Salmen, genre mm (47)

Se enkeltsalmer i salmebogen og salmer uden for salmebogen (også gudelige viser o.l.)

Salmebogen - spørgsmål til arbejde med.. (Type: individuel opgave)
Chrunch-ord i salmer - idé (Type: salmer, hørt tekst)
Salme kryds- og tværs (Type: leg)
Salmer - at lære (Type: metaovervejelse)

Salmebogen - spørgsmål til arbejde med.. - [top]
47.06/ 869 individuel opgave salmebogen

Indhold:
En række spørgsmål som fører rundt i salmebogen - både i salmerne og tekstdelen. Lærer brug af forfatterregister og giver lidt kendskab til nogle af navnene og omfang af produktion. Kan udføres på færdigt arbejdsark eller teksten nedenfor kan bruges til opsætning af eget arbejdsark.

Mål

Referencer:(s: - i :Enkeltelement Jørgen A. Andersen (Veksø) (2000)

Tekst:
1) Hvilket nummer i salmebogen har salmen: "Nu vågne alle Guds fugle små"?. ____...
Hvem er forfatter? _________________..
2) Der er salmer i salmebogen, som går tilbage til kirkens første århundrede. fx. nr 435, som hedder:
________________ Fra hvilket årh?___..
og nr 356, som hedder:
________________.Fra hvilket årh? ___..
3) Der er mange salmedigtere i salmebogen. Men fire af dem "fører" stort i antal:
Nr 1 ____________.__.___. - med antal salmer:__...
Nr 2 ______________..___...- med antal salmer:. __
Nr 3 ____________.._____...- med antal salmer:. __
Nr 4 _______________..__.. - med antal salmer:. __
To "steder" i kirkeåret 6) Find salmen "Vær velkommen Herrens år" Skriv numrene og hvornår de bruges:
Nr ___.bruges ved ______.
Nr___ bruges ved ______..
Flere opgaver:
7. Hvad hedder evangelisten, der har skrevet evangeliet til fjerde søndag i advent efter første tekstrække ?_______...
og efter anden tekstrække? _____________.
8. Hvem har skrevet epistelen til sekstende søndag efter Trinitatis?
. - epistelen er en del af brev - til hvem?
4) I hvertfald to af salmedigterne er født efter 1940: Hans Anker Jørgensen og Sten Kaalø. Skriv et nr og en førstelinie af en salme digtet af hver af dem.
Nr____ : _________________________
Nr____ : ________________________..

Årstal på de fire store salmedigtere i Danmark
1634-1703
1694-1764
1783-1872
1789-1862

Skriv digterens navn efter årstallene og derefter hvad digteren var /hvilket arbejde han havde. (Brug forfatterregisteret bag i bogen.
5) Find nr. 524. Hvem har digtet den ældste udgave?
_______________.._ og hvad var han:
_______________________.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Chrunch-ord i salmer - idé - [top]
47.07/ 41 salmer, hørt tekst symbolsprog

Indhold:
finde særlige, poetiske, betydningsbærende ord i en salme

Mål få eleverne til at se styrken i de "uforståelige" ord i salmerne

Hvordan:
Man beder konfirmanderne finde "chrunch"-ord (eller hvad det måtte hedde aktuelt), dvs. ord, de synes har tyngde, er mystiske, betydningsladede)
Ruth Kierkedal har brugt ideen til 2.-4. klasse, men den fungerer også for konfirmander.

Referencer:(s:57 - i :Guf-ord. En mageløs opdagelse. (Friskolebladet 1991, s.57) Kirkedal, Ruth (1991)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Salme kryds- og tværs - [top]
47.50/ 961 leg salmer

Indhold:
En salmekrydsogtværs. Man skal slå op i salmebogen og finde et ord, der passer. Det giver ikke den store indlæring, men eleverne slår op i salmebogen og man kan snakke med dem om nogle af de vanskelige ord, som forkommer.
Selve krydsen: Salmekryds og tværs og løsningen

Mål

Hvordan:
Kryds- og tværs'en printes ud. Nb. indstil printeren til "landscape".

Referencer:(s: - i :Enkelt-element til Kateketik Erling Bjerrum Petersen


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Salmer - at lære - [top]
47.99/ 308 metaovervejelse salmer

Indhold:
En hel temagruppe er en liste over salmer fra salmebogen, som det kan være relevant at bruge i undervisningen - kirke / skole. Den enkelte salme kan være ledsaget af idéer til kommentarer og baggrundsfortælling og med links til forskellige elementer. En temagruppe: nye salmer anfører nogle nyere salmer (kirke / skole

Begge kan med fordel udbygges!!

Under tekst findes Peter Balslev Clausens forslag (Kristeligt Dagblad oktober 2004) til en kanon for hvilke salmer der bør læres i kristendomsundervisningen i skolen.

Mål kendskab til centrale salmer eller/og melodier, samt særlige salmer bestemt af undervisningens temaer

Tekst:
Forslag til salmekanon:
Lovsange:
Lovsynger Herren, min mund og mit indre (3)
Herre Gud, dit dyre navn og ære (7)
Alt hvad som fuglevinger fik (10)
Op, al den ting, som Gud har gjort (15)
Til himlene rækker din miskundhed, Gud (31)
Lille Guds barn, hvad skader dig (41)
Jesus Kristus:
Du, Herre Krist (52)
Du fødtes på jord (69)
Advent:
Vær velkommen Herrens år .. Julenat (74)
Blomstre som en rosengård (78)
Jul:
Det kimer nu til julefest (94)
Velkommen igen Guds engle små (99)
Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle (100)
Et barn er født i Betlehem (104)
Lovet være du, Jesus Krist (108)
En rose så jeg skyde (117)
Julen har bragt velsignet bud (119)
Dejlig er jorden (121)
Den yndigste rose er fundet (122)
Her kommer, Jesus, dine små (123)
Mit hjerte altid vanker (125)
Påske:
Gak under Jesu kors at stå (191)
Hil dig, frelser og forsoner (192)
Krist stod op af døde (218)
Som den gyldne sol frembryder (227)
Kristi Himmelfart:
Kommer, sjæle, dyrekøbte (250)
Pinse:
Apostlene sad i Jerusalem (282)
Nu bede Vi den Helligånd (289)
I al sin glans nu stråler solen (290)
Du, som går ud fra den levende Gud (291)
Kirken:
Dejlig er jorden (121)
Vidunderligst af alt på jord (319)
Kirken den er gammelt hus (323)
Vor Gud han er så fast en borg (336)
Guds ord det er vort arvegods (401)
Gudstjenesten og de kirkelige handlinger:
Den signede dag med fryd vi ser (402)
Denne er dagen, som Herren har gjort (403)
Alle mine kilder skal være hos dig (441)
Fyldt af glæde over livets under (448)
Sov sødt, barnlille (674)
O du Guds Lam (439)
Vi kommer til din kirke, Gud (478)
Det er så yndigt at følges ad / for to (703)
I blev skabt som mand og kvinde (706)
Kristenlivet:
Befal du dine veje (36)
Sorrig og glæde de vandre til hobe (46)
O kristelighed (321)
Skulle jeg dog være bange (667)
Kærlighed er lysets kilde (696)
Altid frejdig, når du går (784)
Årstiderne :
Her vil ties, her vil bies (557)
Nu blomstertiden kommer (722)
Vi pløje og vi såīde (730)
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (728)
Nu falmer skoven trindt om land (729)
Morgen:
Den mørke nat forgangen er (736)
Nu rinder solen op af østerlide (743)
Lysets engel går med glans (747)
I østen stiger solen op (749)
Nu titte til hinanden (750)
Morgenstund har guld i mund (752)
Se, nu stiger solen af havets skød (754)
Aften
Den klare sol går ned, der kvælder mer og mer (761)
Sig månen langsomt hæver (769)
Der står et slot i vesterled (775)
Tunge, mørke natteskyer (785)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-