Didaktik - metoder (70)

Musikvideoen som forståelsesindgang (Type: metaovervejelse)
Billedbrug i undervisning - analyse af billeder (Type: meta-element)
Det store i det små (Type: henvisning)
Musikvideoen - nutidens lignelser (Type: Materialer - generelt)
Oplæsning (Type: metaovervejelse)
Overskrift (Type: metaovervejelse)
Tavleakrobaten (Type: meta-element)
Onelinere fra teksten - som plakater (Type: meta-element)
rock, rap, pop mm., brug af -- (Type: metaovervejelse)
Verdens Tidende konceptet (Type: metaovervejelse)

Musikvideoen som forståelsesindgang - [top]
70.09/ 263 metaovervejelse metoder

Indhold:
Musikvideo som fænomen brugt til at åbne elevernes øjne for salmers billedside.

Mål At åbne de traditionelle salmer ved hjælp af elevernes egne erfaringer med billede og betydning

Hvordan:
Bed eleverne om at forestille sig en musikvideo, hvis billedside svarer til salmens ord, mens de synger. Musikvideoer spiller på mange forståelseslag - og veksler mindst lige så hurtigt som metaforiken i salmerne - dermed udnytter man (muligvis) den træning, eleverne på forhånd har i poetiske forståelse. Man bør nok selv begynde med at pege nogle centrale poetiske billeder ud, beskrive dem, hvordan de kunne se ud, hvis de løb over skærmen.
Musikvideoens måde at bruge billeder på bør man imidlertid nok være bevidst om ikke udenvidere er forståelsesbefordrende, når det gælder om at se billeder. Her er dens flygtige, hektisk skiftende rytme ikke udenvidere et gode Se billedmeditation (metaovervejelse).
Se heroverfor Musikvideon - nutidens lignelser hvor musikvideon indgår som del i undervisningen.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Billedbrug i undervisning - analyse af billeder - [top]
70.10/ 978 meta-element billeder

Indhold:
Forslag til metode til arbejde med billeder - samme som under "om billeder" (klik på ikonen til højre).

Mål

Tekst:
1. Hvad ser jeg? Den umiddelbare betragtning 2. Hvordan er billedet bygget op? Kompositionsanalyse (lys-skygge, perspektiv, centrum, det gyldne snit, diagonaler, bevægelsesretning, farvebrug, malemåde) 3. Hvilke følelser vækker billedet i mig? 4. Hvad betyder de enkelte elementer i billedet? Analyse af billedets indhold 5. Hvilke spørgsmål og ønsker rejser billedet i mig? - Hvilken erkendelse får jeg gennem billedet? Virkning på betragteren 6. Hvor kunne min plads på billedet være? Identifikation Wie ist das Bild aufgebaut ? Analyse der Formsprache Welche Gefhle lst das Bild in mir aus ? Innenkonzentration Was bedeuten die Bildelemente ? Analyse des Bildgehaltes Welche Fragen / Erkenntnisse Wnsche kommen in mir auf ? Blick in die Realitt und Zukunft Wo knnte mein Platz auf dem Bild sein ? Identifizierung Edvard Munch (1893) "Der Schrei"


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Det store i det små - [top]
70.10/1111 henvisning lignelsen som genre

Indhold:
Fællessprojekt for skole-kirke samarbejder 2005. På præsentationssiden er der ideer til at arbejde med symboler i kirkerummet (med fotozoom-teknik) - og med lignelser. Mulighed for at rekvirere materiale.

På www: Det store i det små - på Skolekirke.dk; Professionelle eksempler på fotozoom - teknik ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Musikvideoen - nutidens lignelser - [top]
70.10/ 854 Materialer - generelt materialer

Indhold:
Bog med vejledning - videobånd med 8 musikvideoer. Kort beskrivelse på internet.

På www: Musik-video - beskrivelse på Skole-kirke.dk; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Oplæsning - [top]
70.10/ 291 metaovervejelse metoder

Indhold:
-

Mål At give eleverne fælles oplevelse af et menneskes tolkning af en sag eller et forhold - derfor ikke blot fortælling, men læsning af forfatterens egne ord - oplæsning for at gøre oplevelsen uafhæng af individuelle evner til at læse.

Hvordan:
nogle af eleverne opfatter - af dårlig vane? og mangel på træning i at lytte - højtlæsning som passiv underholdning. Temmelig hård udvendig disciplin er undertiden nødvendig førend de overhovedet hører at der er noget i en given historie eller digt. I den henseende er mundtlig fortælling bedst.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Overskrift - [top]
70.20/ 292 metaovervejelse metoder

Indhold:
Idé og forsøg: at lave hvert undervisningsforløb få en markant overskrift - fx. skrevet på tavlen. Se under Type: overskrift

Mål - dels at fange elevernes interesse, dels at befordre en vis stramhed i undervisningen (hvis man nu synes, den undertiden glider lidt ud)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Tavleakrobaten - [top]
70.20/1002 meta-element metoder

Indhold:
Billeder af beskrevne tavler til inspiration underviseren - foreløbigt link.

Mål Vedst

Hvordan:
Tavlen er den ældste form for event-orienteret undervisning.
Måske er den ikke så dårlig endda - formen. Vekselvirkning mellem det underviseren siger og det, der bliver svaret eller indvendt fra eleverne. Det kan vokse frem som ganske inspirerende skrible-blomster på tavlen. I Elementer til Kateketik vil der fra tid til anden dukke en tavle op - til den hurtige inspiration - ikke nødvendigvis til fuldstændig kopi, - det forbyder vekselvirkningen mellem elev og underviser. Der vil ikke være så meget forklaring - et tavlebilleder, og nogle stikord. Eventuelt henvisninger til elementer, som ligger bag akrobatikken.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Onelinere fra teksten - som plakater - [top]
70.30/1068 meta-element

Indhold:
Idé: at lade prægnante sætninger i tekster (i almindelighed, men her især tænkt på tekster i gudstjenesten) blive fremhævet ved at lade dem være basis for en plakat - med eksempel.

Mål

Hvordan:
Man kan lave plakaterne sammen med eleverne, diskutere med dem, hvad en slagkraftig plakat skal indeholde for at udtrykke "onelineren". Undertiden kan man inddrage eleverne i selve produktionen, men det er svært.
under alle omstændigheder kan det let komme til at tage for meget tid! Det må det ikke: man må vænne sig til hurtige valg og derfor også banaliteter. Men laver man plakaterne selv, må man bruge et program, man har det godt med: billed/ tekst eller desktop-publishing - og så se, hvormeget man kan mixe billeder og tekst - og nettet er den uudtømmelige billedressource.
Et eksempel (til 19. s.e.tr. B). Oneliner: "han kendte ham" Tekst/billedelementer : IWP's - det, som UFO erstattes af : "Identified Walking Persons" - med en pointe i hvert af ordene. Måske skal der være et overkrydset UFO på plakaten. Eventuelt en rabbi-Jesus gående frem mod hoved set bagfra helt i forgrunden.

| Joh. 1, 35-51 Teksten | 1 Kor. 13, 12- Teksten


Tekst:
Plakater må godt være lidt "firkantede" i deres udtryk - formålet med dem er, at de - ophængt i klasselokalet - kan give ansats til at huske en bestemt gudstjenestetekst og tage den op i den løbende undervisning, måske bare en passent til at belyse en sag. SÅ ud over den opklarende eller fortolkende funktion, plakaten har haft i første omgang som forberedelse i søndagens tekst/gudstjeneste, får den også den funktion, at være en slags tydningsdepot.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
rock, rap, pop mm., brug af -- - [top]
70.40/ 305 metaovervejelse metoder

Indhold:
I tekst en række forslag.

Mål - det åbner ørene at opdage at den musik og de ord, eleverne selv kan finde på at lytte til, tolker, spørger til de samme eksistentielle spørgsmål, som konfirmandforberedelsen forholder sig til.

Hvordan:
I de fleste tilfælde er det bedste uden tvivl at lade teksterne tale for sig selv og udfra den sammenhæng, man har sat dem i; dybere (halvlitterært) tolkningsarbejde vil være dræbende og i de fleste tilfælde torpedere målet med at drage dem ind.

Tekst:

Pianomand(Kim Larsen)

Den røde tråd(Shu-bi-dua)

De smukke unger mennesker(Kim Larsen)

Jesus Fabel(Onkel Dum og Bananerne)
Kaj Mogensen foreslår i Tro, håb og kærlighed, arbejdsbogen:
Vi er dem de andre ikke må lege med (Kim Larsen) s. 22
Levende hænder (Møllehave/ Anne Linnet)
Lille Messias (Møllehave/ Anne Linnet) s. 40
Papirsklip (Kim Larsen) s. 57
Forårsdag (Anne Linnet) s. 61


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Verdens Tidende konceptet - [top]
70.60/ 750 metaovervejelse kirkehistorie

Indhold:
Formålet med arkene "Verdens Tidende". Liste over eksisterende ark.

Mål Baggrundstof for mundtlig fortælling - eller basisstof til samtale, eventuelt i forbindelse med opgaveark. Sat sammen med henblik på noget i retning af en typologisk tolkning. Derigennem give konfirmanderne en uddybet forståelse af tid og historie.

Hvordan:
Ideen er at sætte begivenheder på tværs af tid og sted med samme tema sammen i avisform. Oftest og helst efter et typologisk tolkningsskema: GT forudsigelse, Kristus spejlingspunkt, og så begivenhed(er) efter Kristus, som udfolder eller tolker/tolkes af de tidligere begivenheder - eventuelt nutid. Gammel testamentlige begivenheder kan også blot optræde aom eksempler på basale menneskelige erfaringer - hvor man så kan se parallellitet til nutidige. Se øvrigt de enkelte elementer, som indgår på de færdige sider.

Tekst:
Eksisterende ark:

Skabelse. Menneskets plads
Godt og ondt
Forfølgelser
Ånd


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-