Evaluering (71)

Opgaver, lege mm

Tip 13 rigtige! (Type: leg)
Hvad tror I egentlig på - samtale med muslimsk kammerat (Type: individuel opgave)

Tip 13 rigtige! - [top]
71.10/ 385 leg evaluering

Indhold:
13 spørgsmål med 4 mulige svar. Se nedenfor som brødtekst til egen redaktion eller hent: færdigt ark.

Tipskupon med afkrydsningsmulighed

Mål evaluere undervisningen på en sjov måde.

Hvordan:
Der uddeles tippekuponer omtrent af nedestående udseende. Arket tip 13 rigtige deles ud. Eleverne sætter kryds udfor bogstavet for den linie de ved/ tror er det rigtige svar på de 13 spørgsmål.
Jeg har undertiden udlovet præmie, men det er ganske overflødigt, de synes det er sjovt i sig selv. Spørgsmålene skal svare til undervisningen - men et enkelt må gerne være ét, som man ikke har undervist i; det viser sig så (heldigvis) at der faktisk er forskel, der er væsentlig flere fejlsvar her end ved de andre. Enkelte spørgsmål kan vise at forhåndsforestillinger er sejge at bearbejde. Spørgsmålet som handler om at skelne mellem de to skabelsesberetninger ved hjælp af sætningerne om hvordan Gud skabte mennesket viser (efter bare nogle måneder) store udsving, selv når man har brugt meget tid og energi på sagen i forbindelse med "Skabelsesberetning, første.. ". Ikke sjældent husker pigerne forskellen bedre end drengene. På et eksemplar af spørgearket sætter jeg en streg for hvert fejlsvar, sætter det i forhold til antallet af besvarelser, tæller også 13'nere osv op. Timen efter kigger vi ved hjælp af over-head kopi på resultatet, snakker efter behov om svarene; over-head kan senere bruges på forældremøde (evt. efter forældrene har forsøgt sig (anonymt!!) med at løse dem.
Praktisk: jeg har en tipskupon, hvor feltet, hvor det korrekt placerede kryds skal stå, er skåret ud, jeg lægger den over de afleverede, og kan så allerede i samme time helt overordnet fortælle om resultatet (antal 13'nere osv). Det grundigere efterarbejde må foretages hjemme.

Tekst:
1) Hvad betyder ordet "konfirmation"?
a) overhøring
b) bekræftelse
c) eksamen
d) indvielse
--
2) Hvilke af disse symboler er ikke et
specielt kristent symbol?
a) [Kristus alfa og omega]
b) [fisk med ICHTYS skrevet inden i]
c) [Hagekors/ solhjul]
d) [et lam]
__
3) Hvad står der efter de fleste af de
7 skabelsesdage (1.mosebog, kap.1)?
a) Og dog manglede der endnu noget
b) Og Gud så at det var godt
c) Og Gud så at hans gerning var fuldendt
d) Og dog forblev himlen bedre end jorden
__
4) Hvad var straffen for hor i følge moselov-
en?
a) Dødsstraf ved korsfæstelse
b) 40 piskeslag
c) Dødsstraf ved stening
d) 7 ugers fængsel
--
5) Hvad betyder ordet "farisæerne"?
a) "Bønderne"-et skældsord
b) "De afsondrede"-dem som afholdt sig fra almindelige ufromme folk
c) "De krigeriske"-et frihedskæmperparti
d) "Persere"-af det gamle ord for Persien: Farsia
__
6) Hvor blev Jesus født i følge Lukasevangeliet?
a) Jerusalem
b) Nazareth
c) Betlehem
d) Jeriko
__
7) Hvor mange år er det siden at Jesus blev
født?
a) ca. 500 år
b) ca. 1500 år
c) ca. 2000 år
d) ca. 6000 år
__
8) Hvad fortælles der allerførst om menne-
skets skabelse i Bibelen?
a) At Gud skabte mennesket som mand og kvinde i sit billede
b) At det første menneske sprang ud af Guds pande
c) At mennesket blev skabt af en blanding af jord og gudeblod
d) At Gud skabte først manden, dernæst kvinden af hans ribben
__
9) Hvilken af disse sætninger om Gud finder
vi i Ny Testamente?
a) Gud er effektivitet
b) Gud er kærlighed
c) Gud er rigdom
d) Gud er lykke
__
10) Hvilket af disse symboler er et særligt
kristent symbol?
a) [kors]
b) [bikube]
c) [ørn]
d) [halvmåne og stjerne]
__
11) Hvilken af disse personer hører ikke
hjemme i bibelhistorien før Jesus - altså i
Gammel Testamente?
a) Adam
b) Eva
c) Lovgiveren Moses
d) Apostelen Paulus
_____________________________________________
12) Sætningerne: "Dette er Jesu Kristi legeme, dette er Jesu Kristi blod" forekommer i gudstjenesten under:
a) dåben
b) prædikenen
c) nadveren
d) velsignelsen
__
13) Lignelsen om den fortabte søn andler om:
a) En søn, der slår sin bror ihjel
b) En søn, der farer vild i ørkenen
c) En far og hans to sønner
d) En far der ofrer sin søn


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvad tror I egentlig på - samtale med muslimsk kammerat - [top]
71.40/ 165 individuel opgave troslæren

Indhold:
Eleverne skriver stikord ned til en samtale med tænkt muslimsk kammerat om hvad kristendommen går ud på - sådan som de har haft om den i undervisningen

Mål indirekte evaluering af undervisningen, for eleverne en øvelse i at bevidstgøre sig hvad er noget af indholdet i den kristne tro


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-