Andre religioner (65)

-

Festdage i forskellige religioner (Type: Basisstof)
Islam - centrale begreber (Type: ressourcested)
Koranen - skriftsyn (Type: Basisstof)
Næstekærlighed i fem religioner (Type: læsning, tekst)
Andre religioner (Type: meta-element)
Trosbekendelsen, den apostolske - "islamisk" renset (Type: samtale)
Åbenbaring - i kristendom og islam (Type: Baggrundsstof)
Den gyldne regel i jødedom, kristendom og islam (Type: Facts)
Koranen - Salman Rushdie's syn (Type: citat)
Religionsguiden v. Tim Jensen (Type: leksikalt - internet)
Moskeen (Type: Facts)
Skabelsesberetninger - forskellige (Type: Baggrundsstof)

Skabelsesberetninger - forskellige - [top]
65.40/1137 Baggrundsstof skabelse

Indhold:
Link til site med forskellige religioners skabelsesberetninger. Kristendom/jødedom - Islam - Hinduistisk - Eskimoisk - indiansk - afrikanske.

Delvis genfortalt - men for i hvertfald kristendoms og Islams vedkommende ordret gengivelse fra bibel og koran.

På www: Forskellige skabelsesberetninger; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Moskeen - [top]
65.20/1102 Facts anden religion: islam

Indhold:
Henvisning til artikel af Hussein Shehadeh - om moskeen tilsidst i artiklen. (Første del er interview med imam om fordomme om islam)

På www: Interviem om fordomme om islam - om moskeen; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Religionsguiden v. Tim Jensen - [top]
65.10/1132 leksikalt - internet religioner, andre

Indhold:
- en religionshistorikers gennemgang af de store religioner - on line - se nedenfor.

Første gang udgivet af Dansk Flygtningehjælp 1994, ny udgave i 2000, som er identisk med on-lineudgaven. Også kristendommen er (måske endda pointeret) set "udefra" - nogenlunde ens systematik for hver religion: Historie og udbredelse, forestillinger, kulten, fester, overgangsriter. De behandlede religioner: bahai, buddhisme, hinduisme, jødedom, islam, kristendom, sikhisme, nyere religioner (den sidste kun i form af henvisninger).

På www: Tim Jensen: Religionsguiden; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Koranen - Salman Rushdie's syn - [top]
65.10/1118 citat åbenbaring

Indhold:
Citat

Mål Give en skæv vinkel på spørgsmålet om bibelsyn!

Tekst:
" - Det er på høje tid, og det ville være en begyndelse, hvis muslimer kunne studere deres religions åbenbaring som en begivenhed i historien og ikke overnaturligt hævet over den. Det burde være et anliggende, der intenst interesserede alle muslimer, at islam er den eneste religion, hvis oprindelse er historisk beskrevet og derfor ikke funderet i legender, men fakta, pointerer den 58-årige Rushdie.
- Hvis Koranen blev betragtet som et historisk dokument, ville det være legitimt at genfortolke den, så den passede til de efterfølgende tiders skiftende forhold, skriver han."
Citeret efter Kristeligt Dagblad august 2005.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Den gyldne regel i jødedom, kristendom og islam - [top]
65.10/1095 Facts etik

Indhold:
Den gyldne regel i 3 forskellige udgaver

På www: Den gyldne regel i følge Talmud; Islam: An-Nawawis hadith ; ; ;

Mål

Tekst:
Kristendom: Jesu formulering af den gyldne regel: "Alt, hvad I vil mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne". (Mattæusevangeliet kap. 7 vers 12).
Jødedom: Talmud - den babyloniske: "Hvad der ville være dårligt for dig, hvis det blev gjort mod dig, skal du ikke gøre mod din næste". Rabbi Hillel, Sabbat 31a - Rabbi Hillel levede fra 60 f. kristi fødsel til år 9 efter).[ http://www.come-and-hear.com/shabbath/shabbath_31.html]
Islam: "Ingen af jer er sandt troende, førend han ønsker for sin bror det, som han også ønsker for sig selv" ( Iman an-Nawawi's hadith - an-Nawawi døde 1277) [ http://www.islamworld.net/nawawi.html#hadith13].


Baggrundsstof:
De forskellige udgaver af "Den gyldne regel" kan findes i mange udgaver på nettet. Adskillige steder i præcis samme redaktion som i skole-kirkematerialet "Fordomme - eller gensidig forståelse?" - hvor der dog ikke er kildeangivelse (men iøvrigt en afvigende oversættelse af den islamiske udgave: "Ingen af jer er skyldige, så længe I ikke øsnker for jeres bror, hvad i ikke ønsker for jer selv" - men den udgave har jeg ikke kunnet finde på nettet - ksf).


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Åbenbaring - i kristendom og islam - [top]
65.02/1099 Baggrundsstof åbenbaring

Indhold:
Link til artikel: "Menneske og Åbenbaring ifølge kristendom og Islam".

På www: Islamstudier.dk - Safet Bektovic; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Trosbekendelsen, den apostolske - "islamisk" renset - [top]
65.01/ 662 samtale islam

Indhold:
Jes Asmussens gengivelse af den apostolske trosbekendelse - renset for det, som en muslim ikke tror

Mål

Tekst:
En islamisk "revision" af den apostolske trosbekendelse:
"Jeg tror på Gud, den almægtige, himlens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, opfaret til himmels, hvorfra han igen skal komme. Jeg tror på Helligånden, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv." (Asmussen: Abraham, Jesus Muhammed, s. 79)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Andre religioner - [top]
65.00/1088 meta-element islam

Indhold:
Overvejelse over brug af andre religioner i kristendomsundervisning - og henvisninger til enkelte elementer.

Mål

Hvordan:
Det er vanskeligt at undervise i andre religioner - og måske har Ghandi ret, når han siger: Trænger du ind i hjertet i din egen religion, når du også ind i hjertet på alle andre religioner (Frit citeret efter Ebbe Kløvedal Reich). Det er i hvert fald en advarsel mod at konstruere alt for lette kontraster mellem os med sandheden og så de andre! Når det er sagt, så med al respekt for det der er fremmed for os, så er der dog nogle elementer i materialet - se henvisningerne


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Næstekærlighed i fem religioner - [top]
65.00/1152 læsning, tekst næstekærlighed

Indhold:
Links (www) til artikler om de fem hovedreligioner - set udfra fordringen om "næstekærlighed" (Alle fra religion.dk). [Fortrinsvis voksenundervisning]

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Koranen - skriftsyn - [top]
65.00/1169 Basisstof skriftssyn

Indhold:
Henvisning til koranen

Mål

| Sura 2, 2-7 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Islam - centrale begreber - [top]
65.00/1167 ressourcested anden religion: islam

Indhold:
Række henvisninger til koranen om centrale begreber

På www: Undervisningsforløb fra Haderslev Seminarium; ; ; ;

Mål

Tekst:
Allh: 2,256; 21,20-31; 6,1-3; 6,96-103; 4, 172; 37,1-5.
Koranen: 12,2-4; 27,2-4,7; 27,76-78; 27,92-93; 2,98; 43,3-5.
Jesus: 19,3-37; 2,137; 4,158-60; 112; 43,60ff.; 3,31-63.
Ægteskab: 4,4-36; 24,31-32.
Skilsmisse: 2,228 ff.
Bøn: 20,131-36; 5,7.
Almisse: 9,58-60; 2,178.
Faste/Ramadan: 2,184-88.
Valfart: 2,197.
Hellig krig: 57,26ff.; 3,170; 22,40ff.; 2,192.
Skabelse: 7,55ff.; 96,1-5; 23,13-17.
Syndefald: 20,116ff., 7,20ff., 2,30-39.
Dommedag: 7,188ff., 56, 1-56, 50,21-30.
Opstandelse: 2,261.
Jøder/kristne: 2,88-142, 3,65-82.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Festdage i forskellige religioner - [top]
65.00/1159 Basisstof fest

Indhold:
Links til hhv. tysk (online) og dansk (pdf) oversigt over tidspunkter for fester i de forskellige religioner

På www: Helligdagskalender - pdf-fil (Københavns Kommune); Tysk kalender over festdage i religionerne -online ; ; ;

Mål

| 1 Mos. 1, 14- Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-