Bøn (49)

Bøn - hvor ofte? (Type: individuel opgave)
Skriv en bøn til.. (Type: individuel opgave)
Fadervor - generelt (Type: læsning, NT: Jesu lære)
Fadervor - teksten (Type: læsning, NT)
Fadervor. 1: Helliget blive dit navn (Type: samtale)
Fadervor. 2: Komme dit Rige (Type: samtale)
Fadervor. 3: Ske din vilje, som i himmelen, således også.. (Type: samtale)
Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige brød (Type: samtale)
Fadervor. 5: forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere (Type: samtale)
Fadervor. 6: led os ikke ind i fristelse (Type: samtale)
Fadervor - Luthers forklaring (Type: henvisning - katekismus)
Fadervor a, synoptisk læst, Mattæus' vinkel (Type: læsning, NT)
Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel (Type: læsning, NT)
Fadervor, arbejdsark (Type: arbejdsark - brødtekst)
Kristuskransen (Type: praksis)
Fingerbønnen (Type: praksis)

Bøn - hvor ofte? - [top]
49.02/ 469 individuel opgave bøn

Indhold:
Konfirmanderne sætter x ud for mulig bøns"praksis" - gætter dernæst på hvordan det forholder sig med kammeraterne.

Mål

Hvordan:
Papir med følgende spørgsmål to gange (papiret kan skrives på stedet af konfirmanderne - eller præfabrikeret deles ud:
- Jeg beder næsten daglig ( 0 / 1,29)
- Jeg beder en gang imellem ( 6 / 4,79
- Jeg beder i ekstreme situationer (7 / 4,9)
- Jeg beder aldrig (2 / 4,1)
Man beder den enkelte konfirmand sætte kryds ud for det, som passer på vedkommende selv - dernæst på de samme spørgsmål at prøve at sætte tal på hvor mange af kammeraterne i den givne gruppe, som gør hhv. det ene eller det andet. I parenteser efter spørgsmålene her er resultatet fra et hold på 15. Første tal er antal krydser sat på egne vegne - andet tal en gennemsnitsberegning af, hvad de troede om de andre.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Skriv en bøn til.. - [top]
49.04/ 357 individuel opgave bøn

Indhold:
Bøn med valgmuligheder for "adressen": Gud, statsministeren,
USAs præsident, Kærligheden, Ånden bag alting, Jesus.
asdf

Mål Overveje bøns forskelligartethed - alt efter til hvem.

Hvordan:
Eleverne bedes forestille sig at de nu har en "hot-line" til en af de foreslåede adressater for bønnen - så de kan bede om det, som virkelig presser sig på. Understreg at de skal vælge den at skrive bønnen til, som de har lyst til -. Og at de ikke vil blive læst op med navns nævnelse. Men at man måske vil gøre brug af nogle af dem i anonym form. Erfaring efter første forsøg: De fleste vælger Gud, der er nogle der er meget personlige.
97: Man skal på nogle hold sikre sig at opgaven virkelig bliver individuelt løst, ellers bliver svarene pjat.
Se en række eksempler.
Se også temagruppen "Bøn alment - og Jesus om bøn.

Tekst:
Tekst til eventuelt arbejdsark:

Skriv en bøn til..

Nedenstående bøn er skrevet til (sæt kryds)

Statsministeren:[ ], Gud:[ ], USA's præsident:[ ],

Kærligheden:[ ], Ånden bag alting:[ ], Jesus:[ ]

...


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor - generelt - [top]
49.30/ 105 læsning, NT: Jesu lære bøn

Indhold:
Læsning og sammenligning af Mattæus og Lukas fortælling om hvordan Jesus lærte disciplene at bede. Undersøgelse af de enkelte bønners indhold og betydning.

Mål Give forståelse både for bøn generelt og for Fadervors enkelte bønner, deres mulige konkretion

Hvordan:
Først synoptisk læsning (se fadervor a og fadervor b). De enkelte bønner kan eventuelt bruges som enkeltelementer relevante steder i undervisningen.

Referencer:(s:139 - i :Komponenter til Kristendomsundervisning I Davidsen, Andreas (1977)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor - teksten - [top]
49.30/ 108 læsning, NT bøn

Indhold:
Teksten

Mål

| Mt. 6, 5-15 Teksten


Tekst:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
v11 giv os i dag vort daglige brød,
v12 og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
13) og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor. 1: Helliget blive dit navn - [top]
49.30/ 109 samtale hellighed

Indhold:
samtale med udgangspunkt i navnet, Guds navn, blandt jøder så helligt at det ikke måtte siges - og dog har sin tydning: Jeg er den jeg er (2. mos. 3,14)

Mål at få sat fylde på begrebet hellighed. Sammenhæng med navn og identitet

Hvordan:
Fortælles om jødernes forhold til Guds navn - 2. mos. 3,1-14 læses eller fortælles. Har man brugt billedmeditationen Ufoen og talt om identitet, og Guds selvidentifikation i Jesus, kan der refereres hertil.
Evt. (i anden retning) Ez. 36,23: Jeg vil hellige mit store navn..(blandt folkene, idet Israel har vanæret det..). Næppe så anvendeligt.
Samtale med eleverne viser at ordet "hellig" ikke længere har nogen negativ betydning (i retning af hyklerisk frelst), men de foreslår "urørlig" - også om person: Han er hellig, om en god sportsmand: så god, så sej(!) at han ikke kan nåes af andre.
Se også Moses og den brændende tornebusk

| 2 Mos. 3, 14- Teksten | Ez. 36, 23- Teksten


Tekst:
2. Mos. 3,13-14:
Men Moses sagde til Gud: "Når jeg kommer til israelitterne og siger dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, hvad skal jeg så svare dem, hvis de spørger om dit navn?" 14) Gud svarede Moses: "Jeg er den jeg er!" Og han sagde: Således skal du sige til Israelitterne: JEG ER har sendt mig til jer."
Ez. 36,23: Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser min hellighed på jer.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor. 2: Komme dit Rige - [top]
49.30/ 110 samtale Guds rige

Indhold:
Måske: Jesu "program" Lukas 4,14-30, Mt. 12,28; Luk. 17,20f
Baggrundsstof: forskellige teologiske udsagn om Guds Rige (især måske i forb. med voksenundervisning).

Mål bestemme Guds Rige som værende der, hvor Guds vilje sker (altså parallel med 3. bøn), dvs. hvor synd forlades, sult stilles, sygdom heles, etc.

Hvordan:
Hvis 1. s. i advent er nær dette forløb, kan der kombineres med en almindelige søndagsforberedelse og kirkeårsorientering.
Se også: Hvad er Guds Rige?

| Luk. 4, 14-30 Teksten | Mt. 12, 28- Teksten | Luk. 17, 20-f Teksten


Tekst:


Baggrundsstof:
Den teologiske diskussion: I Komponenter (s 64f) bestemmer Andreas Davidsen først sagen negativt - som ikke-politisk (bruger Mk. 12,13-17 og Joh. 18,36 hertil), dernæst som eskatologisk - slutter med at citere Noack: "Guds Rige er nok fremtid, så umuligt at fremskynde, men det er så nært, så umuligt at sinke, at det i et og alt bestemmer nutiden". (Undtagen altså i Kejserens domæne - eller? - ksf.)
Det er kun en halv sandhed at bjergprædikenmoralen ville få ethvert samfund til at bryde sammen; det vil også bryde sammen hvis det kun bygger på interesser, på mammon, magt og selvretfærdighed. Jesu' Gudsrige forkyndelse blev tidligt omtolket apokalyptisk, og det hævdes stadig at Guds riges komme betyder denne verdens undergang. Man kunne måske med lige så stor ret hævde det omvendte. Villy Sørensen: Jesus og Kristus
"Jesus annoncait le royaume, c'est l'église est venue", Alfred Loisy. - Jesus forkyndte Guds riges komme, men det blev kirke som kom. ... og efter den privatsfæren (ksf)
"Guds Rige er ikke kun et fremtidsrige. Vi må bygge det op allerede her i vores eget liv. Kristus kom her til jorden for at give os det glade budskab, at dette rige allerede var ved at blive skabt...Revolution og kærlighed er det samme for os. Den er at give den sultne at spise, den nøgne tøj på kroppen, den uvidende oplysning.." Ernesto Cardenal.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor. 3: Ske din vilje, som i himmelen, således også.. - [top]
49.30/ 111 samtale Guds vilje

Indhold:
Tekst: edb-programmørers livsanskuelse.

Mål

Hvordan:
Evt. sammen med Ikke en spurv falder til jorden.. Mt. 10,29) - og Marionetdukkeføreren - konfirmandernes egne bønner. Se også Guds Almagt
Eventuelt kan man inddrage hackerens verdensbillede. Teksten i sig selv er for svær, men der kan foretages uddrag, pointen kan fortælles. Det så som illustration til en forståelse af reduktionen af Guds vilje til et lukket system.

| Mt. 10, 29- Teksten


Tekst:
"Overalt, hvor man har indrettet regnecentraler kan man iagttage opvakte unge mænd med pjusket hår, der ofte sidder dybt indsunkne og brændende øjne foran computerenpulten. Deres arme sidder tæt ved kroppen og de venter kun på, at deres fingre - der er parate til at slå til - kan fyre løs på knapperne og tasterne, som de stirrer lige så fortryllet på som en spiller på de rullende terninger. Ikke helt så fikserede sidder de tit ved borde, der er oversået med computerudskrifter, og ruger over dem som lærde, der er besat af kabbalistiske skrifter. De arbejder til de falder om, tyve tredive timer i et stræk. Hvis det er muligt får de deres mad bragt: kaffe, cola og sandwich. Hvis det kan ordnes, sover de endda på en briks ved siden af computeren. men kun et par timer, så skal de tilbage til pulten. Deres krøllede tøj, uvaskede og ubarberede ansigter og deres uredte hår viser hvor meget de forsømmer deres krop og glemmer verden omkring sig. I hvert sålænge de fanget på den måde eksisterer de kun gennem og for computeren. de er computer-fetichister, tvangsneurotiske programører. De er et internationalt fænomen."
Weizenbaum sammenligner dem med spillere: En hacker føler sig som spilleren altid sikker på han vinder. Han har grænseløs tillid til sine egen smarthed. Og han ved livet selv kun er et spil:
"Den tvangsneurotiske programmør er overbevist om, at livet kun er et kæmpemæssigt program, der køres igennem en computer. Derfor kan ethvert aspekt ved livet i sidste instans forklares med begreber fra computersproget."
(Weizenbaum, Joseph f. 1923, professor i datalogi, Computer Power and Human reason, 1976).


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige brød - [top]
49.30/ 112 samtale brød, det daglige

Indhold:
Cecil Bødker: Det daglige brød
Luthers forklaring i salmebogen (Se tekst)

Mål

Hvordan:
Cecil Bødkers tekst er god - men meget brugt - i flere materialer.

Tekst:
Luthers forklaring
"Hvad forstås ved dagligt brød?"
Alt, hvad der behøves til livets ophold og trivsel, for eksempel mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, ejendom, from ægtefælle, fromme børn, fromme medhjælpere, from og retsindig øvrighed, god regering, godt vejrlig, fred, sundhed, tugt og ære, gode venner, trofaste naboer og alt, hvad her nævnes kan.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor. 5: forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere - [top]
49.30/ 113 samtale skyld

Indhold:
Forskellige mulige sammenhænge:

Mål

Hvordan:
Evt. Den gældbundne tjener evt. Skæbne evt. Skyld (Thereses historie) evt. Vædderen


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor. 6: led os ikke ind i fristelse - [top]
49.30/ 114 samtale tro og tvivl

Indhold:
samtale om fristelse = prøvelse, som kan få tro, livstro, tillid til at vakle, bringe til fald (Mt. 18,6-11)

Mål

| Mt. 18, 6-9 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor - Luthers forklaring - [top]
49.31/ 970 henvisning - katekismus bøn

Indhold:
Henvisning til nettet - se nedenfor

På www: Luthers forklaring på Fadervor - folkekirken.dk; ; ; ;

¤

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor a, synoptisk læst, Mattæus' vinkel - [top]
49.31/ 106 læsning, NT bøn

Indhold:
synoptisk sammenstilling af Mt. 6,5-15 og Luk. 11,1-13; vægten på Mattæus.

Mål At vise at bøn "fungerer" forskelligt; at berøre fænomenet synoptisk læsning; og vise at bøn ikke er en ydre fromhedsmanifestation (Jesu indledning til Fadervor hos Mt.)

| Mt. 6, 5-15 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel - [top]
49.31/ 107 læsning, NT bøn

Indhold:
synoptisk sammenstilling af Mattæus og Lukas - vægten på Lukas.

Mål Overveje hvad bønhørelse er - at bøn ikke nødvendigvis er at have en intim telefonledning til Gud. Berøre opfyldelsens karakter: at få Helligånden

Hvordan:
Evt. sammenlignes der med Luk. 18,1-8.
Der kan fx. læses frem til at det, den bedende får, er Helligånden - med et formål at have et tilbageknytningspunkt, senere når tredje trosartikel behandles. Fællesskab, sprog, ånd

| Luk. 11, 1-13 Teksten | Mt. 6, 5-15 Teksten | Luk. 18, 1-8 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fadervor, arbejdsark - [top]
49.32/ 613 arbejdsark - brødtekst bøn

Indhold:
Tekst: Forslag til spørgsmål mm.

Mål

| Mt. 6, 9-15 Teksten | Luk. 11, 2-4 Teksten


Tekst:
Fadervor står to steder i Ny Testamente.
Hos Mattæus (6,9-13) og hos Lukas (11,2-4).

1)Hvem har lært os Fadervor?.............
.........................................
2)Hvilke to bønner "mangler" hos Lukas?
a:...................................
.....................................
b:...................................
.....................................
3)To af de andre bønner rummer i deres ind-
hold de to manglende bønner (a ¤ b). De
betyder det samme. Hvilke mener du?
x:...................................
y:...................................
Hos Mattæus er der 7 enkelte bønner.
4)Hvem handler de tre første især om? ...... og de sidste?...
(Læg mærke til hvor ordene "du", "din" og "dit" og "vi", "os", "vort" og "vore" bruges).


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Kristuskransen - [top]
49.40/1014 praksis bøn

Indhold:
Jørgen balle Larsens anskuelige gennemgang af den af Martin Lönnebo instituerede parallel til den katolske rosenkrans, Kristuskransen.

På www: Kristuskransen - vejl. v. Jørgen Balle Larsen; ; ; ;

¤

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fingerbønnen - [top]
49.70/ 766 praksis bøn

Indhold:
Håndens fingre som meditations-"punkter.

På www: Figerbønnen - på Diktes hjemmeside; ; ; ;

¤

Mål

Referencer:(s: - i :Enkeltelement på WWW Brisson, Benedikte (2000)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-