Salmer mm. udenfor Den Danske Salmebog (46)

Al jordens fylde har du skabt (Type: salmer, nye)
At pinsen den er lysegrøn (Type: salmer, nye)
Dansens Herre (Type: salmer, nye)
Det sker, at et menneske hæver (Type: salmer, nye)
Du tændte sol og stjerner (Type: salmer, nye)
Du, som lader græsset gro (Type: salmer, nye)
Gud som tændte lys i verden (Type: salmer, nye)
Gud ænser ikke rang og stand (Type: salmer, nye)
Guds kærlighed er strand og grønne enge (Type: salmer, nye)
Han er lidt suspekt i løden (Type: salmer, nye)
Herre frels os (Type: salmer, nye)
Jeg kender et land (Type: salmer, hørt tekst)
Lyset er kommet (Type: salmer, nye)
Nu svinder dagen bort (Type: salmer, nye)
Når jeg er træt og trist (Type: salmer, nye)
Når kærlighed får magt.. (Type: henvisning)
Når kærligheden får magt i verden (Type: salmer, nye)
Når lynet rammer (Type: salmer, nye)
Sov du lille, sov nu godt (Type: salmer, nye)
Tak Gud for hver en nyfødt morgen (Type: salmer, nye)
Tænd dine stjerner (Type: salmer, hørt tekst)
Vi bygger på en by (Type: sang, synge)
Vi sidder i en jolle (Type: salmer, nye)
Vi synger.. (KFUM og KFUK materiale) (Type: småbørn - sang)

Al jordens fylde har du skabt - [top]
46.00/ 10 salmer, nye nadver

Indhold:
salme af Johannes Johansen. Evt. som nadversalme ved nadverhandling i konfirmandtimen

Mål Salmen forbinder forbinder forsoningstanken tæt med skabelsen


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
At pinsen den er lysegrøn - [top]
46.00/ 19 salmer, nye ånd, kirke

Indhold:
salme af Johannes Johansen

Mål vise sammenhæng mellem ånd, kirke og ordet - i naturens billede (visne/dø - spire)

Referencer:(s:67 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Dansens Herre - [top]
46.00/ 43 salmer, nye opstandelse

Indhold:
Salme af Sydney Carter (1960) /Hans Anker Jørgensen

Mål - passer ind i temaet: "Kom og leg med"

Referencer:(s:26 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Det sker, at et menneske hæver - [top]
46.00/ 69 salmer, nye håb

Indhold:
Salme (sang) af Jesper Kallesøe (1989)

Mål - vise at enhver i kristen forstand er kaldet til at være profet, kaldet til at give udtryk for sin tro og sit håb (Kaj Mogensen)

Hvordan:
Melodi af Erik Sommer. Kan bruges sammen med Jonas-historien, men overhovedet sammen med overvejelser om politisk-etisk ansvar.
Kaj Mogensen Undevisningsvejl. bd. 2, s. 153, melodien aftrykt her. Som melodi kan også Troels Triers til "Et samfund kan være så stenet.." (151 andre Sange. Edition Egtved 1982) anvendes.

Referencer:(s:39 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Du tændte sol og stjerner - [top]
46.00/ 81 salmer, nye dåb

Indhold:
Salmen er af Johannes Johansen og ikke optaget i den nye salmebog

Mål

Hvordan:
Bruger man salmen i forbindelse med undervisning om dåbens betydning, kan man med udgangspunkt i v. 5 diskutere, hvilken frygt der er tale om - vel den meget konkrete: hvordan skal det gå barnet i en verden med alle mulige både individuelle og kollektive undergangsmuligheder.
Vi kan ikke privat (=i den lille cirkel, familiens,) bære barnet - dets liv - i al fremtid; dåben fortæller, at i sidste ende er et menneske i Guds hånd, bæres af Gud - (Johannes Johanesen spiller på ordet "barn"s etymologi - "den der bliver båret") - og ritualets ord om at blive Guds barn..


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Du, som lader græsset gro - [top]
46.00/ 82 salmer, nye ånd til handling

Indhold:
Salme af Hans Anker Jørgensen

Mål at give forståelse for at tro på helligånd forbinder sig med skabelse og med handling

Hvordan:
Melodi: Stille er min sjæl til Gud

Referencer:(s:66 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
Jørgensen, Hans Anker: Til fælles sang s. 31.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Gud som tændte lys i verden - [top]
46.00/ 134 salmer, nye dåb

Indhold:

Mål

Hvordan:
melodi: Salmer og Kirkeviser 23

Referencer:(s:49 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
Se videre Mogensen: Undevisningsvejledning bd. 2, s. 206


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Gud ænser ikke rang og stand - [top]
46.00/ 135 salmer, nye lighed

Indhold:

Mål ikke forskel for Gud

Hvordan:
melodi "Op al den ting"

Referencer:(s:23 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Guds kærlighed er strand og grønne enge - [top]
46.00/ 138 salmer, nye frihed

Indhold:
salme af Anders Frostenson 1968/ ovs. Jens Lyster (1972)

Mål -"syndsbekendelse" med positivt afsæt

Referencer:(s:32 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
Salmer Kirkeviser 74


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Han er lidt suspekt i løden - [top]
46.00/ 447 salmer, nye salmen som genre

Indhold:
Esther Bocks salme kan bruges som eksempel på alternativ salme

Mål

Hvordan:
Se: Hvad er en salme

Tekst:c


Baggrundsstof:
Psalt. Maria Stenz synger salmer af Esther Bock. Haase HSE 559-2706-8;


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Herre frels os - [top]
46.00/ 147 salmer, nye frelse

Indhold:
salme af Esther Bock (bøn)

Mål

Hvordan:
hænger fint sammen med Erik Heides båd i kirken

Referencer:(s:48 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Tekst:c


Baggrundsstof:
Se videre Kaj Mogensen: Undervisningsvejledning bd. 2, s. 203, melodi s. 204.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Jeg kender et land - [top]
46.00/ 445 salmer, hørt tekst salmen som genre

Indhold:
Grundtvigs De levendes land - versudsnit som i Leif Varmark/ Eivind Larsens udgave Grundtvig-Sange (1972?).

På www: ; ; ; ;

Mål

Hvordan:
Indgår i hvad er en salme

Tekst:
Jeg kender et land,
hvor håret ej gråner, og tid har ej tand,
hvor solen ej brænder, og bølgen ej slår,
hvor høsten omfavner den blomstrende vår,
hvor aften og morgen går altid i dans
med middagens glans.

O, dejlige land,
hvor glasset ej rinder med tårer som sand,
hvor intet man savner, som ønske er værd,
hvor ikkun det fattes, som smertede her!
Hvert menneske søger med længsel i bryst
din smilende kyst.

Forjættede land!
Du hilses i morgenens spejlklare strand,
når barnet mon skue din skygge fuld skøn,
og drømmer, du findes, hvor skoven er grøn,
hvor barnet kan dele med blomst og med siv
sit smil og sit liv.

O flygtige drøm
om evigheds-øen i tidernes strøm,
om templet for glæden i tårernes dal,
om halvgudelivet i dødningesal!
Med dig fra de fleste henfarer på stand
de levendes land.

O skuffende drøm!
Du skinnende boble på tidernes strøm!
Forgæves dig skjalden med mund og med pen
af glimrende skygger vil skabe igen.
Når skyggen er ligest, da hulke de små,
som stirrer derpå.

Fortryllende drøm
om evighedsperlen i tidernes strøm!
Du gækker de arme, som søge omsonst,
hvad hjertet begærer, i billed og kunst,
så varigst de kalde, hvad sikkert forgår
som timer og år.

O kærligheds Ånd!
Lad barnlig mig kysse din strålende hånd,
som rækker fra Himlen til jorderigs muld
og rører vort øje med fingre som guld,
så blålig sig hæver bag buldrende strand
det dejlige land!


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Lyset er kommet - [top]
46.00/ 248 salmer, nye skabelse (ny-!)

Indhold:
salme af Holger Lissner (1981), originaltekst Eleanor Farjeon (1931)

Mål

Hvordan:
melodi: salmer og Kirkeviser nr. 12

Referencer:(s:46 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
+Mogensen: Undevisningsvejledning bd. 2, s. 196, Tekst og melodi i Salmer og Kirkeviser, nr. 12.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Nu svinder dagen bort - [top]
46.00/ 591 salmer, nye synd og tilgivelse

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Når jeg er træt og trist - [top]
46.00/ 282 salmer, nye tilgivelse

Indhold:
Salme af Hans Anker Jørgensen 1986

Mål - at se svigtet indefra

Hvordan:
- melodi: Nu rinder solen op..
Lasse Lunderskovs bedst (Esther Bock Psalt 1977, Haase)

Baggrundsstof:
Hans Anker Jørgensen: Til fælles sang, det økumeniske center. Århus 1946, s. 49 Kaj Mogensen: Tro, Håb og kærlighed. Konfirmandens bog s.25; vejl II, s 91


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Når kærlighed får magt.. - [top]
46.00/ 659 henvisning kærlighed

Indhold:
Flere af Hans Anker Jørgensen salmer er velegnede til at tage forholdet kristendom / samfund op. Fx: Når kærligheden får magt i verden og
Du som lader græsset gro

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Når kærligheden får magt i verden - [top]
46.00/ 283 salmer, nye politik

Indhold:
Salme, Hans Anker Jørgensen (1980)

Mål - vise forening af etisk og eskatologisk dimension

Hvordan:
- melodi: En lærke letted.

Referencer:(s:21 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
Mogensen: Tro, håb og kærlighed. Undevisningsvejledning bd. 2; K-materialets konfirmandernes bog (NB eneste salme aftrykt her udover Grundtvigs: Tag det sorte kors fra graven)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Når lynet rammer - [top]
46.00/ 284 salmer, nye ånd, individ. opbyggelse

Indhold:
salme af Johannes Johansen (1974)

Mål

Referencer:(s:67 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Sov du lille, sov nu godt - [top]
46.00/ 368 salmer, nye dåb

Indhold:
salme af Hans Anker Jørgensen

Mål - at dåb forbindes med død/ undergang cf Rom. 6.

Hvordan:
melodi: Juletræet med sin pynt, el. Fred til bod for bittert savn

Referencer:(s:49 - i :Tro, håb og kærlighed. Konfirmandens Bog. Mogensen, Kaj

Baggrundsstof:
+ Mogensens: Undevisningsvejledning bd. 2, s. 206; Hans Anker Jørgensen: Til fælles sang s. 41


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Tak Gud for hver en nyfødt morgen - [top]
46.00/ 434 salmer, nye skabelse - tak

Indhold:

Mål kan anvendes hvis man ønsker en meget enkel takkesalme

Hvordan:


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Tænd dine stjerner - [top]
46.00/ 446 salmer, hørt tekst salmen som genre

Indhold:
De sidste 4 vers af Benny Andersens: Mørkets Sang (1972).

Mål

Hvordan:
9Indgår i Hvad er en salme. Teksten findes i Teen-Sangbogen.

Tekst:c


Baggrundsstof:
Fra pladen "Giv EF modstand" produceret for Folkebevægelsen mod EF.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Vi bygger på en by - [top]
46.00/ 405 sang, synge håb og længsel

Indhold:

Mål

Hvordan:
se "Drømmen om byen".

| Åb. 21, 9-f Teksten


Baggrundsstof:
Dietriech Mendt, Dresden, dansk tekst: Frederik Hjerrild.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Vi sidder i en jolle - [top]
46.00/ 866 salmer, nye krise

Indhold:
Henvisning til Esther Bocks tekst, spørgsmål til arbejde med teksten. Teksten findes hos Kaj Mogensen: Tro, håb og kærlighed s. 48. Konfirmandens bog.

Mål

Hvordan:
Elementet fortsætter Vejen til livsglæden.
Kan udbygges med billedanalyse. (Følger senere)
Eventuelt også med analyse af billederne Fiskerne fra Skagen sætter båd ud..Martin Rørbye (1847) eller Bogmaleri fra omkr. 1000. Se Kaj Mogensen, jfr nedenfor.

Referencer:(s: - i :Enkeltelement Johannes Sanggaard (2000)

| Mt. 8, 23-27 Teksten


Tekst:
Hvad er denne sejllads et billede på?_______________________
Hvad er det for et tov, vi har kappet?_______________________
______________________________________________
Hvad er det for et kort og kompas, vi har smidt bort og øde lagt?
______________________________________________
Hvad eller hvem er lyset et billede på?_______________________
______________________________________________
Hvem er den person, som kommer?_______________________
_______________________________________________________

Ved dåben blev vi halet ombord i kirkens skib, og vi fik Jesus med ombord i vor livsbåd.

Alligevel kan det være vanskeligt at finde og følge denne vej på livets store ocean.


Baggrundsstof:
Esther Bocks tekst findes i Kaj Mogensen: Tro, Håb og Kærlighed. Konfirmandens Bog s. 48.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Vi synger.. (KFUM og KFUK materiale) - [top]
46.90/ 407 småbørn - sang gudstjeneste, småbørn

Indhold:
tegninger som illustrerer sange og salmer

Mål fx. fange opmærksomheden hos de mindste under en børnegudstjeneste

Hvordan:
.. tegninger laves til overhead transparent . og vises mens salmen synges . bedre er det selvfølgelig, hvis børnene selv (børn i en klasse/ i et en børnegruppe ved kirken) forinden har tegnet/ illustreret salmen. Det kan gøres direkte på OH-transparenten.

Baggrundsstof:
Tegningerne af Torkil Skov, en af Kaare Djuraas. Landsarbejdsudvalget maj 1992. KFUM og KFUK i Danmark.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-