Kristendommens historie - udenfor Danmark (50)

Pelagia og Paulus (Type: fortælling, personer)
De første kristne - forfølgelser (Type: fortælling, personer)
Forfølgelser: Nero (Type: Basistekst (kirkeh.))
Forfølgelserne under Nero (Type: fortælling, historie)
Thekla og Paulus. Caesarea-begivenhederne (Type: fortælling, personer)
Jeanne d'Arc (Type: video (henvisning))
Luther, Martin (Type: fortælling, personer)
Luther - han forandrede verden for altid (Type: film)
Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704 (Type: oplevelse, billed-)
Ild - fra Pascals huskeseddel (Type: samtale)
Pascal, Blaise (Type: fortælling, personer)
Pascal, Blaise (kronologi) (Type: fortælling, personer)
Pascals huskeseddel (Type: samtale)
John Donne (Type: fortælling, personer)

Pelagia og Paulus - [top]
50.03/ 742 fortælling, personer omvendelse

Indhold:
Pelagias epistel - oversat fra engelsk.

Mål

Tekst:
St. Pelagia af Caesareas martyrium

Måske et fragment af en tabt version Acts of Paul and Thekla (cf N Redington).
Pelagias brev. Oversat fra Ge'ez af Edgar J. Goodspeed, 1904. Kristen Skriver Frandsen (fra engelsk), 2000.
Da Paulus kom til Caesareas egne, lærte han også dér Herrens vej, sådan som han altid gjorde; og de - alle i byen - tvivlede og troede ikke på loven, fordi de ikke var af loven, spottede ham og greb og lagde ham i lænker, og sagde: Du har bragt en lov til os, som ikke er vores. Og han sagde til dem: I har ikke så gamle indsigter, at I skulle dømme mig.'Men når mennesket med indsigt søger - søger han så ikke hvad der rigtigt og godt? Som profetenDavid siger: Vid I, vid I, at jeg er, og der ingen anden GUD ved siden af mig, siger Herren" Spørg jeres fædre og de vil fortælle jer, og jeres forældre og de vil oplyse jer, om der var nogen før ham som gjorde noget underfuldt og om der efter ham kom nogen skaber af Universet - se, der er ikke nogen ved siden af ham. Han er fra før verdens begyndelse og han vil være efter dens ende, han er fra alle tiders begyndelse, og er nu og der er ingen Gud ved siden af ham; hvem spændte himmelene som en skål og hvem vil rulle dem sammen som en papirsrulle; alt går til grunde og forsvinder men han er Gud, hans år forsvinder ikke. For ham vil bøje os, ham vil vi prise, hans magt vil vi ære, hans navn vil vi dyrke, og vi vil bøje os. Dommeren undrede sig, men trak på skulderen og lod ham gå. Og Paulus gik mod bjerget. Da han vandrede her, stødte han på en løve, dens vægt var et ton, og den var stor som en hest. Og da den mødte Paulus, hilste de på hinanden, som kendte de hinanden. Løven sagde til Paulus: Vel mødt, Guds tjener og Jesu Kristi apostel! Jeg har en sag som jeg vil dig om at gøre for Lmig. Og Paulus sagde: Tal, jeg vil høre. Og Løven sagde: Lad mig blive en af de fuldvoksne kristne. Paulus tog imod ham og lod ham træde ind i de voksne kristnes rækker. Da han havde afsluttet den syvende dags unervisning (the law of the seventh day), bød de hinanden farvel. Og Paulus vendte igen tilbage til byen. [Paulus helbreder og underviser] og mens Paulus således underviste, kom mange flere til tro og gav afkald på denne verden og fulgte Guds bud, og blev tilhængere af Paulus. Også en kvinde, som hed Pelagia, kongens datter, hørte Paulus forkyndelse, forlod sin mand og fulgte Paulus' opfordring. Og hendes mand hørte det, og fortalte det til kongen. Kongen mødte Paulus og sagde til ham: Se, du ødelægger mit folk, og alle, som hører din prædiken, giver afkald på verden. Ægtemænd giver afkald på deres ægtehustru og ægtehustruer på deres ægtemænd. Så nu skal du betale for alt det som du har gjort mod denne Thekla [en anden version af teksten har Pelagia]. Og han befalede at de skulle kaste Paulus i fængsel og de gjorde som kongen befalede, Og de holdt en løve i skjul i byens cirkus, og løven var netop den, som vejede et halvt ton, havde en hests størrelse, som havde mødt Paulus, og som Paulus havde ført ind i de voksne kristnes rækker. Da de førte denne løve frem, og kongen så ham og undrede sig over hans størrelse og sagde: Kom, vi har i dag fundet en som kan fortære Paulus. Og de hentede Paulus fra fængselet og førte ham ind i cirkus, herefter førte de løven ind til ham. Og de mente alle løven ville fortære ham, og sagde: Nu havde Paulus mødt sin straf. Paulus rakte sine hænder op og bad; og løven bad sammen med ham; Paulus holdt andagt og løven holdt andagt med ham. Og da de var færdige med at takke og bede, vendte Paulus sig mod løven og sagde: Vel mødt! Og løven hilste igen: Vel mødt! Fader, vel mødt! Så sagde Paulus til løven: Hvordan gik det til at du blevet faget, du som er så stor? Og løven sagde ligeledes til Paulus: Også du, du blev fanget, og de bragte dig herhen så jeg kunne fortære dig: Vidste de ikke at vi havde hinanden kær? Vi er begge Herrens tjenere. Og da folk havde set ham tale til til Paulus, undrede de sig alle og sagde: Den mands tro er stor; selv markens vilde dyr adlyder ham, og folk lytter til ham. Og de sagde, vel, tag Pelagia, men lad ham gå med sin løve. Og løven og Paulus drog afsted. Og de råbte alle: Vi har messing-koen; lad os varme den op, og lad dem kaste hende i den - eller lad hende adlyde sin mand og være lige som almindelige folk. Så bragte de messingkoen frem og ville smide hende i den. Men i det samme regnede det og slukkede ilden. Men hun ville ind i koen. Da hendes mand så hendes vedholdenhed, tog han sit sværd og lad sig falde på det, så han døde - fordi Pelagia var så vidunderlig, og hun regnede ikke sin egen skønhed og tog ikke hensyn til den forgængelige verden. Må hendes bøn være med vores fader John og berede ham vej til de sejrrige martyrer. Amen. THE MARTYRDOM OF ST. PELAGIA OF CAESAREA THE SAINT PACHOMIUS ORTHODOX LIBRARY This document is in the public domain. Copying it is encouraged. THE "EPISTLE" OF ST. PELAGIA OF CAESAREA [EDITOR'S NOTE: There are a number of Orthodox saints named Pelagia; the life of Pelagia of Caesarea has been preserved only in an Ethiopic version. The curious title "epistle" evidently refers to the fact that the story takes place in apostolic times and features St. Paul as its main character. One has the impression the text may even be a fragment from a lost version of the Acts of Paul and Thekla. -N. Redington]


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
De første kristne - forfølgelser - [top]
50.03/ 748 fortælling, personer forfølgelse

Indhold:
Fortælling om de første kristne med særlig vægt på forfølgelserne - fra Stefanus (Saulus/Paulus) til Nero. I fokus: årsagen til forfølgelserne er det potentielt samfundsomstyrtende: troen på den ene Gud, og den anderledes familie- og kønsopfattelse.

Mål Give fornemmelse for at kristen tro kan implicere forvandling af livsform og betyde opgør og modstand.

Hvordan:
Derefter begyndte jeg med på kortet at vise kirkens udbredelse den første tid. Pege på stregerne, der viser Paulus rejser - og så fortælle om ham - fra Stefanus over hans omvendelse ved Damaskus til hans menighedsdannende rejser - til hans formodede martyrdød i Rom.
Eventuelt fortælles om "drilleforfølgelse" (Rom) ved at fortælle om Spottekrucifixet.
Legenden om Thekla er illustrerende for den trussel, som kristendommen kunne være for det traditionelle sociale liv. Jeg fortæller som indledning legenden om Paulus og løven fra Pelagius brev. Dernæst om Theklas betagelse af Paulus' forkyndelse, rids af dens indhold, også de formentlig legendeagtige begivenheder på teatret. Se Thekla og Paulus.
Dernæst fortæller jeg om forfølgelserne på Neros tid. Dels for at fortælle at forfølgelserne ikke altid var små og tilfældige, men at kejsermagten også undertiden satte dem i værk, dels for at fremhæve at den egentlige anklage (som Tacitus er enig med) er at de kristne repræsenterer forbrydelser mod menneskeheden.
Jeg fortæller om baggrunden for at kristendommen kan forstås som samfundsnedbrydende bl.a. med reference til nedenstående bibelsteder. Elementet Hvis nogen kommer til mig.. kan inddrages. Kan understøttes af færdigt arbejdsark.

I konfirmandundervisningen kan man til morgensang bruge DDS 336, Vor Gud han er så fast en borg, (for at have en salme fra salmebogen opstået i en slags forfølgelsessituation) - og ganske kort fortælling om denne salmes baggrund i Luthers liv (Rigsdagen I Worms osv.)

| Luk. 12, 49-53 Teksten | Mk. 3, 31-35 Teksten | 1 Kor. 7, 1-ff Teksten | Luk. 20, 34-36 Teksten


Baggrundsstof:
Elaine Pagels: Adam, Eva og slangen, s. 41 f
22.8 Carlé, Birte:Thekla : en kvindeskikkelse i tidlig kristen fortællekunst / af Birte Carlé. - Kbh. : Delta, 1980. - 136 sider : ill. ; Side 9-25: Fortællingen om Thekla oversat efter Paulus-akterne Litteraturhenvisninger Emner: kvinder * kristendom
Carsten Breengaard: Kristenforfølgelser og kristendom. 1992.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Forfølgelser: Nero - [top]
50.03/ 745 Basistekst (kirkeh.) lidelse

Indhold:
Tacitus tekst - basisstof.

Mål Originalmateriale til fortællestof

Hvordan:
Eksempel på brug: Let moderniseret avisartikel. Indgår som element i De første kristne. Forfølgelser

Referencer:(s:165 - i :Kristenforfølgelse og kristendom Breengaard, Carsten (1991)

Tekst:
Annales XV 44,2-5 Men al menneskelig virksomhed og regentens gaver formåede lige så lidt som forsoningen af guderne at bringe det slemme rygte til at forstumme, at ilden var påsat efter Neros befaling. For altså at gøre ende på folkesnakken kastede han skylden over på andre og straffede navnlig på de mest udsøgte måder de for deres skændigheder forhadte mennesker, som man kaldte kristne. Disse mennesker havde dette navn efter Kristus, som under Tiberius' regering blev henrettet ved prokuratoren Pontius Pilatus. Således blev denne fordærvelige overtro for øjeblikket undertrykt, men brød siden atter ud, ikke blot rundt om i Judæa, hvor den fra først af var opstået, men også her i hovedstaden, hvor alt afskyeligt og skammeligt strømmer sam- men fra alle kanter og finder tilhængere. Først lod man dem pågribe, som tilstod, dernæst efter deres angivelse en meget stor mængde andre mennesker, og de blev ikke så meget overbevist om brandstiftelse som om had til menneskeslægten. Man nøjedes ikke med at henrette dem, men drev oven i købet løjer med dem: nogle blev bedækket med dyrehuder og sønderrevet af hunde; andre korsfæstedes, og atter andre blev indsvøbt i brandbare klæder og tjente, når dagen var omme, til at oplyse natten. Nero havde åbnet sine haver for dette skuespil og gav lege i det derværende cirkus, hvor man så ham klædt som vognstyrer blande sig med mængden eller køre på en vogn. Dette var også årsa- gen til, at man, skønt disse mennesker var skyldige og fortjente at behandles med den yderste strenghed, trods dette følte medlidenhed med dem, idet man tænkte, at det ikke var for almenvellets skyld, de måtte lide døden, men for at tilfredsstille en enkelt mands grusomme sind. Oversat af 0. A. Hovgaard


Baggrundsstof:
Nero (A.D. 54-68) Inskription på mønt: NERO CLAVD CAESAR AVG GERM TR P IMP PP


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Forfølgelserne under Nero - [top]
50.03/ 754 fortælling, historie forfølgelse

Indhold:
Fortælling gengivet som avisartikel.

Mål

Hvordan:
Se også Verdens Tidende -tema: forfølgelse. Indgår som fortælleled i De første kristne - forfølgelser..

Tekst:
Af vor udsendte medarbejder Tacitus*. Rom 64.
Kristne skyld i Roms brand?
Store slumkvarterer i Rom er brændt. Rygtet løb at kejseren selv havde ladet brandene tænde. Kejser Nero delte rundhåndet gaver og nødhjælp ud..Men alle regentens gaver formåede lige så lidt som sonofre til guderne at bringe det slemme rygte til at forstumme, at ilden var påsat efter Neros befaling. For altså at gøre ende på folkesnakken kastede han skylden over på andre og straffede de forhadte mennesker, som man kaldte kristne.

Kristus af Judæa
Disse mennesker havde dette navn efter Kristus, som under Tiberius' regering blev henrettet ved prokuratoren Pontius Pilatus. Denne fordærvelige overtro blev således en tid undertrykt, men brød siden atter ud, ikke blot rundt om i Judæa, hvor den fra først af var opstået, men også her i hovedstaden, hvor alt afskyeligt og skammeligt strømmer sammen fra alle kanter og finder tilhængere.
Kejserlig razziaer
Først lod man dem pågribe, som tilstod; de angav så under forhør en meget stor mængde andre. Nu ikke bare under anklage for brandstiftelse, men for "had til menneskeslægten". Man nøjedes ikke med at henrette dem, men drev oven i købet løjer med dem: nogle blev dækket med dyrehuder og sønderrevet af hunde; andre korsfæstedes, og atter andre blev indsvøbt i brandbare klæder og blev brugt til at oplyse natten.
Medlidenhed?
Nero havde åbnet sine haver for dette skuespil og gav lege i det derværende cirkus, hvor man så ham klædt som vognstyrer blande sig med mængden eller køre på en vogn. Dette var også årsagen til, at man kom til at føle medlidenhed med disse mennesker - selvom de var skyldige og fortjente at behandles med den yderste strenghed. For man måtte tænke, at det ikke var for samfundets skyld, de måtte lide døden, men for at tilfredsstille en enkelt mands grusomme sind.
(*Virkelighedens Tacitus er historiker og levede ca. 55-120)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Thekla og Paulus. Caesarea-begivenhederne - [top]
50.03/ 747 fortælling, personer lidelse

Indhold:
Legenden om Thekla (og Pelagia) i avisartikelform. (
Indgår i ark).

Mål Tekst til arbejdsark.

Hvordan:
Del af elementet De første kristne - forfølgelse Indgår i færdigt arbejdsark:Verdens Tidende - tema: Forfølgelse.
Se også Pelagias epistel (En basistekst)

Tekst:
Vandrerprædikant forfører folk
Caesarea, år 45
Der er tale om daglige tumulter på torvet, når en mand ved navn Paulus taler.Han råber ud til alle: Der er kun én Gud, det er Herren. Salige er de rene af hjertet, thi de skal se Gud. Velsignet er de, som har holdt kødet rent, for de skal blive Guds tempel. Velsignet er de, som lever i afholdenhed, for til dem vil Gud tale. Velsignet er de, som har hustruer, som om de ingen havde, for de skal arve Gud. Velsignet er de kyskes kroppe, for de vil behage Gud og skal ikke gå til grunde.
Især nogle af byens unge kvinder kliner til vinduerne til torvet som edderkopper. Det er er ikke hans skønhed, som betager - for køn er han ikke - heller ikke særlig ung. Men den måde, han taler om Gud på, forvirrer folk. Bystyret er trådt sammen; den almindelige stemning er at der må gøres noget ved sagen.
................ Tragedie i Teatret
Caesarea, år 45
Bystyrets forsøg på at statuere et eksempel på vandreprædikanten Paulus fra Tarsus endte i en tragedie. Paulus var blevet arresteret for at udbrede samfundsskadelig lære og ført til teatret. Der havde man indfanget en usædvanlig stor løve, som til skræk og advarsel skulle fortære ham. Men da Paulus kom en på arenaen til løven var det som løven hilste på ham og et sært sceneri udspillede sig. Fangen og løven talte med hinanden. Nogle sagde, det så ud som om de bad til Gud. Publikum blev bange og råbte: Send Paulus væk, men brænd Thekla i messing-koen. Thekla var en kvinde, som havde brudt med sin trolovede, for at følge Paulus. Hun var blevet arresteret sammen med ham.

Selvmord for alles øjne
Der blev tændt op under koen, og man gjorde klar til at smide den unge kvinde op. Men i det samme kom en voldsom regn og slukkede ilden. Der opstod stor forvirring - og Thekla benyttede lejligheden til at gå ud - efter Paulus. Da hendes kæreste, som havde været blandt publikum så det, løb han ned på scenen, trak sit sværd og kastede sig over det i sorg. Han døde på stedet.
Eftersøgning af Thekla
Et medlem af familien har prøvet at opsøge Thekla, men har ikke fundet hende. Rygtet lyder at hun for ikke længere at tiltrække mænd har klippet sit hår kort. Hun skal også have tilsluttet sig den såkaldte Kristus-bevægelse, som Paulus tilhører.


Baggrundsstof:
Carlé, Birte
Thekla : en kvindeskikkelse i tidlig kristen fortællekunst / af Birte Carlé. - Kbh. : Delta, 1980. - 136 sider.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Jeanne d'Arc - [top]
50.40/ 852 video (henvisning) tro

Indhold:
Film fra 1999 på 155 min. Video kun til private. Skal lejes gennem biograf. Kort beskrivelse.

På www: Jeanne d'Arc - omtale på Skole-kirke.dk; Undervisningsmateriale på Dansk Film Institut ; ; ;

Mål

Hvordan:
Man kan bruge det undervisningsmateriale, der er lavet til filmen på Dansk Filminstituts side - eventuelt lade sig inspirere til fortælling om Jeanne d'Arc og undervisning uden film (da det sidste er lidt besværligt, den kan kun bruges gennem entreprise med biograf).


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Luther, Martin - [top]
50.50/1005 fortælling, personer biografi

Indhold:
Luther - foreløbig blot henvisning til tekstsamling (dansk) på nettet. (Christian Riis' hjemmeside) - mange af de helt centrale tekster.

På www: Martin Luther; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Luther - han forandrede verden for altid - [top]
50.50/1077 film reformation

Indhold:
Eric Till instruktion. Materiale til undervisning

På www: Luther - uv.mat - Det Danske Filminstitut; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704 - [top]
50.58/ 386 oplevelse, billed- håb og længsel

Indhold:
Titelkobberet med de tre indskrifter: Sl. 8,3; Åb. 15,3 og englens halleluja.

Mål

Hvordan:
Den pietistiske livstolkning er i dette titelkobber gjort anskuelig. Det himmelske lys kan nås i bøn og lovsang og i fromhed "ses" -(jfr. "hvad skal jeg sige når jeg ser.." fra Op al den ting.."). Ved lovsangen opretholdes kosmos (Sl. 8,3) og skabelseslyset breder sig over den ganske klode. (Pietisme er langt fra blot inderlighed). Indholdet af sangen angives med Åb. 15,3: lovprisning af Guds store gerninger.
Det er nærliggende at fortælle om Brorson og udover "Op, al den ting som Gud har gjort" at inddrage Den store hvide flok vi se.

Referencer:(s:35 - i :"Den store hvide folk vi se" Arndal, Steffen

| Sl. 8, 3- Teksten | Åb. 15, 3- Teksten


Tekst:
Sl. 8,3: Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.
Åb. 15,3: Og de synger Guds tjener Moses's sang og lammets sang: Store og underfulde er dine gerninger, du Herre, Gud, Almægtige, retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Ild - fra Pascals huskeseddel - [top]
50.65/ 607 samtale gudsforholdet

Indhold:
Læsning af tekstudsnittet (med Guds præsentation af sig selv overfor Moses).

Mål Understrege gudsforholdet "af hele mit hjerte". Men også at pege på at evangeliet er vej til at kende Gud.

Hvordan:
(Hele teksten Pascals huskeseddel
Kan også forbindes med Moses og den brændende tornebusk

| 2 Mos. 3, 1-14 Teksten


Tekst:
ILD
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud,
ikke Filosoffernes og de Lærdes,
Vished, Vished, Følelse, Fryd, Fred. Jesu Christi Gud.
Deum meum et Deum vestrum.
Din Gud skal være min Gud.
Glemme Verden og alt undtagen Gud.
Han findes kun ad de Veje, som Evangeliet lærer os.
Min Gud og eders Gud.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Pascal, Blaise - [top]
50.65/ 584 fortælling, personer tro og omvendelse

Indhold:
Pascals liv, som matematiker og videnskabsmand, hans omvendelse. I tekst ultrakort fremstilling.

Mål Med en konkret person som eksempel kaste lys på tro og omvendelses mulige virkning ind i et menneskeliv.

Hvordan:
Man kan begynde med at spørge holdet om de ved, hvem der har opfundet regnemaskinen (en passent kan edb-programsproget pascal nævnes) - og man kan fortælle de øvrige spor, han har sat i naturvidenskaben - (vi måler fx lufttryk i hektopascal), dernæst fortælles om Pascals liv og omvendelse. Man kan afsluttende læse Lad os da betragte- eventuelt sat op på over-head, så der bliver tale om fælles læsning - og så diskutere det.
Se også de øvrige elementer om Pascal.

Referencer:(s:193 -203 i :Politikens Verdens Litteraturhistorie bd. 4 flere

Tekst:
Videnskabsmanden Blaise Pascal:
Hellighed menneskets vigtigste mål
Blaise Pascal var matematisk geni og naturvidenskabsmand. Voksede op under velhavende forhold, og blev stærkt påvirket af jansenismen, da faderen efter at have brækket benene var blevet plejet af to venner, som begge var jansenister. Jansenismen lagde blandt andet vægt på Guds almagt. Pascal havde et meget svagt helbred. I mange år kunne han kun indtage varm suppe dråbevis. Trods dette opdagede han epokegørende matematiske regler. Hele tiden arbejde han også med teologiske spørgsmål, og efter en trafikulykke, som han med nød og næppe overlevede, brugte han al sin tid på med sin matematisk-logiske tankekraft at afstikke grænserne for menneskets kunnen og pege på Gud.
Efter ulykken bar han altid sin Huskeseddel (Memorial) på sig.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Pascal, Blaise (kronologi) - [top]
50.65/ 577 fortælling, personer tro og omvendelse

Indhold:
Pascals liv, som matematiker og videnskabsmand, hans omvendelse - kronologien.

På www: Wikipedia (norsk) om Jansenisme; ; ; ;

Mål

Tekst:
1623- Pascal fødes
1639- Afhandling om keglesnittet
1646- Pascal vindes for Jansenismen da to normanniske adelsmænd plejer faderens brækkede ben
1647- Afhandling om Det lufttomme rum
1649- Pascal får patent på regnemaskine
Første kendte regnemaskine i verden. Foruden denne maskine anses Pascal som den der fandt reglerne for differential- og integralregning - og lavede berømte eksperimenter med væskers ligevægt og luftens tyngde.
1651 Faderen dør, Jaquelines tilknytter sig Port-Royal. Et klosterrfælleskab, præget af Jansenismen.
1654- Pascal har den 23. november sin omvendelsesoplevelse
En mirakuløs redning fra kørselsulykke på Neuilly-broen i Paris efterfølges af en natlig, mystisk oplevelse. På baggrund af den skriver han Memorial - et digt han siden altid bærer på sig. Herefter vil han forsage verden og vende sig mod Gud. Han knytter sig nær til Port-Royal.
1656- Pascal udgiver "Brev til en Provinsboer.."
En satire og et debatindlæg mod jesuitterne
1662- Pascal dør


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Pascals huskeseddel - [top]
50.65/ 608 samtale gudsforholdet

Indhold:
Teksten til Pascals memorial.

Mål

Hvordan:
Bruges som baggrundsstof for Ild - Pascals huskeseddel

Referencer:(s:25 -26 i :Tanker Pascal, Blaise (1958)

Tekst:
I DET HERRENS ÅR 1654
Mandag den 23. November, Pave og Martyr Sankt Clemens' og andre Martyrers Dag
Vigilie for den Hellige Chrysogonos og andre Martyrer. Fra henved halvelleve om Aftenen til henved halvet.
*
ILD
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud,
ikke Filosoffernes og de Lærdes,
Vished, Vished, Følelse, Fryd, Fred. Jesu Christi Gud.
Deum meum et Deum vestrum.
Din Gud skal være min Gud.
Glemme Verden og alt undtagen Gud.
Han findes kun ad de Veje, som Evangeliet lærer os.
Min Gud og eders Gud.

Menneskesjælens Storhed.
Retfærdige Fader, Verden har ikke kendt Dig,
men jeg har kendt Dig. Fryd, Fryd, Tårer af Fryd.
Jeg har skilt mig fra Dig.
Dereliquerunt me fontem aquae vivae.
Min Gud, vil Du forlade mig :
At jeg i al Evighed ikke må skilles fra Dig.
*
DETTE ER DET EVIGE LIV,
AT DE KENDE DIG,
DEN ENESTE SANDE GUD,
OG HAM, DU UDSENDTE,
JESUS CHRISTuS
Jesus Christus
Jesus Christus
Jeg har skilt mig fra Ham,
flygtet fra Ham, fornægtet og korsfæstet Ham.
At jeg aldrig må skilles fra Ham!
Han bevares kun ad de Veje,
der læres os i Evangeliet.
Fuldstændig og kærlig Forsagelse af alt.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
John Donne - [top]
50.70/1063 fortælling, personer

Indhold:
Kort om John Donne (1572-1631)

Mål

Hvordan:
Kan bruges som baggrundstof

Tekst:
John Donne, født 1572, er en af den Anglikanske Kirkes største mystikere. Efter at have studeret i Oxford og Cambridge fik han stilling i den offentlige administration og kunne se frem mod en lovende karriere. Imidlertid giftede han sig med chefens datter - uden tilladelse - og blev fyret. I ti år levede han og hans kone i fattigdom. I denne periode udviklede han en dyb åndelig indsigt, som til sidst resulterede i, at han blev ordineret som præst. Fra 1621 og til sin død ti år senere (1631) var han provst ved St. Paul's Cathedral in London.
John Donne byggede bro mellem Middelalderen og den moderne verden. Videnskab (Bacon) og moderne astronomi havde sprængt det middelalderlige verdensbillede, og mange mennesker følte at kristendommen ikke længere kunne byde på en nutidig gyldig, åndelig forståelse af tingene. John Donne modstod tidens tendens til reducere det åndelige, og fastholdt at virkelighedens verden ville blive berøvet sin betydning, hvis den ikke beholdt den transcendente dimension.
Robert Lenz


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-