kun tøj af ordentlig kvalitet"
3)
"Jeg er søn af arbejdsmand Jens Peter Jensen, Helsingør, som igen er søn af husmand Arne Jensen, Tikøb; min farfar kom oprindelig til egnen fra Gilleleje, hvor hans far igen var fisker."
4)
"Hvad? Mig? Jeg er ikke noget. Ikke noget særligt i hvert fald. Skoleelev, men det er jo ikke noget. Nej, det kan jeg ikke svare på".

Evangelielæsning: Joh, 1,35-51

DDS 46

Prædiken elementer:
Hvad er du svarene - - sikkerheden/usikkerheden i dem, tidstypisering af dem. "jeg er bare mig" mest sympatisk, ærligt usikker - men altså usikker
du er.. i evangelieteksten
pointen er bestemmelsen "Himmelen er åben", (= Guds barn, fødte ikke af kød og blod, mands vilje),
kombineres evt. Med "jeg tror på mig selv" konfirmands eget jfr. Sekvens K 1 - positivt forstået;

sk: 74

Gud, vi takker dig fordi vi kan tro at vi er noget; du har vedkendt dig os, og vi kan tro på at en kærlighed og en magt vil bære os, så der altid er fremtid og håb. At vi, selv om vi ikke synes vi er noget, kan opdage at vi er det. Lad himlen åbne sig over os, så vi kan tro også på os selv. Når vi alligevel svigter, så tilgiv os, så liv, håb og mulighed stadig åbner sig foran os.
Fadervor

læsning: Nu ser vi jo i et spejl, i en gåde, men da sal vi se ansigt til ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, lige som jeg jo selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro håb og kærlighed; disse tre, men størst af dem er kærligheden. (1. Kor 13,12-13)
bøn

Velsignelse

sk 108

Note:
Astrologi-udsagnet er skrevet på grundlag af
Astrologi 13, Basistydning 1. Per H. Christiansen. Zodiac 1987. s.15.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvorfor skal vi gå i kirke og hvorfor skal vi synge salmer? - [top]
90.00/ 834 samtale undervisningen

Indhold: Parallel til at tage kørekort, som kræver både teori og praksis. Den danske gudstjenestes særpræg som salmesangsgudstjeneste.

Mål Fra den kirkelige verden at drage en parallel til det ude i verden og i elevernes øjne selvindlysende agtede: at tage kørekort.

Hvordan:
På spørgsmålet om hvorfor skal vi gå så og så mange gange i kirke, drager man en parallel til det at tage kørekort. Det er ikke nok at gå til teori, man må også prøve at køre i praksis. Gudstjenesten er kristendommens praksis; når vi i så høj grad skal synge salmer også i undervisningen er det fordi den danske gudstjeneste i høj grad er en fællessalme-messe. Man kan kort fortælle om andre former gudstjeneste, den romersk-katolske, den græsk-ortodokse, måske kvækernes gudstjeneste. Og pege på at bønnen og billeder og forkyndelse i høj grad i den danske gudstjeneste bæres af salmerne.
(Idé tjh, denne udformning: ksf)

Referencer:(s: - i :Enkeltelement Thala Juul Holm


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
individuel undervisning (XYZ) - [top]
90.00/ 181 metaovervejelse metoder

Indhold: Individuel undervisning på arbejdsark som i ydre form er arbejdsblade til mappen, men individuelt udformede. Minimum med elevens navn printet på. Ideelt individuelt udarbejdet respons på konfs arbejde på tidligere ark.

Mål Undersøge om den individuelle kontakt giver mulighed eleverne mulighed for at meddele noget, som ellers har svært ved at komme frem på hele holdet. Negative sider ved formen observeres.

Hvordan:
Det opfattes af de fleste som mere "respekt" om deres løsninger på opgaver at deres navn på forhånd står på arket.
Kræver PC og tekstbehandling/database - og en del skrivearbejde for præsten.
Er der en fare ved at dele af undervisningen ikke er fælles? Sammenlign Kaj Mogensen Tro, håb og kærlighed, Undervisningsvejledning 1, s. 29.
Januar 93: Det er vigtigt at huske at de fleste konfirmanders foretrukne referensramme/ samtalepartnere er de jævnaldrene, kammeraterne - det er deres reaktioner, der først og fremmest interesserer dem, ikke en eller anden lærerpersons eller en anden voksens. Enkelte på et hold spiller mere personligt ud på de individuelle svarark, men har også snarere behov for præsentation for gruppen - end en individuel reaktion fra underviseren. En balance mellem udlevering af den enkeltes svar (anonymitet) og inddragelse af konfirmandernes naturlige interesse i hinanden er nødvendig. Se fx. en mulig form i elementet Konfirmandernes egen billedmeditation.
Fra 1995: Jeg er gået bort fra ideen - mest fordi den er for tidskrævende.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Jesu mange ansigter - [top]
90.00/ 194 gudstjeneste (ungdoms-) Jesus

Indhold: Gudstjenste med prædiken ved hjælp af en række dias med fremstillinger af Jesus - billedrækkefølge med stikord til prædiken

Mål Vise Jesu skikkelsen så facetteret som muligt

Hvordan:
Præludium
indgangsbøn
indl.: Hvad er gudstjeneste

[SK = Salmer og Kirkeviser]

1) SK 74 Guds kærlighed er strand og grønne enge

Bøn (indl. om bøn, jeres fader i himlen ved hvad I trænger til før i beder ham - bøn, ordene, er altså som gudstjenesten for vores skyld)

Gud vi beder dig: Vis os dit ansigt. Vis det i det menneske, som tog bolig i blandt os, var din tolk, din søn, dit billede. Lad os se de mange sider - så vi tror at der er plads - også for os - i din virkelighed og kærlighed.
Amen.

Mt. 14,22-36
2) Herre frels os
(Kaj Mogensen: Tro, håb og kærlighed, s. 48)

Jesu ansigter (dias-prædiken)
på baggrund af Per Jensen: Jesu mange ansigter. En film og Diasserie. (Se ELEMENT forløb 30.00 ff)

3) SK 102
Herre du vandrer forsoningens vej

bøn
Gud, vi takker dig, fordi du blev menneske i Jesus Kristus og viste dit ansigt i hans. Vi bliver aldrig fremmed for dig eller for hinanden, når vi ser det. Ingen storm er for stærk, intet mørke er for mørkt, når du er tilstede. Gud vi beder dig: lad os altid have øje for det.

Velsignelsen
(NB ansigtet - "forklaring"?)

4) SK 108
Du som har tændt millioner af stjerner

Referencer:(s: - i :Jesu mange ansigter Jensen, Per

Tekst:

Billedforløb til gudstjenesten
billedkommentaren bør være kort - målbeskrivelsen her giver en antydning af indholdet i kommentar - brug eventuelt spørgende form.

Åby-krucifikset 1)
Dias: fra Åby kirke ca. fra 1100 tallet
Mål: I den strenge vikingekonge at se modstykket til den stærkt lidende Kristus
Den gode hyrde (Brueghel)
Dias: Brueghel: Den gode hyrde
Mål: se hyrden som den der giver sit liv
Den gode hyrde (Ravenna) 1)
Dias: fra Ravenna, kejserinde Galla Placidas gravkapel
Mål: kontrast til ovenstående
Den lidende Kristus (Grnewald) 1)
Dias: Udsnit fra Isenheimeralteret (1512-1516)
Mål: Vise gotikkens lidende Kristus -
Ecce Homo (Rouault)
Dias: Georges Rouault (1871-1958) 1)
Mål: se den særlige glød fra baggrunden - se mennesket, som vi kan genkende os selv i
Jesus helbreder syge (Rembrandt) 1)
Dias: Rembrandt (1606-1669)
Mål: - kfgds sammenhæng: nu at vise ikke bare Jesu ansigt - men Jesus som handlende, helbredende
Kommer til mig
Dias: Alterstatuette af Thorvaldsens Jesusskulptur i Kbh.s Domkirke
Mål: At lade det lidt blege, fade, men ofte konfirmandens, Kristus billede oplades af den forhåbentlig stærkere sammenhæng. Måske kun ledsaget af spørgsmålet: er dette for blegt?
Kristi ansigt (Picasso) 1)
Indhold: Dias: Pablo Picasso: Christus 1959
Mål: at vise Kristus i moderne streg - (set med en ikke-bekendende? kunstners øjne) -
Kristi ansigt - alfa og omega 1)
Indhold: Dias: fra Comidilla katakomben under Rom
Mål:
Nadveren (Nolde) 1)
Indhold: Dias (1909) af EMil Nolde (1867-1956)
Mål: Ved at se på lyset og farvesætningen, at "ihukomme" nadverens dobbelthed: Jesu viden om hvad der skal ske - disciplenes mangel på samme - og så se fællesskabet der er endda
Vandringen på søen
Indhold: Dias: Maleri af William Hole
Mål: - se Jesu skikkelsen som det spøgelsesagtige uvisse
Veronica svededug
Indhold: Dias: Veronica svededug
Mål:

1) Dias findes i serien: Jesu mange ansigter Film og diasserie af Per Jensen, Materialecentralen.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Joakim Skovgaards billeder - [top]
90.00/ 912 Forløb, ideer til.. billeder

Indhold: At lade den bibelske historie som den bliver fortalt i Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke styre et konfirmandundervisningsforløb - eventuelt med afsluttende ekskursion til kirken.

Mål

Referencer:(s: - i :Enkeltelement Birgit Holm

Baggrundsstof:
Inspirationsbog - billedkilde: Erik og Johannes Aagaard: Bibelske Billedmeditationer - over Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke. Religionspædagogisk Forlag 2001.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
konf.dot - [top]
90.00/ 920 internet - interaktiv undervisningen

Indhold: En hjemmeside ved Christina Smith - med mulighed for interaktiv undervisning af konfirmander - udskrivning af opgaver mm. - beregnet for egen kirke, men absolut med materiale, andre kan bruge.

På www: konf-dot.dk (Ideer og faktiske forløb); ; ; ;

Mål

Tekst:
2002:KONF-DOT er et IT-projekt udviklet specielt til Frederiksborg Slotssogn, Hillerød. Undervisningen er tilrettelagt som en række lukkede projektforløb om hver sit tema (se årsplan). Hvert forløb indledes med, at konfirmanderne ved hjemmearbejde i grupper to selvstændigt forbereder oplæg til de enkelte projekter. I denne del af arbejdsprocessen indgår IT og e-mail som vigtige elementer. Præsten fungerer som konsulent og kan til enhver tid kontaktes. Konfirmandernes oplæg danner grundlaget for det videre arbejde med emnet i konfirmandstuen. Hele arbejdsprocessen vurderes og beskrives af præsten i den elektroniske logbog
2003, august: siden afventer ny start.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Konfirmandaktion - [top]
90.00/ 804 praksis Aktion, konfirmand

Indhold: Initiativ fra Folkekirkens Pædagogiske Institut.

På www: Konfirmand-aktion; ; ; ;

Mål

Tekst:
Formålet: viden, oplevelse og handling - Den 3.Verden og os, diakoni og mission
Formålet med KonfirmandAktion er gennem en handlingsorienteret undervisningsindsats at udbrede kendskabet til levevilkår i Den 3.Verden samt til kirkens indsats for udvikling. Dette formidles gennem konfirmandundervisning, kirke-skole samarbejde og/eller samarbejde med andre grupper i sognet.
Teologisk-kirkeligt set drejer det sig om at gøre kirkernes mission og deres diakonale arbejde i Den tredje Verden konkret og nærværende for konfirmander. Der udgives et undervisnings- og oplysningsmaterialet, der lægger op til, at konfirmander gennem viden, oplevelse og handling kommer til at se sig selv som medansvarlige for den verden, vi lever i.
Målgruppe
Konfirmander, samt elever på 7. og 8.klassetrin.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Konfirmanders egne billedmeditationer - [top]
90.00/ 216 praksis, skrive bøn

Indhold: Hver elev skriver bøn til (dias)billede

Mål Give eleverne fornemmelse af hvad bøn er - henvendelse til nogen/noget uden for vores sædvanlige kommunikationsverden

Hvordan:
3 forskellige billeder vises, men hver må kun skrive bøn til ét. Billederne kan være alt fra socialrealisme (unge omkring burgerbar) løbere, natur (regnbuen), tegneseriebilleder, kunst, - de skal være åbne for tydning. Forudsætning er at konfirmanderne har oplevet en række billedmeditationer forud. Det er nok vigtigt at understrege at de skal prøve at opleve billederne, om de oplever dem negativt eller positivt - ellers skriver mange meget vilkårligt til deres egen gudsforestilling - ret uafhængigt af billedet, og så bliver der næppe sat så meget i gang hos den enkelte. De mest sigende bønner kan så eventuelt udvælges og læses ind på bånd med underlægninsmusik - afpasset billedet - afspilles mens billedet står på skærmen. Den form for offentliggørelse accepterer konfirmanderne - forudsat at den enkelte forfatter forbliver anonym - og de imponeres ofte over hvad de selv rummer, når rammen bliver god nok.
Se eksempel: Regnbuen og Marionetdukkeføreren.

Bibel


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Konfirmandskriftord - et udvalg - [top]
90.00/ 629 arbejdsark - redigeret konfirmation

Indhold: En række skriftsteder, som konfirmanderne kan vælge imellem. Brødtekst til egen redaktion - og Færdigt ark.

2002: større udvalg af skriftord - 171 ialt: Fire ud af fire præster bruger..

Mål

Tekst:
1. Joh. 1,5
Gud er lys, og der er slet intet mørke i ham

1. Joh. 4,18
Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud.

1. Joh. 4,8-10
Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham.

1. Kor. 1,25.
Guds dårskab er visere end menneskene, og Guds svaghed er stærkere end menneskene.

1. Kor. 13,13
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden.

1. Peter 2,5.
Lad jer selv som levende stene opbygge til et åndeligt hus.


2. Kor. 5,17-18
Derfor, hvis nogen er i Kristus er han en ny skabning; det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

2. Kor. 6,2
"I en nådig stund bønhørte jeg dig, og på frelsens dag hjalp jeg dig." Se, nu er det en nåderig stund, se, nu er det frelsens dag!

Fil. 4,6.
Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse.

Gal. 5,1
Til frihed har Kristus frigjort os.

Gal. 5,14
Hele loven er opfyldt i et eneste bud, nemlig dette: "Du skal elske næsten som dig selv".

Hebr. 13,5
Han har selv sagt: "Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig".

Joh. 11,25-26
Jeg er opstandelsen og livet; den, som tror på mig, skal leve om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø.

Joh. 12,46
Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver som tror på mig, ikke skal blive i mørket.

Joh. 14,1-2
Jeres hjerte forfærdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig. I min Faders hus er det mange boliger.

Joh. 14,6
Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

Joh. 21,5-6
Jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; thi skilt fra mig kan I slet intet gøre.

Joh. 3,16-17
Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn, den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes med have evigt liv.

Luk. 17,20-21
"Guds rige kommer ikkesåledes, at man udvortes kan iagttage det. Ej heller vil man kunne sige:'se her! eller 'Se, der er det!' thi se Guds rige er midt i blandt jer [inden i jer]."
Mt. 18,20
Thi hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.

Mt. 6,22.
Øjet er legemets lys; hvis derfor dit øje er sundt, er hele dit legeme i lys.

Mt. 6,33.
Søg først Guds Rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Mt. 6,7
Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på så skal der lukkes op for jer.

Rom. 1,16.
Jeg skammer ikke ved evangeliet, thi det er en Guds frelse for enhver, som tror.

Rom. 8,31
Er Gud for os, hvem kan da være imod os?

Rom. 8,38.
Hverken død eller liv eller engle eller åndemagter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller det høje eller det dybe eller nogen anden skabning vil kunne skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Konfirmation - ordets betydning - [top]
90.00/ 217 samtale, tema tro

Indhold: Samtale om ordets betydning: Bekræftelse.

På www: ; ; ; ;

Mål Med det samme at tage fat på, hvad konfirmationsforberedelsen egentlig drejer sig om.

Hvordan:
Samtalen om grundbetydningen bekræftelse (jfr. evt. det engelske ord, de kender: confirm) kan føres i forbindelse med konfirmandernes arbejde med spørgsmålet Hvad betyder ordet tro.
Hvem bekræfter? Eventuelt understreges gensidighedstanken: - Gud konfirmerer, bekræfter sit forhold til den døbte, såvel som den døbte bekræfter, siger ja til sit forhold til Gud (Vores genlyds-ja til Gud, Grundtvig?).


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
konfirmationen, forberedende gennemgang - [top]
90.00/ 218 oplevelse, fælles konfirmation

Indhold: Prøve konfirmation

På www: ; ; ; ;

Mål På et tidligt tidspunkt at sikre at konfirmanderne ved, hvad konfirmationens ritual drejer sig om.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Konfirmationsgaver - [top]
90.00/ 219 idé konfirmation

Indhold: Citat om gavestørrelser før og nu.

Illustration her: Konfirmandoverhøring. Poul Steffensen. (Fra Carit Etlar. Mine kæreste Fortællinger. 2. samling)

På www: ; ; ; ;

Mål

Referencer:(s:1 - i :Breve til Jens. Om støwten og anden hverdagsteknologi Hansen, kaj Dynnes (1985)

Tekst:
Citat:- for hundrede år siden ejede folk gennemsnitlig 25 ting - i dag ejer de 2500..
. jeg har læst et sted, at udviklingen i den tid, vi har levet, har fordoblet værdierne hvert 11. år. Det vil sige at der i dag er ca. 30 gange så mange værdier, som den gang, vi blev født. Den gang kendte vi til at et husmands- eller daglejerbarn fik et par nye træsko som eneste konfirmationsgave - i dag er konfirmanderne nogle fattiglus, hvis de ikke trækker sig ud af en konfirmation med værdier for mindst 5000 kr, i form af penge, stereo, måske video osv.
Hvis fortsætter den udvikling og fordobler nogle gange hvert 11. år,.. så må det forudses, at konfirmanderne om et par hundrede år vil få en rumraket i konfirmationsgave -.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Konfirmationshjælp, offentlig mm. - [top]
90.00/ 806 Uden for undervisning social orientering

Indhold: En privat? hjemmeside om socialtilskudsbetingelser mm.

På www: Konfirmationshjælp - økonomisk; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Konfirmationsritual 1991 - [top]
90.00/ 805 Ritual ritual, konfirmations-

Indhold: Teksten (på folkekirken.dk)

På www: Konfirmationsritualet (på Folkekirken.dk); ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Konfirmationsritual, nyt - [top]
90.00/ 800 Ritualforslag ritual, konfirmations-

Indhold: Georg Klintings forslag om ritual hvis fokus er konfirmandernes optagelse nu som myndige i menigheden. I en bog på nettet om dåben.

På www: Alternativt konfirmations ritual (Georg Klinting); ; ; ;

Mål

Referencer:(s: - i :Enkeltelement WWW Klinting, Georg (2000)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Konfirmationsvelsignelsen - [top]
90.00/ 527 Basistekst (liturgi) velsignelse

Indhold: Den treenige Gud, som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb, og gjort dig til arving til det evige liv,
han opholde dig i din dåbs nåde, indtil din sidste stund, han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed.

På www: ; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Kristi hænder - [top]
90.00/ 514 oplevelse, billed- kærlighed

Indhold: Betragtning af billede af Kristus på kors i kirkeruin - hvor hænderne mangler. Hvilken indskrift sætter de engelske soldater, som har samlet krucifixet i ruinerne på?

Mål

Hvordan:
Man kan bede om forslag fra konfirmanderne. Så fik jeg "Hænder efterlyses!". Den oprindelige version har vist nok forslaget: "Jeg har kun dine hænder". Det kan man fortælle, men man bør så diskutere, om det er "nok" at sige om Kristus. Andet forslag til diskussion: men jeg har dine hænder. Eller "Din næste er mine hænder".

| Luk. 10, 25-37 Teksten


Tekst:
Nogle engelske soldater kom i 1945, da de havde besat Tyskland efter krigens afslutning, ind i en sønderskudt kirke. Blandt murbrokkerne fandt de stumperne af et krucifiks. Efter nogen tid fik de det samlet. Men begge hænder var og blev borte. Da de nu i stilhed stod og så på krucifikset, tog en af soldaterne et ark papir og skrev følgende på det:"Men jeg har dine hænder"


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Lys og menneskeret - [top]
90.00/ 247 gudstjeneste (ungdoms-) politik

Indhold:

Mål

Tekst:
Ungdomsgudstjeneste
18. november 1992
Velkomst
og instruks

DDS 323. Guds kærlighed ej grænse ved.

Bøn
Himmelske Gud og skaber. Du skabte os i dit billede, som mand og kvinde skabte du os. Lige for hinanden, - intet menneske på denne jord er underordnet og ringere end et andet. Hvert eneste menneske bærer dit billede. Lad os se det i hinanden. Lad os tro at du elsker verden, sådan som Jesus viste os det. Lad os spejle kærlighed frem hos hinanden - og lad os tage vare på den jord, vi har fået, og lær os at fordele goderne, så den giver tilstrækkelig føde til alle, så misundelse ikke skaber vold og sorg. Lad os ikke lamme af alt det umulige, men lad os se de steder hvor mulighederne stadig findes. Hvor tro, håb og kærlighed kan vokse.
Amen.

Lysene tændes
Menneskerettighederne
(Se nedenfor)

Salme: Det sker, at et menneske hæver

Prædiken
Luk 4,18 - Mt. 18,1-11 (det centrale genfortalt)
(den som tager mod en af disse små, tager mod mig)
uoverkommeligheden
Gud har forsonet sig med dig


SK Herre, du vandrer forsoningens vej,

Bøn
Gud vi beder dig:
vær med dem, hvis liv er blevet ødelagt, af vold og tortur. Dem hvis kroppe og sjæle blev misbrugt. Vær med gadebarnet i Rio og indianeren også i den fjerneste og mest skjulte landsby i Guatamala. Hjælp dem som sulter. Dem som flygter og altid må holde sig skjulte. Lær os se de muligheder, der er. Lad os have plads til medmennesket i vort sind, og lad os ikke blive hårde og kyniske af al verdens nød. Lad os turde tænde lys, så vi stopper op i al travlheden.
Fadervor, du som er i himlen..

og velsignelse

DDS: Fred hviler over land og by,

Udgangsbøn


Lysene tændes
Menneskerettighederne

På et verdenskort (malet på en møbelplade, oval ca 1,5 * 1 m (teknisk: se nedenfor)) er der boret huller til lys i på forhånd udvalgte steder på kloden. 12 (konfirmander) får ved gudstjenestens start en seddel i hånden om hvilket lys, de skal tænde. Instruks får de senere, når lystændingen begynder i gudstjenesten. 11 har fået en seddel hver med tekst til et ly (i ét tilfælde to). Præsten læser artiklerne om menneskerettigheder. Ved hvert lys siger præsten: nu tændes det første (andet, osv) lys; konfirmanden med teksten til på gældende lys læser den højt, lystænderen finder stedet på verdenskortet (NB af og til med præstens hjælp). Selv de største rødder synes det er højtideligt og vigtigt, så ansatser til komik - når én ikke ved hvor Tibet er fx. - overvindes helt.
*****

Beskrivelserne er hovedsagelig plukket af Amnesty Nyt, men kan jo findes allevegne.

Verdenserklæringen om menneskerettigheder

Artikel 1:
Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed og bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

Artikel 2:
Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f. eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, poltiske eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

--

Det 1. lys
Sydafrika har afskaffet apartheid. Men magtmisbruget over for den sorte befolkning fortsætter. Den 19. maj 1991 dræbte politiet ANC-medlemmet Samuel Padi. Tre måneder tidligere havde de arresteret hans far. Han fortæller at betjentene bankede ham og gav ham elektriske stød for at få ham til at sige hvor sønnen var.

Det 2. lys
I USA er menneskerettighederne en meget vigtig sag. Alligvel er den sorte befolkning meget fattigere end den hvide og procentvis straffes langt flere negre end hvide, og de straffes hårdere.

Det 3. lys
I Guatamala lider særlig den indianske befolkning under regimets undertrykkelse. Årets nobelpristageren Riguberta Menchu har oplevet at se sin veninde voldtaget og dræbt, sin bror tortureret og brændt levende, sin far dræbt med en bombe og sin mor voldtaget og dræbt. Information d. 18. november 1992.

Det 4. lys
Tibetanerne har et andet sprog, en anden kultur, en anden religion end magthaverne i Kina. "De fortjener diktatur" siger Peking i et hemmeligt dokumnt.


Artikel 3:
Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.

Det 5. lys
Overalt hvor der er krig ødelægges liv, frihed, og sikkerhed for alle - hårdest rammer det børn og kvinder. - Lad os sætte et lys ved det tidligere Jugoslavien.


Artikel 5:
Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Det 6. lys
I Thailand sidder den 42-årige Kiry - næsten blind efter tortur og han har altid hovedpine. Han sidder i en flygtningelejr, efter at være flygtet fra sine bødler i Cambodja. Nu vil man sende ham tilbage. Han er bange - alligevel siger han: min sjæl kunne de ikke smadre.

Artikel 14:
Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.

Det 7. lys
I Danmark bliver børn sendt tilbage til det land, de er flygtet fra, når de fylder 18. Uanset der stadig er krig. Er vi gode nok til at give asyl?

Artikel 18:
Enhver har ret til tanke- samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

Artikel 19:
Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter ret til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til atsøge og modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

Det 8. og 9. lys.
Et sted i England skjuler forfatteren Salman Rushdie sig på tredje år. Ayatollah Kohmeiny idømte ham dødstraf på grund af hans bog Sataniske Vers. Man kan stadig ikke skrive og mene hvad man vil i Iran. Men hvad med de vestlige lande: de protesterer mod dødsdommen, men handler alligevel videre med Iran.
Det 10. lys
Vi har ikke glemt massakren på den himmelske freds plads i Peking. Det er stadig ikke muligt frit at samles og frit at give udtryk for sin mening i Kina.

Artikel 23:
Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.

Artikel 25:
1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til han og hans families sundhed og velvære..
2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp..
Det 11. lys
Somalia er et af de lande i Afrika, der er hårdest ramt af tørke. Tusinder dør, og hundrede tusinder er truet af sultedøden.

Det 12. lys
I Rio de Janeiro lever hundredevis af hjemløse og forældreløse børn på gaden. Politiet løser med jævne mellemrum problemerne med dem ved at gå på jagt på dem og skyde dem.
***

Teknik ved fremstilling af verdenskort: Tag fotokopi af verdenskort (globus tegnet som ovalt helhedskort, findes i de fleste atlas), lav dernæst en Over Head transparent, denne projiceres op på en møbelplade, kortets konturer tegnes og pladen males)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Mannakorn - [top]
90.00/ 954 Forløb, ideer til.. undervisningen

Indhold: Trækning af skriftord bestemmer emne for følgende time(r)

Mål Lidt spænding for både elev og underviser!

Hvordan:
Man fortæller om mannakornstraditionen og om baggrunden i 2. mos. 16.1- ff. Læser eventuelt fortællingen. 20-30 henvisninger til centrale bibelord (eventuelt konfirmationsskriftord) ligger som lodder i en skål e.l., en konfirmand trækker på holdets vegne. Det trukne skriftord bestemmer tema for den efterfølgende undervisning den følgende time (eventuelt flere timer).
Når mannakornet er trukket, finder konfirmanderne det i bibelen, man taler om betydningen - meget eller lidt, spørger måske konfirmanderne om, hvad de mener temaet skal være udfra skirftordet og om de har nogle ideer til, hvad der kunne belyse temaet.
Færdigt ark med skrifthenvisninger - til udklip.

| 2 Mos. 16, 1-ff Teksten


Baggrundsstof:
Er denne idé til "styring" af undervisningen for vild og tilfældig? Den vil måske kræve en del erfaring - eller at man har gjort sig nogle tanker forud om hvert "lod". Men nogle gange har netop den, som har undervist meget, brug for skæve kick for at forny sig). Og ville det ikke give et vist spændingsmoment, og en fornemmelse af medansvar hos konfirmanderne?
Rappport fra forsøg


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Mogens Agerbos Præsteside - [top]
90.00/ 944 Internet - idésider Oversigt

Indhold: En række enkeltideer: Skabelsen,
Jesu lignelser, Den fortabte søn og Klodshans, Kongesønnens bryllup, Sædemanden, Jonas og bøn

På www: Mogens Agerbos Præsteside: Ideer til undervisning; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Morgensang med andagtspræg - [top]
90.00/ 261 metaovervejelse metoder

Indhold: morgensang i kirken, fælles for flere hold, flere undervisere, præster - med indledning/ andagtsstykke bestemt af valgmulighederne for skriftsteder ved selve konfirmationen
Trosbekendelse. Se i øvrigt Hvordan

Mål at lære eleverne at synge de almindeligste salmer - ved forskellige indledninger (andagts-tekster) at åbne for en mere opmærksom forståelse af salmens indhold.

Hvordan:
Kan godt gennemføres selv om præster og undervisere er ret forskellige. Nogle vil foretrække en "meget" saglig indledning: Hvem er forfatteren, hvad hedder afsnittet, salmen står i osv. Jeg selv vil, bl.a. fordi morgensangen foregår i kirkerummet, lade andagtspræget blive stærkere. Ikke for megen forklaring, skriftsteder læses, to-tre ord om forbindelsen til salmen, det øvrige undervisningenstof kan altid samles op.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Mysteriet ind i konfirmandstuen - [top]
90.00/ 551 metaovervejelse metoder

Indhold: Nogle overvejelser over måder og temaer i undervisningen.

Mål At undgå at den rationelle forklaring bliver det dominerende.

Hvordan:
Den prioritering af gudstjenestelignende elementer i undervisningen, hvor fx. indledning/andagt i kirkerummet er blevet almindelig, er en måde at lade mysteriet, det ikke tilbunds forklarede, få plads i undervisningen.
Fortælling kan give det samme. Bibellæsning gør det ikke udenvidere. Bibelteksten opfattes for meget af konfirmanden som den "lov", vi skal forstå sagen ved hjælp af, oven i købet med en masse ekstra forklaringer, til at den erfares umiddelbart som mysterium. Sådan bruger vi den jo som regel i undervisningen - hvad enten vi er fundamentalister eller ej. En ægte fundamentalist efterlader nok mere fornemmelse af mysterium - ved sit eget egentlige religiøse forhold til skriften.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Nadver i undervisningen - [top]
90.00/ 267 oplevelse, gudstjenstl nadver

Indhold: nadvergudstjeneste med eleverne i undervisningstimen - i kirken. Johs. Johansen: Al jordens fylde - nadverritualet forklaret under forløbet.

Tekst her: Bønnen Opstandne Herre og frelser.

Mål give fortrolighed med oblater, vin, ordene der siges under nadveren

Hvordan:
Også en forklarende gudstjeneste / ritual kan være alvorlig - for eleverne/konfirmanderne måske mere, fordi man kan give sig ro og tid til at få fnist af, snakket om det der kalder på fniset, og så kan gå videre, samlet om sagen igen; man kan overveje om det skal være uden præstekjole - dette er så med til at øge opmærksomheden om indholdet: at det er noget der kan formidles uden de ydre falbalader. En sådan gudstjenstlig nadver kan lægges i forløbet bestemt af den tematisk- systematiske sammenhæng. For en tidligere placering taler et ønske om så tidligt som muligt at gøre kf. fortrolige med dette led i gudstjenesten. En mere kortfattet forklaring i forbindelse med gennemgangen af kirkens rum mm. kan dog fungere fint.
Bønnen "Opstandne Herre og frelser.." kan med fordel læses inden fx. i konfirmandstuen med spørgsmålet: hvad bedes der om i den bøn? De fleste mulige forståelsesindgange er med her. (Ihukommelse, syndernes forladelse, forvandling, styrkelse i håbet om det evige liv, vækst i kærlighed - fællesskab). "Al jordens fylde" kan også tåle en en analyse (i konfirmandstuen) - her er Gud som skaber også med. Forløb c i ritualbogen understreger ligeledes skabelsen.
I konfirmandstuen kan der så arbejdes mere bibelhistorisk med nadveren (cf Den jødiske påske - Jesu sidste måltid med sine disciple - eller der kan fortsættes tematisk: hvad er synd/ skyld Den gældbundne tjener eller Vædderen.

Tekst:
Nadverbøn:
Opstandne Herre og frelser,
du, som selv er tilstede iblandt os
med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod
til din ihukommelse
og til stadfæstelse i troen syndernes forladelse.
Rens fra synd,
og styrk os i det inde menneske,
at du må bo ved troen i vore hjerter.
Gør os faste i det evige livs håb.
Giv os at vokse i kærligheden,
for at vi med alle dine troende må blive ét i dig,
ligesom du er ét med Faderen.

Bortsendelsesordene:
Den korsfæstede og opstandne frelser,
vor Herre Jesus Kristus,
som nu har givet os sit hellige legeme og blod,
hvormed han har gjort fyldest for al vor synd,
han styrke og opholde os derved
i en sand tro til det evige liv.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Prinsessen i kornmarken - [top]
90.00/ 868 fortælling vejen

Indhold: Eventyr - med tolkning

Mål

Hvordan:
Eventyret kan ledsages med følgende tolkning:
Marken er vort liv. Liv går vi kun gennem én gang. Det er da vigtigt, at livet ikke glider os af hænde.
Aksene kan vi blandt andet opfatte som et billede på livets mange muligheder, men også på kristendommen.
Gang på gang får vi i livet mulighed for at plukke aks. Det er: høre evangeliets ord. Det er som kostbare juveler. Det kan give os langt mere end juveler kan give os. Evangeliets ord kan give os evigt liv.
Første gang vi møder evangeliets ord - kristendommens aks - er i vor dåb. Senere møder vi ordet ved gudstjenesten, og ved konfirmationsforberedelserne.
Det kan desværre gå for os som det gik prinsessen. Vi regner ikke disse aks. De du'er ikke. De er forældede, siger mange.
Vi lever i håb om og tro på, at vi finder nogle større og bedre aks i fremtiden.
Livet går vi kun igennem én gang.
Lad derfor ikke livet og kristendommen glide dig af hænde.

Kristendommen er vejen til livet og livsglæden.

Vi mister intet ved at plukke kristendommens aks, men vi mister alt ved at lade være.
Pluk kristendommens aks, og tag det med ud i livet.
Det er livets kostbare juvel.

Referencer:(s: - i :Enkeltelement Johannes Sanggaard (2000)

| Mt. 13, 44-45 Teksten


Tekst:
Der var engang en lille prinsesse, som var ualmindelig smuk, og som alle kappedes om at være gode imod. En dag, da hun legede ved en kornmark, kom en god fe hen til hende og sagde: "Goddag lille prinsesse. Ser du den store kornmark dér? Hvis du vil, må du få lov at gå tværs igennem den og plukke så mange aks, du kan bære, og når du kommer ud på den anden side, skal jeg møde dig og tage alle aksene, du har plukket, og ryste kærnerne ud af dem, så vil alle kærnerne blive til juveler." "Hvor vil jeg blive rig" jublede prinsessen. "Ja, det kan du blive, men jeg må stille dig to betingelse", sagde den gode fe. "Den ene er, at du kun må gå gennem marken én gang, og den anden betingelse er, at du kun må plukke de aks, som står foran dig. Du må aldrig vende dig om for at tage et aks, som du er gået forbi".
Prinsessen mente godt, at hun kunne leve op til disse to betingelser.
"Lykke til, og vel mødt på den anden side", sagde da den gode fe og forsvandt.
Prinsessen stod og så på den store, underlige mark, der lå så hemmelighedsfuld foran hende. Hvor skulle hun begynde? Jo, derhenne så hun et stort aks, som så ud til at have mange kærner. Det ville hun plukke, men da hun skulle til at bøje sig ned for at plukke det, så hun pludselig, at derhenne, lidt længere fremme stod et endnu større, og så lod hun det første stå og sprang hen til det næste. Hun skulle jo finde de største aks! - dem med de fleste kærner i! De ville jo give de fleste juveler. Hele tiden så hun et endnu større aks længere fremme, og sådan sprang hun da på lette fjed fra det ene aks til det andet uden at få plukket noget.
Og så - før hun fik tænkt sig om, var hun kommet gennem marken. Hun havde troet, at den var meget, meget større, men nu var hun ved vejs ende, og dér stod den gode fe.
"Kom med aksene, du har plukket, så jeg kan ryste kærnerne ud af dem og gøre dem til juveler" sagde den gode fe.
Prinsessen stod med tomme hænder, og bag ved hende lå marken med de mange fine, fyldige aks.
Hun brød sammen i gråd.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Prioritering af tema i kf-forberedelse (Konfirmandens egen) - [top]
90.00/ 295 individuel opgave prioritering

Indhold: Afkrydsningsskema, a-g hvor der vælges prioriteret fra 1-7. Følgende spørgsmål: a) noget om at blive voksen, b) om Jesus, hvem han var, c) om andre religioner, d) om kristendommens historie efter Jesus, e) om bibelen, hvad er det for en bog, f) om universet, videnskab og kristendom, g) om kirkerummet, symboler mm.

Mål For underviseren at få en viden om, hvor eleverne umiddelbart har interesse; give eleverne en fornemmelse af at forberedelsen kan være flere ting.

Hvordan:
Afkrydsningsskema: a-g hvor der prioriteret fra 1-7. Følgende spørgsmål: a) noget om at blive voksen, b) om Jesus, hvem han var, c) om andre religioner, d) om kristendommens historie efter Jesus, e) om bibelen, hvad er det for en bog, f) om universet, videnskab og kristendom, g) om kirkerummet, symboler mm. (Kun et 7-tal, et 6-tal osv.)
Lægges helt i begyndelsen - på spørgeark.

Skal overvejes om det er arbejdet værd. Det er lidt tvivlsomt, om de udregnede gennemsnit er signifikante til noget for alvor - og det kniber med reelt at lade prioriteringerne få nogen konsekvens for forberedelsen. Det er har været godt til forældreaftenen - til afsæt for samtale om forberedelsens nærmere indhold.
99: I de senere år har jeg ikke anvendt det.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Rapport fra og materiale til konfirmandforberedelsen - [top]
90.00/ 550 metaovervejelse metoder

Indhold: Overvejelse om arbejdsblade/ark, mundtlighed mm.

Med eksempel på nettet.

På www: "Omvendt" brug af arbejdspapirer i undervisningen; ; ; ;

Mål At vende den sædvanlige proces om ved materialeanvendelse i konfirmandforberedelsen

Baggrundsstof:
De fleste undervisere har oplevet at arbejdsark (fotokopier eller sider i trykt arbejdsbog) især synes at være en nødløsning i undervisningen. En del konfirmander er lettere at styre, når man lægger et stykke papir foran dem - også dem, der er temmelige dårlige til at arbejde med tekst og mere eller mindre abstrakte spørgsmål. Arbejdsarket har en autoritet, som desværre ikke udspringer af, hvor vedkommende sagen opleves af eleven. En del undervisere - heriblandt undertegnede - har en vis trang til at producere materialer af forskellig art. Disse to ting i forening oversvømmer så undertiden konfirmandens bord og samlemapper med ark, som egentlig ikke tjener undervisningen særlig godt. Måske skal processen vendes: Undervisning først og så materiale. For eksempel i form af fikst udsende rapportblade - i avis eller bladstil. Indholdet er så konfirmandernes egne ord (skrevne eller bare bemærkninger undervejs, som underviseren noterer sig) blandet noget andet tekstmateriale, man synes de skal arbejde med. Konfirmanderne fanges umiddelbart af et sådan arbejdsark - fordi indholdet er delvis deres eget præsenteret i en pæn form. Der er naturligvis et ressourceproblem - det tager længere tid at lave materialet end simpel genbrug af tidligere arbejdsark. Der kan dog med tiden blive tale om en udstrakt genbrug af opsætninger, billeder mm. Billeder af næsten alle slags kan hentes på internettet. 99: Det blev til 8 nydelige sider. Foruden at blive sat i mappen hang de i A3 format i undervisningslokalet. Se eksempel:WWW


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Regnbuen; to konfirmanders bønner - [top]
90.00/ 302 praksis, skrive bøn

Indhold: Tekst: Konfirmanders bønner til billede af regnbue.

Mål

Tekst:
1.
Kære Jesus.
For enden af regnbuen findes mange gode gaver, meget lykke og jeg ønsker mig det altsammen.
2.
Jeg savner min regnbue, min vej væk fra denne barske kolde virkelighed, bare en enkelt mulighed for at komme væk, en enkelt af regnbuens mange farver. Jeg lover at udnytte den og gøre alt for at ødelægge den bag mig, Jeg håber, hvis denne chance skulle blive misbrugt, hvis regnbuens farve ikke er stærk nok til at bære mig, ikke stærk nok til at holde den grå verden, jeg kom fra, tilbage-jeg håber, at så kan jeg tilgives og får en ny chance.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Samtale mellem Brudgommen og Bruden (Brorson) - [top]
90.00/ 621 kvu salmer: Brorson, H.A.

Indhold:

Mål

Tekst:
Samtale imellem Brudgommen og Bruden

Brudgommen
Hvad seer min Sulamith,
Da Luften er endnu Saa fuld
Af Vinter-Sneens Gyse-Kuld?
Hvi lukker du da Vindve op,
Og stirrer alt paa Skyens Top.
Hvi giør du det saa tit,
Min Sulamith? -

Bruden
Jeg staaer kun her at see,
Naar Stiernerne, ved Dommens Knald,
Er kommen først paa Fald,
Hvordan det da vil snee.
Far hen, som Fuglen fløj,
Du Vinter-Boelig, nok for mig!
Jeg agter ej at fæste dig.
Jeg har mit Rejse-Tøj.

2
Brudgommen
Dig bliver Tiden lang.
Du længes efter bliden Vaar,
Naar Bruden i det Grønne gaaer.
Du vilde plukke Dudaim,
I Luften høre Seraphim,
Nye Himle-Engle-Sang.
Er Tiden lang?

Bruden
Skiønt den er ej saa slem,
Saa tælles dog hvert Øjeblik,
Fra den Tiid Barnet fik
Forlov at komme hiem.
Hvor ønsker jeg, min Skat,
At see dig løse Tidens Baand,
Og giøre ved din Almagts Haand
Til intet Dag og Nat.

Brudgommen
Velan! kom, lad os see,
Om ej kan merkes For-Aars Tegn,
I Turtel-Duens stille Egn,
Hvad Figen-Træets Grene spaaer,
Om de lidt smaat af Knoppe faaer?
Da vil dit Hierte lee,
Kom, lad os see!

Bruden
Oja! i Himlens Skye
Jeg daglig seer din Samle-Plads,
Hvorfra jeg, ret i Stads,
Skal føres Brud til Bye.
Ja, du, som ej har spart
Dit Liv for denne Højtids Færd,
Du veed, hvordan jeg har det her:
Kom bliid og hent mig snart.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-